ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


MotorExpo2020
MotorExpo2019
Motor Show 2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนสาทร

 

 โครงการจัดทำผังแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร

 การพัฒนาพื้นที่โครงการนำร่องบริเวณถนนสาทร 

ถนนสาทร-1        ผังถนนสาทร

 

การพัฒนาพื้นที่โครงการนำร่องบริเวณถนนสาทร แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อดังนี้
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเท้า

2. ปรับปรุงทางเท้าและทางจักรยาน

3. พัฒนาพื้นที่ริมคลองและคุณภาพน้ำในคลอง

4. โครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องและแนวทางงานออกแบบระยะต่อไป (แนวความคิดเบื้องต้น)

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเท้า ปรับปรุงทางเท้าและทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยาน ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน การดําเนินการโดยนําสายไฟและสายระบบสื่อสารลงดินเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวทางเท้าและยกระดับทางจักรยานให้สูงเท่าทางเท้าป้องกันการนํารถยนต์เข้ามาเบียดช่องทาง

การพัฒนาคลองสาทรเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ เปิดพื้นที่กิจกรรมริมน้ำแสดงประวัติศาสตร์คลองสาทร แยกระบบน้ำเสียและระบบระบายน้ำฝนออกจากกัน ให้ประชาชนเกิดการรับรู้ถึงคลองสาทรมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวปกคลุมถนน ลดการสะสมความร้อน บรรเทาภาวะเกาะร้อน พัฒนาโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบภูมิทัศน์บริเวณทางข้ามถนนและจุดกลับรถ

โครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องและแนวทางงานออกแบบระยะต่อไป จากแผนงานโครงการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีเทา (วัชรพล-พระโขนง-สะพานพระราม 9-ท่าพระ) จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวเข้ามาบริเวณถนนสาทร การก่อสร้างจะทำให้มีโครงสร้างขนาดใหญ่เกิดขึ้นในคลองสาทร

หากโครงการนี้เกิดขึ้นเสนอให้ก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าไปในแนวเดียวกันกับที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยก่อสร้างพร้อมกับการก่อสร้างรถไฟฟ้า อาจใช้โครงสร้างร่วมกับรถไฟฟ้า หรือแยกโครงสร้างแต่อยู่ในแนวเดียวกัน เพื่อไม่ลดหน้าตัดการระบายน้ำลง หลังจากที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าไปแล้ว

ทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้านี้ยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ การศึกษารายละเอียดการก่อสร้างเส้นทางเดินลอยฟ้าจึงจะทำเมื่อโครงการรถไฟฟ้ามีรายละเอียดแน่ชัดเท่านั้น

 

ถนนสาทร3D

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเมืองงาม / Urban

ความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น Safety in Built Environments
MQDC ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างเมือง Smart City
Beautiful Bangkok : Smartphone Photo Contest
ทิศทางอนาคตโมเดลจัดการน้ำประเทศไทย 4.0
แก้ปัญหา "น้ำท่วม-ฝนแล้ง" ในระยะยาว...ได้หรือไม่ ?
อุสเบกิสถาน..เมืองประวัติศาสตร์โลก
ภูเก็ตพัฒนาเมือง...เปิดตัวบริษัทในเครือ ปี 2017
คลองดำเนินสะดวกปี พ.ศ.2513
มนต์เสน่ห์..อิตาลี
ศสช. เผย 5 “จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุด”ในประเทศไทย
เที่ยวเมืองงาม-SaintPetersburg Russia
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
จักรยาน (น้ำ) คืนชีวิตให้คลองบางลำพู
การผังเมืองไทยจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ
แนวคิดปรับปรุงการสัญจรบริเวณซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน
ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองของกรุงปารีส
แผนที่การใช้ที่ดิน กทม.
Urban Geography: Why We Live Where We Do
การพัฒนาโครงข่ายพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร
พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM