ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


MotorShow2020
MotorExpo2019
Motor Show 2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


10 บริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดของไทย
10 บริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดของไทย
โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย, ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 
ศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562, ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้สำรวจโครงการที่อยู่อาศัยทั้งหมดมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2537 ถึงปัจจุบัน ได้พบบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่สุด 10 บริษัทที่บางบริษัทยังเปิดตัวโครงการมากกว่าการเคหะแห่งชาติเสียอีก
 
10 บริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดของไทย
 
ผลปรากฏว่า บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท มีผลการดำเนินงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  มาดูว่า 10 บริษัทแถวหน้าคือใครบ้าง ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อันดับที่ 1 คือ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
ตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด พัฒนาโครงการไปแล้ว 654 แห่ง รวมหน่วยขายทั้งหมด 230,122 หนวย รวมมูลค่าทั้งหมด 488,286 ล้านบาท ถือเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 เช่นกัน โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.122 ล้านบาท ถือเป็นบริษัทที่พัฒนาสินค้าทุกระดับราคาแต่โดยเฉลี่ยมีราคาค่อนข้างต่ำเพราะมีสินค้าราคาถูกเป็นจำนวนมาก
 
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พัฒนาขึ้นมา 614 โครงการ มีอยู่ทั้งหมด 219,528 หน่วย รวมมูลค่า 461,849 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.104 ล้านบาท ส่วนการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ 40 โครงการ เป็นหน่วยขายทั้งหมด 10,594 หน่วย
 
แต่ถือเป็นบริษัทที่พัฒนาที่อยู่อาศัยในภูมิภาคเป็นอันดับที่ 4 รวมมูลค่า 26,437 ล้านบาทท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.495 ล้านบาท
 
อันดับที่ 2 คือ บมจ.แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์
ตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด พัฒนาโครงการไปแล้ว 128 แห่ง รวมหน่วยขายทั้งหมด 117,369 หนวย รวมมูลค่าทั้งหมด 172,222 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.467 ล้านบาท ถือเป็นบริษัทที่มีราคาขายต่อหน่วยต่ำที่สุด
 
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พัฒนาขึ้นมา 120 โครงการ มีอยู่ทั้งหมด 106,596 หน่วย รวมมูลค่า 158,719 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.489 ล้านบาท  ส่วนการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ 8 โครงการ เป็นหน่วยขายทั้งหมด 10,773 หน่วย
 
ถือเป็นบริษัทที่พัฒนาที่อยู่อาศัยในภูมิภาคเป็นอันดับที่ 3 รวมมูลค่า 13,504 ล้านบาทท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.253 ล้านบาท ถือว่ามีราคาเฉลี่ยต่ำที่สุดในจังหวัดภูมิภาค
           
อันดับที่ 3 คือ บมจ. แสนสิริ
ตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด พัฒนาโครงการไปแล้ว 286 แห่ง รวมหน่วยขายทั้งหมด 87,631 หนวย รวมมูลค่าทั้งหมด 354,940 ล้านบาท ถือเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 4.050 ล้านบาท
 
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พัฒนาขึ้นมา 233 โครงการ มีอยู่ทั้งหมด 65,483 หน่วย รวมมูลค่า 298,281 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 4.555 ล้านบาท  ส่วนการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ 53 โครงการ เป็นหน่วยขายทั้งหมด 22,148 หน่วย
 
ถือเป็นบริษัทที่พัฒนาที่อยู่อาศัยในภูมิภาคเป็นอันดับที่ 1 รวมมูลค่า 56,659 ล้านบาทท ถือว่ามีมูลค่าการพัฒนาในภูมิภาคอันดับที่ 1 โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.558 ล้านบาท
           
อันดับที่ 4 คือ บมจ.ศุภาลัย
ตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด พัฒนาโครงการไปแล้ว 228 แห่ง รวมหน่วยขายทั้งหมด 84,607 หนวย รวมมูลค่าทั้งหมด 248,800 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.941 ล้านบาท
 
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พัฒนาขึ้นมา 146 โครงการ มีอยู่ทั้งหมด 66,034 หน่วย รวมมูลค่า 198,032 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.999 ล้านบาท  ส่วนการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ 82 โครงการ เป็นหน่วยขายทั้งหมด 18,573 หน่วย
 
ถือเป็นบริษัทที่พัฒนาที่อยู่อาศัยในภูมิภาคเป็นอันดับที่ 2 รวมมูลค่า 50,769 ล้านบาทท ถือว่ามีมูลค่าการพัฒนาในภูมิภาคอันดับที่ 2 โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.733 ล้านบาท
           
อันดับที่ 5 คือ บมจ. เอ.พี. (ไทยแลนด์)
ตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด พัฒนาโครงการไปแล้ว 229 แห่ง รวมหน่วยขายทั้งหมด 72,188 หนวย รวมมูลค่าทั้งหมด 313,315 ล้านบาท ถือเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับที่ 3 โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 4.340 ล้านบาท ถือว่าเป็นบริษัทที่มีราคาขายต่อหน่วยสูงเป็นอันดับที่ 2
 
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พัฒนาขึ้นมา 227 โครงการ มีอยู่ทั้งหมด 71,327 หน่วย รวมมูลค่า 311,736 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 4.371 ล้านบาท  ส่วนการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ 2 โครงการ เป็นหน่วยขายทั้งหมด 861 หน่วย รวมมูลค่า 1,579 ล้านบาทท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.834 ล้านบาท
           
อันดับที่ 6 คือ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด พัฒนาโครงการไปแล้ว 238 แห่ง รวมหน่วยขายทั้งหมด 64,415 หนวย รวมมูลค่าทั้งหมด 307,501 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 4.774 ล้านบาท ถือว่าเป็นบริษัทที่มีราคาขายต่อหน่วยสูงสุด 
 
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พัฒนาขึ้นมา 200 โครงการ มีอยู่ทั้งหมด 56,658 หน่วย รวมมูลค่า 271,055 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 4.784 ล้านบาท ส่วนการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ 38 โครงการ เป็นหน่วยขายทั้งหมด 7,757 หน่วย รวมมูลค่า 36,446 ล้านบาทท
 
ถือว่ามีมูลค่าการพัฒนาในภูมิภาคอันดับที่ 3 โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 4.698 ล้านบาท ถือว่ามีราคาเฉลี่ยสูงสุดในภูมิภาค
           
อันดับที่ 7 คือ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์
ตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด พัฒนาโครงการไปแล้ว 179 แห่ง รวมหน่วยขายทั้งหมด 46,649 หนวย รวมมูลค่าทั้งหมด 189,011 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 4.052 ล้านบาท
 
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พัฒนาขึ้นมา 148 โครงการ มีอยู่ทั้งหมด 39,840 หน่วย รวมมูลค่า 170,001 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 4.267 ล้านบาท  ส่วนการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ 31 โครงการ เป็นหน่วยขายทั้งหมด 6,809 หน่วย รวมมูลค่า 19,010 ล้านบาทท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.792 ล้านบาท
           
อันดับที่ 8 คือ บมจ.อนันดาดีเวลลอปเม้นท์
ตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด พัฒนาโครงการไปแล้ว 73 แห่ง รวมหน่วยขายทั้งหมด 45,039 หนวย รวมมูลค่าทั้งหมด 190,034 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 4.219 ล้านบาท ถือว่าเป็นบริษัทที่มีราคาขายต่อหน่วยสูงเป็นอันดับที่ 3
 
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พัฒนาขึ้นมา 73 โครงการ มีอยู่ทั้งหมด 45,039 หน่วย รวมมูลค่า 190,034 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 4.219 ล้านบาท ส่วนการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคไม่ได้ดำเนินการเลย       
           
อันดับที่ 9 คือ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
ตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด พัฒนาโครงการไปแล้ว 127 แห่ง รวมหน่วยขายทั้งหมด 41,935 หนวย รวมมูลค่าทั้งหมด 151,145 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.604 ล้านบาท
 
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พัฒนาขึ้นมา 126 โครงการ มีอยู่ทั้งหมด 41,729 หน่วย รวมมูลค่า 150,076 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.596 ล้านบาท  ส่วนการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ 1 โครงการ เป็นหน่วยขายทั้งหมด 206 หน่วย รวมมูลค่า 1,069 ล้านบาทท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 5.190 ล้านบาท
           
อันดับที่ 10 คือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
ตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด พัฒนาโครงการไปแล้ว 48 แห่ง รวมหน่วยขายทั้งหมด 20,580 หนวย รวมมูลค่าทั้งหมด 67,832 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.296 ล้านบาท
 
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พัฒนาขึ้นมา 45 โครงการ มีอยู่ทั้งหมด 18,526 หน่วย รวมมูลค่า 62,700 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.384 ล้านบาท  ส่วนการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ 3 โครงการ เป็นหน่วยขายทั้งหมด 2,054 หน่วย รวมมูลค่า 5,132 ล้านบาทท โดยมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.499 ล้านบาท
           
จะสังเกตได้ว่า บมจ.อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ และ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (อันดับที่ 8 และ 10) เป็นบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 นับเป็นบริษัท "ดาวรุ่ง" ที่เติบโตเร็วที่สุด 
 
อีกประการหนึ่ง บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท สามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในระยะเวลาเกือบ 30 ปี ได้มากกว่าการเคหะแห่งชาติที่ตั้งมา 46 ปีเสียอีก
 
นอกจากนี้บริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ยังไม่ต้องรับเงินอุดหนุนจากทางราชการ และยังสร้างงาน สร้างรายได้ (ภาษี) เข้าหลวงอีกต่างหาก
 
ดูเพิ่มเติมที่ www.area.co.th
 
 
 
 
 
 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบ้านสวย / House

ซีบีอาร์อีชี้เป้าเจริญนครมาแรง เทียบเท่าย่านซีบีดี แต่ราคาที่ดินต่ำกว่าครึ่ง
งานสถาปนิก’63 “มองเก่า ให้ใหม่ : Refocus Heritage”
งานสถาปนิก'63 : ASA 2020
ALL มั่นใจรายได้ปีนี้ทุบสถิติใหม่
กรุงไทยประเมินบ้านแฝดมาแรงสุด มูลค่าโอนช่วง 3 ปีที่ผ่านมาโต 30%
MQDC คิดต่าง เปิดตัวหนังโฆษณาตัวแรกของแบรนด์
ALL เปิดบทวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยย่านลาดพร้าว – สุทธิสาร
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ลุยตลาดบ้านเดี่ยวระดับ Super Luxury
ออลล์ อินสไปร์ กางแผนธุรกิจปี 62 เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เมกาโฮมร่วมกับไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จัดอบรมช่างกับยิปรอค
ออลล์ อินสไปร์ฯ ผนึก 2 พันธมิตรญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่
อยากมีบ้านต้องรีบมา!! ธอส. เปิด 4 โครงการสินเชื่อปี 62
“เนอวานา ไดอิ” สร้างปรากฏการใหม่ “Living Revolution”
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562
งานสถาปนิก ’62 (Architect’19) “กรีน อยู่ ดี : Living Green”
นายกรัฐมนตรี มอบสินเชื่อให้ลูกค้าในโครงการบ้านล้านหลัง
โอกาสสุดท้าย! รีบจองและทำสัญญา ก่อนมาตรการรัฐ
ที่อยู่อาศัยต่อไปซื้อแล้วรวย
เฮงๆ รับต้นปี ธนาสิริ จัดแคมเปญ "บิ๊กอั่งเปา"
เปิดตัว S61 SUKHUMVIT BY KWG อย่างเป็นทางการ
ทำเล-ประเภท-ระดับราคา...ที่ราคาขึ้นสูงสดและลงต่ำสุด
20 อันดับ เจ้าตลาดบริษัทพัฒนาที่ดิน
ลงทุนเมืองนอกในยุคเมืองไทย 0.4
ตลาดที่อยู่อาศัย กทม. ปี 2561 จะลดลงกว่าปีก่อน 16%
ทำธุรกิจบ้านพักผู้สูงวัยอย่างไรดี
Tiny House
หมู่บ้านสีรุ้งที่อินโดนีเซีย
จ้างช่างพร้อมค่าของ หรือแยกซื้อของเองดี
10 สิ่ง ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพสถาปนิก
เยี่ยมชมบ้านเกิดของโมเน่ต์
พิพิธภัณฑ์ที่สวยที่สุดในโลก
สร้างบ้านด้วยตัวเองแบบง่ายๆ
ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม
บ้านเคลื่อนที่ได้
บ้านสวยริมน้ำในเนเธอร์แลนด์
คิม แคตทรอล พาชมบ้านที่นิวยอร์ค
9 บ้านสวยกลางธรรมชาติ
บ้านพักตากอากาศในฝัน
7 แบบบ้านบนต้นไม้email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM