ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


JEC รับเทรนด์โลก ชูเทคโนโลยีอาคารต้องยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มจนส่งมอบงาน

JEC รับเทรนด์โลก ชูเทคโนโลยีอาคารต้องยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มจนส่งมอบงาน

JEC หนึ่งในแนวร่วม Green Heroes for Life ที่ริเริ่มโดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค ขานรับเทรนด์สีเขียว มุ่งการใช้เทคโนยีดิจิทัลตัวแปรสำคัญสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับอาคาร ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงส่งมอบงาน หนึ่งในแนวคิดพิชิตความยั่งยืนให้กับลูกค้า พร้อมถ่ายทอดแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยกันสร้างความยั่งยืนให้กับโลก
 
JEC รับเทรนด์โลก ชูเทคโนโลยีอาคารต้องยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มจนส่งมอบงาน
 
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ JEC ผู้นำด้านการให้บริการและบริหารจัดการโครงการในด้านงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบประปา และระบบไฟฟ้า ให้กับอาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า รวมถึงระบบอาคารอัตโนมัติ ฯลฯ และผู้นำด้านการพัฒนาแนวคิดโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนสำหรับอาคารให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร
 
ตั้งแต่ซอฟต์แวร์จำลองการวางระบบไปจนถึง การปลดล็อคข้อจำกัดด้านพื้นที่ และเวลาในการติดตั้ง รวมไปถึงเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นที่โครงการเพื่อความยั่งยืนทั้งตามเป้าหมายของลูกค้า และสำหรับ JEC
 
เทรนด์ด้านความร่วมมือในการสร้างความยั่งยืนกระพือทั่วโลก หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกต่างยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าการสร้างความยั่งยืนสามารถสืบสานการใช้ชีวิตที่มั่นคงด้านทรัพยากรให้แก่คนรุ่นถัดไปได้ ดังนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มของการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคลมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจทุกภาคส่วนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
 
โดย JEC มองว่าทุกองค์กรสามารถสร้างความยั่งยืนได้เพียงปรับวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพไปพร้อม ๆ กับการลดการสร้างผลกระทบเชิงลบให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
นายรัชชพันธุ์ โกวิทางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดูแลธุรกิจในประเทศไทยและเมียนมาเผยว่า
 
ถ้าพูดถึงคำว่าความยั่งยืน คนจำนวนมากคงนึกถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกันเป็นอันดับแรก แต่ถ้ามองในเชิงลึก คำว่าความยั่งยืนเป็นคำที่ใหญ่กว่า และครอบคลุมมากกว่านั้น หมายรวมถึงธุรกิจต้องดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการคิดหาวิธีการในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้น และที่สำคัญต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”
 
JEC เริ่มต้นก้าวเล็กๆ ด้วยความตั้งใจที่อยากจะลดของเสียในสำนักงานใหญ่ โดยการเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยด้วยเครื่องย่อยเศษอาหาร (Waste composer) รวมถึงการคัดแยกขยะบริโภคทั้งสำนักงานใหญ่ และไซต์ออฟฟิศ
 
ขณะที่เป้าหมายใหญ่ของ JEC ด้านความยั่งยืน คือการพัฒนากระบวนการทำงานภายในของบริษัท ให้สามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงาน ไปพร้อม ๆ กับลดการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ ESG ในการพัฒนาความยั่งยืน เริ่มจากการสร้างและพัฒนาผู้คนของ JEC ให้สามารถพัฒนาทั้งด้านความสามารถพร้อมกับการปลูกฝัง Mindset เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับพนักงานทุกคน
นายรัชชพันธุ์  เผยต่อว่า
 
“เรามีการค้นหานวัตกรรมร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานของทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบงานที่เราติดตั้งโดยใช้เทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) หรือการวางแผนติดตั้งด้วยวิธีการทำ Prefabrication
 
คือการรวมงานหลายระบบที่ต้องติดตั้งให้อยู่ใน shaft เดียวกันจาก workshop ของเราเอง รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนขนย้ายไปติดตั้งในพื้นที่จริง ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในเรื่องของการคำนวณวัสดุ การบริหารจัดการเวลาและควบคุมคุณภาพ”
 
JEC รับเทรนด์โลก ชูเทคโนโลยีอาคารต้องยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มจนส่งมอบงานนายมงคล ตั้งศิริวิช ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ดูแลประเทศไทย ลาว และเมียนมา เผยว่า
 
“JEC เป็นหนึ่งใน Green Heroes for Life ที่มุ่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รวมถึงแนวคิด เพื่อดำเนินธุรกิจไปสู่เส้นทางในการช่วยกันสร้างความยั่งยืน ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ที่นับว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับทุกธุรกิจในปัจจุบัน
 
เราจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันในทุกระดับทุกองค์กร ไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ จะเป็นองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม หรือสถาบันต่างๆ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดกระแสและการปฏิบัติไปสู่ความยั่งยืนของโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ธุรกิจก็ยังดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย และนี่คือหนทางสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง”
 
“JEC เปรียบพนักงานเสมือนต้นไม้ ที่แต่ละต้นย่อมเป็นต้นไม้ที่เติบโตมาต่างกัน มีความแข็งแรงต่างกัน ต้องการการบำรุงรักษาที่ต่างกัน สิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะทำคือพัฒนาและรักษาให้ต้นไม้แต่ละต้นอยู่บนพื้นดินที่มีสารอาหารมากเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขา
 
ในที่นี้อาจจะหมายถึงสวัสดิการ โอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงาน การสร้าง safe space ให้พวกเขา การ support จากทีมงาน เทคโนโลยี และเครื่องมือที่ช่วยตอบสนองการทำงานของพวกเขา เพราะเราเชื่อมั่นว่าหากต้นไม้ที่สมบูรณ์แล้ว พื้นดินแห่งนั้นก็ย่อมสมบูรณ์และยั่งยืนไปด้วยกัน” นายรัชชพันธุ์ กล่าวทิ้งท้าย
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บ้านสวย / House

'คุณาลัย' (KUN)เดินเกมรุก ปักหมุดยุทธศาสตร์ใหม่ขานรับปีเสือ
“สถาปนิก’65 พึ่งพา-อาศัย” ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยฝ่าโควิด มั่นใจความพร้อมเต็มร้อย – ตั้งเป้าเม็ดเงินสะพัดกว่าสองหมื่นล้าน
เสนา ฮันคิว ฮันชิน แท็กทีม รุกตลาดแนวราบครั้งแรก
ซีบีอาร์อีชี้เป้าเจริญนครมาแรง เทียบเท่าย่านซีบีดี แต่ราคาที่ดินต่ำกว่าครึ่ง
งานสถาปนิก’63 “มองเก่า ให้ใหม่ : Refocus Heritage”
งานสถาปนิก'63 : ASA 2020
ALL มั่นใจรายได้ปีนี้ทุบสถิติใหม่
กรุงไทยประเมินบ้านแฝดมาแรงสุด มูลค่าโอนช่วง 3 ปีที่ผ่านมาโต 30%
MQDC คิดต่าง เปิดตัวหนังโฆษณาตัวแรกของแบรนด์
ALL เปิดบทวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยย่านลาดพร้าว – สุทธิสาร
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ลุยตลาดบ้านเดี่ยวระดับ Super Luxury
ออลล์ อินสไปร์ กางแผนธุรกิจปี 62 เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เมกาโฮมร่วมกับไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จัดอบรมช่างกับยิปรอค
ออลล์ อินสไปร์ฯ ผนึก 2 พันธมิตรญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่
อยากมีบ้านต้องรีบมา!! ธอส. เปิด 4 โครงการสินเชื่อปี 62
“เนอวานา ไดอิ” สร้างปรากฏการใหม่ “Living Revolution”
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562
งานสถาปนิก ’62 (Architect’19) “กรีน อยู่ ดี : Living Green”
10 บริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดของไทย
นายกรัฐมนตรี มอบสินเชื่อให้ลูกค้าในโครงการบ้านล้านหลัง
โอกาสสุดท้าย! รีบจองและทำสัญญา ก่อนมาตรการรัฐ
ที่อยู่อาศัยต่อไปซื้อแล้วรวย
เฮงๆ รับต้นปี ธนาสิริ จัดแคมเปญ "บิ๊กอั่งเปา"
เปิดตัว S61 SUKHUMVIT BY KWG อย่างเป็นทางการ
ทำเล-ประเภท-ระดับราคา...ที่ราคาขึ้นสูงสดและลงต่ำสุด
20 อันดับ เจ้าตลาดบริษัทพัฒนาที่ดิน
ลงทุนเมืองนอกในยุคเมืองไทย 0.4
ตลาดที่อยู่อาศัย กทม. ปี 2561 จะลดลงกว่าปีก่อน 16%
ทำธุรกิจบ้านพักผู้สูงวัยอย่างไรดี
Tiny House
หมู่บ้านสีรุ้งที่อินโดนีเซีย
จ้างช่างพร้อมค่าของ หรือแยกซื้อของเองดี
10 สิ่ง ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพสถาปนิก
เยี่ยมชมบ้านเกิดของโมเน่ต์
พิพิธภัณฑ์ที่สวยที่สุดในโลก
สร้างบ้านด้วยตัวเองแบบง่ายๆ
ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม
บ้านเคลื่อนที่ได้
บ้านสวยริมน้ำในเนเธอร์แลนด์
คิม แคตทรอล พาชมบ้านที่นิวยอร์ค
9 บ้านสวยกลางธรรมชาติ
บ้านพักตากอากาศในฝัน
7 แบบบ้านบนต้นไม้email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM