ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


ห้ามพลาด ! ”จุรินทร์ จัดยิ่งใหญ่” THAIFEX-ANUGA ASIA 2022
ห้ามพลาด ! ”จุรินทร์ จัดยิ่งใหญ่” THAIFEX-ANUGA ASIA 2022
มหกรรมแสดงสินค้าอาหารระดับโลก 24-28 พ.ค.นี้ ที่เมืองทองธานี
คาดสร้างมูลค่าการค้าให้ประเทศกว่า 10,000 ล้านบาท
 
25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.: นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย นายแมธเธียส คูเปอร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโคโลญเมสเซ่ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่อาคาร Challenger Hall 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
 
ห้ามพลาด ! ”จุรินทร์ จัดยิ่งใหญ่” THAIFEX-ANUGA ASIA 2022
 
นายจุรินทร์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย เห็นได้จากการที่ประเทศไทยส่งออกอาหารเป็นอันดับ 13 ของโลก โดยมีสัดส่วนกว่า 2.3% และส่งออกมากเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย
 
แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศจะมีข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากโรคระบาด แต่ในไตรมาสแรกของปี 2565 ไทยสามารถส่งออกสินค้าอาหารได้กว่า 2.86 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 28.8% เปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2564
 
ตัวเลขดังกล่าวเกิดขึ้นได้นั้น ไม่ใช่เพราะ “ความโชคดี” แต่เป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ กรอ.พาณิชย์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาทางการค้า โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ
 
อีกหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาจากกลไก กรอ.พาณิชย์ คือการสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารและผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศไทย ว่ามีความปลอดภัยและปราศจากเชื้อโควิด โดยตนได้ริเริ่มของการทำงานร่วมกันระหว่าง 4 กระทรวง ในการออกหนังสือรับรอง COVID-19 Prevention Best Practice ให้กับ 262 โรงงาน เพื่อสร้างมาตรฐานทางความปลอดภัย และผู้ซื้อสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตได้นั้น เพิ่มความมั่นใจและยกระดับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของโลก
 
อีกนโยบายที่สำคัญ คือ การทำให้อาหารไทยกลายเป็นอาหารโลก โดยคำนึงถึงการตอบสนองเทรนด์แห่งอนาคตด้วย BCG Model ในเรื่องนี้ ตนได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำแผนกลยุทธ์ Soft Power ขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้คนได้รู้จักอาหารไทยแล้ว จะนำไปสู่การสร้างความชื่นชอบในความเป็นไทยที่มีสเน่ห์และความเฉพาะตัวไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนทั่วโลก ซึ่งผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากแผน Soft Power นี้ จะนำไปสู่ความต้องการของสินค้าและบริการของไทยมากยิ่งขึ้น สร้างการส่งออกจากประเทศไทยไปทั่วโลกให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
 
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ซื้อจากทั่วโลก ซึ่งปัจจุบัน หลายประเทศได้เริ่มเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 
โดยประเทศไทยก็ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อสร้างให้ “อาหารไทยเป็นอาหารโลก” ได้ สำหรับการจัดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ด้วยแนวคิด “Re-imagine the Future of Food and Beverage Industry” นี้ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อจำนวนมาก ที่ต้องการเข้ามาซื้อสินค้าจากผู้ขายในประเทศ
 
“โดยงานแสดงสินค้าแบบ On-Site จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2565 และสำหรับผู้ซื้อที่ยังไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ก็สามารถชมบูธภายในงานได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ THAIFEX Virtual Trade Show
 
โดยจะจัดงานออนไลน์คู่ขนานไปกับงาน On-site แต่เพิ่มความพิเศษคือ ผู้ซื้อสามารถใช้ช่องทางนี้ในการค้นหาและพูดคุยกับผู้ขายได้ต่อเนื่องไปอีก 1 ปี เพื่อสร้างโอกาสทางการค้ามากยิ่งขึ้นโดยการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ hybrid นี้ จะสามารถสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 10,000 ล้านบาทให้กับเศรษฐกิจไทยได้” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
 
ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า งานแสดงสินค้าอาหารในปี 2565 THAIFEX – ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ซึ่งเป็นงานผสมผสาน ระหว่างการจัดงานในศูนย์แสดงสินค้า (Offline) และงานแสดงสินค้าอาหารเสมือนจริง (Online) ซึ่งในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงานออฟไลน์ ท้ังสิ้น 1,603 บริษัท ประกอบด้วย ผู้ประกอบการไทย จํานวน 722 บริษัท และผู้ประกอบการต่างชาติ จํานวน 881 บริษัท จาก 36 ประเทศ
 
อาทิ เอเชียตะวันออก อาเซียน ยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท จากงานออฟไลน์ 9,550 ล้านบาท และงานออฟไลน์ 450 ล้านบาท โดยคาดว่าระหว่างวันที่ 24 -28 พ.ค.65 นี้ จะมีก็ผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 คน
 
ซึ่งสินค้าที่นํามาจัดแสดงภายในงานแบ่ง ออกเป็น 11 โซน ประกอบด้วย สินค้าอาหารทุกประเภท อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง ข้าว ผักและผลไม้ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม ชาและกาแฟ เครื่องมือ/เครื่องใช้/ อุปกรณ์ รวมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 
นอกจากยังมีโซนพิเศษ สําหรับจัดแสดงสินค้าในกลุ่มฮาลาล ออแกนิกส์ และอาหารแห่งอนาคต ในส่วนของการจัดงานออนไลน์ เป็นการจัดงานแสดงสินค้าอาหารเสมือนจริงที่ เรียกว่า THAIFEX - Virtual Trade Show (THAIFEX - VTS) ผ่านแพลตฟอร์ม www.thaifex-vts.com ผู้ใช้งาน สามารถเข้าสู่งานเสมือนจริงได้ตลอด 24 ชั่วโมง นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ เจรจาการค้าระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้ซื้อจากทั่วทุกมุมโลก

ห้ามพลาด ! ”จุรินทร์ จัดยิ่งใหญ่” THAIFEX-ANUGA ASIA 2022
 
ห้ามพลาด ! ”จุรินทร์ จัดยิ่งใหญ่” THAIFEX-ANUGA ASIA 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
กินดี / Food

แม็คโครจัดงาน “มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 16” ตอกย้ำตัวจริงผู้นำค้าส่ง เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
WP Energy จัด ‘งานสัมมนาผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อนคู่คิดธุรกิจร้านอาหาร’ ส่งมอบองค์ความรู้ และเปิดพื้นที่สร้าง Network ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทย
แม็คโคร จัดกิจกรรม ‘Japan in Love’ ขนวัตถุดิบและผลไม้สายหวานจากญี่ปุ่น ปลุกกระแสเดือนแห่งความรัก กระตุ้นผู้ประกอบการ ตอกย้ำแหล่งรวมวัตถุดิบนานาชาติ
THAIFEX-ANUGA ASIA 2022: The Hybrid Edition
เบทาโกร เปิดกลยุทธ์ POWERING CHANGE ปรับแผนขับเคลื่อนองค์กรครั้งใหญ่ เสริมศักยภาพการแข่งขัน ยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ทิปโก้ฟูดส์เผยทิศทางใหม่ Tipco NEXT
แม็คโครจับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสริมแกร่งเจ้าของธุรกิจร้านอาหารรายย่อย
ปั้นธุรกิจอาหารรอด พัฒนาต่อยอดด้วยดิลิเวอรี่
แม็คโคร นครศรีธรรมราช ตรึงราคาหมูช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนช่วงตรุษจีน
กรุงไทยชี้เทรนด์อาหารจากพืชต่อยอดธุรกิจอาหารไทย
กรุงไทยแนะใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร ลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายในธุรกิจอาหาร
แม็คโครผุดไอเดียช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เปิดตัวแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี (MHA)
2 เชฟมิชลินอาหารอิตาเลียน
R Haan - 1 Michelin Star, Bangkok
อาหารคือความสุขที่เปิดประตูสู่วัฒนธรรม !
เครื่องแกงไทยหอมอร่อย จับคู่ไวน์ไทย...ไปกันได้จ้ะ
กว่าจะมาเป็น "ผัดไทย...ทิพย์สมัย”
Pizza Cake
เมนูอาหารลดความอ้วน
เมนูนี้ยังคิดถึง...What's For Dinner, Mom ?
10 หนัง ที่เหล่านักชิมต้องหามาดู
เมนูอาหาร ต่ำกว่า 200 กิโลแคลอรี่ (ตอน 1)
5 เรื่อง Sushi ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
เค้กเนื้อย่างแบบญี่ปุ่น
นวัตกรรมเปลี่ยนลำไยบ้านๆ เป็น “คุณลำไย”
ก๋วยเตี๋ยวฮ่องเต้..ตำรับหลันโจว
ลูกตาลเฉาะ...คลายร้อน
การทำช็อคโกแลตแบบปารีส
ทาร์ตสตรอว์เบอร์รี่...ไม่ใช้พิมพ์อบ
ข้าวมันไก่ทำเอง งบ 230 บาท กินกันทั้งบ้าน articleemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM