ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


MotorExpo2020
MotorExpo2019
Motor Show 2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


แผนที่การใช้ที่ดิน กทม.

Urban Design by Guru : 

 

แผนที่การใช้ที่ดิน กทม.

 

โดย ฉันทฤทธิ์ วิโรจน์ศิริ

 

แผนที่การใช้ที่ดิน กทม.

 

แผนที่การใช้ที่ดินของกรุงเทพ ประมาณปี พ.ศ 2479 (ค.ศ.1936) ที่ขยายขนาดพื้นที่จากเมื่อปี 2443 (ค.ศ.1900) ที่มีขนาดประมาณ 13.3 ตารางกิโลเมตร ถึง 3.16 เท่าเป็น 42.1 ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 630,000 คน จาก 600,000 คน แสดงถึงการเติบโตแบบกระจัดกระจาย (Urban sprawl) ที่ส่วนใหญ่ขยายตัวออกไปตามแนวถนน (Ribbon Development)

ในปี 2443 มีความหนาแน่นเฉลี่ยของประช
ากร 45,112 คนต่อตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี 2479 ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรลดลงเหลือเพียง 14,964 คนต่อตารางกิโลเมตร เท่านั้น

>>>>>>> 

กรุงเทพฯที่เคยเป็นเมืองเดินทางด้วยคลองก็เคยมีความหนาแน่นสูงที่ย่านใจกลางเมือง ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อมีรถยนต์มากขึ้น เมืองกระจายตัวออกไปตามแนวถนนเกิด urban sprawl
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1120401548075527&set=p.1120401548075527&type=3&theater

 


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเมืองงาม / Urban

ความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น Safety in Built Environments
MQDC ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างเมือง Smart City
Beautiful Bangkok : Smartphone Photo Contest
ทิศทางอนาคตโมเดลจัดการน้ำประเทศไทย 4.0
แก้ปัญหา "น้ำท่วม-ฝนแล้ง" ในระยะยาว...ได้หรือไม่ ?
อุสเบกิสถาน..เมืองประวัติศาสตร์โลก
ภูเก็ตพัฒนาเมือง...เปิดตัวบริษัทในเครือ ปี 2017
คลองดำเนินสะดวกปี พ.ศ.2513
มนต์เสน่ห์..อิตาลี
ศสช. เผย 5 “จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุด”ในประเทศไทย
เที่ยวเมืองงาม-SaintPetersburg Russia
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
จักรยาน (น้ำ) คืนชีวิตให้คลองบางลำพู
การผังเมืองไทยจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ
แนวคิดปรับปรุงการสัญจรบริเวณซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน
ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองของกรุงปารีส
Urban Geography: Why We Live Where We Do
การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนสาทร
การพัฒนาโครงข่ายพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร
พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM