ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


MotorShow2020
MotorExpo2019
Motor Show 2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


20 อันดับ เจ้าตลาดบริษัทพัฒนาที่ดิน
20 อันดับ เจ้าตลาดบริษัทพัฒนาที่ดิน
 
โดย  ดร.โสภณ พรโชคชัย, ประธานกรรมการบริหาร
        ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย 
        วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นได้เสมอ จะเห็นได้ว่าบริษัทที่เคยเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ก็หดหายไปบ้าง มีบริษัทใหม่เกิดขึ้นมาบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาในอนาคต ลองมาตรวจสอบดูว่าบริษัทพัฒนาที่ดินเจ้าตลาดในประเทศไทยมีใครบ้าง โดยพิจารณาจากการเปิดตัวใหม่ในครึ่งแรกของปี 2561

20 อันดับ เจ้าตลาดบริษัทพัฒนาที่ดิน

ผลการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยพบว่า มีบริษัท "เจ้าตลาด" ขนาดใหญ่ และสะท้อนภาพรวมของตลาดที่น่าสนใจ ดังนี้:

1. บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ยังคงเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินอันดับหนึ่งโดยเฉพาะจำนวนหน่วยและโครงการที่เปิดตัว โดยในครึ่งแรกของปี 2561 มีการเปิดตัวถึง 25 โครงการ รวม 5,348 หน่วย หรือ 12% ของจำนวนหน่วยเปิดใหม่ทั้งตลาด และมีมูลค่ารวม 19,559 ล้านบาท หรือ 10% ของมูลค่าเปิดใหม่ทั้งตลาด

2. บมจ.แสนสิริ แม้จะเป็นอันดับสองในแง่ของจำนวนโครงการและจำนวนหน่วย คือเปิดตัว 12 โครงการ 4,293 หน่วย หรือ 9% ของหน่วยเปิดใหม่ทั้งตลาด แต่มีมูลค่ารวมกันเป็นอันดับหนึ่ง คือสูงถึง 22,801 ล้านบาท หรือ 12% ของมูลค่าเปิดตัวใหม่ทั้งตลาด เพราะบริษัทนี้เน้นการพัฒนาสินค้าราคาแพง

3. บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวบบอปเมนท์ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ และ บมจ.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นบริษัทมหาชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พัฒนาหน่วยขายเกินกว่า 2,000 หน่วย นับเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษในครึ่งปีแรก แต่ก็มีการสลับตำแหน่งในแต่ละช่วง

4. ในจำนวนบริษัทใหญ่ที่สุด 20 แห่งที่เป็นเจ้าตลาดนี้ มีบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ถึง 8 บริษัท นอกนั้นอีก 12 บริษัทเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทนอกตลาดหลายแห่งมีแนวโน้มที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต แต่หลายแห่งก็ไม่มีแนวโน้วว่าจะเข้าโดยเฉพาะบริษัทจากต่างประเทศ

5. บริษัทจีนเริ่มมีบทบาทสำคัญในตลาดแล้ว โดย บจก.เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) พัฒนาโครงการใหม่เพียง 1 แห่ง 1,957 หน่วย แต่มีมูลค่ารวมกันถึง 11,340 ล้านบาท นับเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 เป็นรองเฉพาะ บมจ.พฤกษาฯ บมจ.แสนสิริ และ บมจ.แผ่นดินทองฯ

6. ยังมีบริษัทจีนอีกแห่งคือ บจก.บีจีวาย แอนด์ ทีเอฟดีพร็อพเพอร์ตี้ ที่เปิดตัว 1 โครงการ จำนวน 1,297 หน่วย หรือ 3% ของจำนวนหน่วยที่เปิดใหม่ ในแง่จำนวนหน่วย (ลำดับที่ 11) แต่มีมูลค่าสูงถึง 6,270 ล้านบาท หรือ 3% ของมูลค่ารวมทั้งตลาด นับเป็นลำดับที่ 8 ในด้านมูลค่า

7. จะเห็นได้ว่า 5 อันดับแรกของบริษัทพัฒนาที่ดินครองส่วนแบ่งตลาดถึง 30% ของจำนวนโครงการ 39% ของจำนวนหน่วย และ 39% ของมูลค่าการเปิดตัวใหม่  เป็นสิ่งที่น่าสนใจติดตามว่าจะเป็นไปได้เช่นในญี่ปุ่นหรือไม่ว่า บริษัทใหญ่ๆ 4 แห่งสามารถครองตลาดอาคารชุดถึง 70% ของทั้งตลาดหรือไม่

8. ใน 20 บริษัทแรกนี้ ครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึง 51% ของจำนวนโครงการเปิดใหม่ ครองจำนวนหน่วยรวมถึง 75% และครองมูลค่าการพัฒนาใหม่ถึง 77% แสดงว่าประมาณสามในสี่ของตลาดได้รับการครอบครองโดยบริษัทเพียง 20 แห่งเท่านั้น บริษัทเหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่าการเคหะแห่งชาติเสียอีก

9. โอกาสของบริษัทพัฒนาที่ดินเล็ก ๆ จะจำกัดลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ แต่หากในอนาคตมีการขยายการพัฒนาสาธารณูปโภคออกไปตามพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น และหากเศรษฐกิจดีขึ้น โอกาสที่เจ้าของที่ดินทั่วไปจะเข้าร่วมการพัฒนาที่ดินก็จะมีมากขึ้นเช่นกัน

10. ในภาวะที่ตลาดเน้นไปยังกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง โอกาสที่จะพัฒนาบ้านและที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุดในระดับราคาถูกหรือปานกลางค่อนข้างถูก จึงมีน้อย เพราะกำลังซื้อของประชาชนทั่วไปมีน้อย ดังนั้นโอกาสที่บริษัทเล็กๆ จะทำโครการเล็กๆ จึงอาจมีจำกัดไปด้วย
 
20 อันดับ เจ้าตลาดบริษัทพัฒนาที่ดิน

ดูเพิ่มเติมที่ : 
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1695910170521562/
https://i2.wp.com/areaonlineblog.files.wordpress.com/2018/08/61-372.jpg


 
 
 
 
 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบ้านสวย / House

ซีบีอาร์อีชี้เป้าเจริญนครมาแรง เทียบเท่าย่านซีบีดี แต่ราคาที่ดินต่ำกว่าครึ่ง
งานสถาปนิก’63 “มองเก่า ให้ใหม่ : Refocus Heritage”
งานสถาปนิก'63 : ASA 2020
ALL มั่นใจรายได้ปีนี้ทุบสถิติใหม่
กรุงไทยประเมินบ้านแฝดมาแรงสุด มูลค่าโอนช่วง 3 ปีที่ผ่านมาโต 30%
MQDC คิดต่าง เปิดตัวหนังโฆษณาตัวแรกของแบรนด์
ALL เปิดบทวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยย่านลาดพร้าว – สุทธิสาร
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ลุยตลาดบ้านเดี่ยวระดับ Super Luxury
ออลล์ อินสไปร์ กางแผนธุรกิจปี 62 เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เมกาโฮมร่วมกับไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จัดอบรมช่างกับยิปรอค
ออลล์ อินสไปร์ฯ ผนึก 2 พันธมิตรญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่
อยากมีบ้านต้องรีบมา!! ธอส. เปิด 4 โครงการสินเชื่อปี 62
“เนอวานา ไดอิ” สร้างปรากฏการใหม่ “Living Revolution”
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562
งานสถาปนิก ’62 (Architect’19) “กรีน อยู่ ดี : Living Green”
10 บริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดของไทย
นายกรัฐมนตรี มอบสินเชื่อให้ลูกค้าในโครงการบ้านล้านหลัง
โอกาสสุดท้าย! รีบจองและทำสัญญา ก่อนมาตรการรัฐ
ที่อยู่อาศัยต่อไปซื้อแล้วรวย
เฮงๆ รับต้นปี ธนาสิริ จัดแคมเปญ "บิ๊กอั่งเปา"
เปิดตัว S61 SUKHUMVIT BY KWG อย่างเป็นทางการ
ทำเล-ประเภท-ระดับราคา...ที่ราคาขึ้นสูงสดและลงต่ำสุด
ลงทุนเมืองนอกในยุคเมืองไทย 0.4
ตลาดที่อยู่อาศัย กทม. ปี 2561 จะลดลงกว่าปีก่อน 16%
ทำธุรกิจบ้านพักผู้สูงวัยอย่างไรดี
Tiny House
หมู่บ้านสีรุ้งที่อินโดนีเซีย
จ้างช่างพร้อมค่าของ หรือแยกซื้อของเองดี
10 สิ่ง ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพสถาปนิก
เยี่ยมชมบ้านเกิดของโมเน่ต์
พิพิธภัณฑ์ที่สวยที่สุดในโลก
สร้างบ้านด้วยตัวเองแบบง่ายๆ
ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม
บ้านเคลื่อนที่ได้
บ้านสวยริมน้ำในเนเธอร์แลนด์
คิม แคตทรอล พาชมบ้านที่นิวยอร์ค
9 บ้านสวยกลางธรรมชาติ
บ้านพักตากอากาศในฝัน
7 แบบบ้านบนต้นไม้email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM