ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


อาเซียนถกจีน เตรียมประกาศเริ่มเจรจาอัปเกรด FTA พร้อมเล็งยกระดับความตกลง AKFTA ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจมิติใหม่กับญี่ปุ่น
อาเซียนถกจีน เตรียมประกาศเริ่มเจรจาอัปเกรด FTA
พร้อมเล็งยกระดับความตกลง AKFTA 
ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจมิติใหม่กับญี่ปุ่น

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหารือจีน เห็นพ้องอัปเกรด FTA ให้ทันสมัย เตรียมชงผู้นำประกาศเริ่มเจรจา พ.ย.นี้ ตั้งเป้าเพิ่มเปิดเสรีการค้าการลงทุนและความร่วมมือสาขาใหม่ พร้อมจับมือฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ส่วนอาเซียน–เกาหลีใต้ เร่งสรุปผลศึกษายกระดับ FTA ให้เสร็จต้นปีหน้า เล็งเปิดตลาดการค้าสินค้าเพิ่มเติม ปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้าให้ทันสมัยครอบคลุม ด้านอาเซียน-ญี่ปุ่น เตรียมทำความร่วมมือเศรษฐกิจมิติใหม่ ฉลองสัมพันธ์ 50 ปี
 
อาเซียนถกจีน เตรียมประกาศเริ่มเจรจาอัปเกรด FTA พร้อมเล็งยกระดับความตกลง AKFTA  ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจมิติใหม่กับญี่ปุ่น
 
ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า
 
เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน ที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน–จีน ครั้งที่ 21 (AEM–MOFCOM Consultations) ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 
ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบรายงานศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกัน (Joint Feasibility Study) เพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน (ASEAN–China Free Trade Area: ACFTA) และเตรียมเสนอให้ที่ประชุมผู้นำอาเซียน–จีน ประกาศเริ่มการเจรจาในเดือนพฤศจิกายนนี้
 
ดร.สรรเสริญ กล่าวว่า
 
การยกระดับความตกลง ACFTA เพื่อให้ความตกลงมีความทันสมัยสอดรับต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและรูปแบบการค้ายุคใหม่ โดยมีการเจรจาการเปิดเสรีเพิ่มเติมด้านการค้าสินค้า การเปิดเสรีด้านการลงทุน การคุ้มครองการลงทุน และความร่วมมือในสาขาใหม่ๆ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการอำนวยความสะดวกการทำธุรกิจกับจีนมากขึ้น
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ยังได้กระชับความร่วมมือส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยได้รับรองแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด ผ่านมาตรการที่สำคัญ อาทิ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเชิงลึก การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน
 
และได้เห็นชอบแผนงานว่าด้วยการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าอาเซียน–จีน ในเชิงลึก ปี ค.ศ. 2022–2026 ซึ่งกำหนดแผนการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่คาดหวังระหว่างอาเซียนและจีน อาทิ การขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุน และการต่อต้านการระบาดใหญ่ของโควิดด้านเศรษฐกิจและการค้า
 
ส่วนการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน–เกาหลีใต้ ครั้งที่ 19 ที่ประชุมตั้งเป้าให้ผลการศึกษาร่วมเพื่อยกระดับความตกลงอาเซียน–เกาหลีใต้ (ASEAN–Korea Free Trade Agreement: AKFTA) ฉบับสมบูรณ์เสร็จภายในต้นปี 2566 เพื่อนำรายงานการศึกษาร่วมมาใช้เป็นแนวทางการเจรจายกระดับความตกลง AKFTA โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าสินค้าเพิ่มเติม การปรับปรุงกฎเกณฑ์ทางการค้าให้ทันสมัย ครอบคลุม และอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจมากขึ้น
 
ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีเป้าหมายพัฒนาข้อบทด้านการค้าดิจิทัลกับอาเซียนในอนาคต จึงริเริ่มจัดทำการศึกษาวิจัยด้านการค้าดิจิทัล โดยจะส่งผลการวิจัยเบื้องต้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565 พร้อมทั้งจะพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอาเซียนผ่านกลไกต่างๆ อาทิ การจัดทำแผนงานนโยบายสตาร์ทอัพ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม และโครงการ TASK ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเกาหลีใต้ให้กับผู้ประกอบการอาเซียนในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสภาธุรกิจอาเซียน–เกาหลีใต้ เรื่องแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถในอุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับ MSMEs และการส่งเสริมภาคเอกชนให้ใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP มากขึ้น

ด้านนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า
 
สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน–ญี่ปุ่น ครั้งที่ 28 ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน–ญี่ปุ่น (ASEAN–Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) และเตรียมจัดทำข้อริเริ่มใหม่ “การออกแบบอนาคตและแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน–ญี่ปุ่น” และการจัดทำวิสัยทัศน์การร่วมสร้างสรรค์ด้านเศรษฐกิจอาเซียน–ญี่ปุ่น เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบความสัมพันธ์อาเซียน–ญี่ปุ่น 50 ปี ในปี 2566
 
โดยข้อริเริ่มใหม่จะส่งเสริมความร่วมมือ 3 ด้าน คือ ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ และการดาเนินธุรกิจแบบ “การร่วมสร้างสรรค์” โดยสาขาที่คาดว่าจะจัดทำวิสัยทัศน์ อาทิ ความมั่นคงทางอาหาร ความเป็นกลางทางคาร์บอน และสาขาการดูแลสุขภาพ
นอกจากนี้ ได้หารือเรื่องการเจรจาจัดทำพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน–ญี่ปุ่น
 
เนื่องจากควรขยายความตกลง AJCEP ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2552 ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยรวมประเด็นใหม่ๆ อาทิ การเปิดเสรีการค้าบริการ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และการลงทุน ไว้ในความตกลงฉบับแก้ไขหรืออัปเกรดด้วย โดยตั้งเป้าที่จะเริ่มการอัปเกรด ในปี 2566
 
 
 
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
เส้นทางสายไหม / Silk Road

ไทยยูเนี่ยนร่วมประชุมบอร์ดอะแวนติ เดินหน้าวางกลยุทธ์ธุรกิจอาหารทะเลอาหารสัตว์น้ำในอินเดีย
EXIM BANK พบปะหารือธนาคารพัฒนาลาว ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาว
“ภูมิธรรม” โรดโชว์ครั้งแรก นำทีมพาณิชย์ ร่วมเปิดงาน CAEXPO 2023 ที่หนานหนิง
‘ไทย-EFTA’ เจรจา FTA คืบหน้าเกินครึ่งทาง นัดถกอีก 4 รอบ ก่อนปิดดีลกลางปี 67
ปรบมือรัวๆ! “จุรินทร์” เหินฟ้าสู่ดูไบ ถกรัฐ-เอกชน ดันตั้ง “สภาธุรกิจไทย-ยูเออี” สำเร็จ! หวังสร้างเงิน สร้างอนาคตการค้าไทยปี 66 เพิ่มอีก 30,000 ล้านบาท
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ เร่งขับเคลื่อนภูมิภาคสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืน
‘จุรินทร์’ ลั่นระฆัง APEC!!! เตรียมนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานประชุม รมต. เศรษฐกิจ APEC 21 เขตเศรษฐกิจ 4 วันรวด ตั้งเป้าฟื้นเศรษฐกิจโลกหลังโควิด
‘จุรินทร์’ นำประชุม APEC เริ่มแล้ว! รัฐมนตรีการค้าเอเปคพร้อมหน้า อเมริกา-รัสเซีย-จีน รวม 21 เขตเศรษฐกิจ เจรจาด้านการค้าระหว่างกัน 19-22 พ.ค.2565
"Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”
พาณิชย์ มอบ sacit นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย
“จุรินทร์” ลงนามความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทย-กานซู่ ดันยอดการค้า 1,265 ล้านบาท ใน 1 ปี เน้นเจาะตลาดสินค้าฮาลาล
จุรินทร์เป็นปลื้ม เจรจาการค้าออนไลน์ไทย-เวียดนาม ยอดขายทะลุเป้าวันเดียวกวาดรายได้ 71 ล้านบาท
แนวโน้มอาหารไทยสำเร็จรูปในตลาดโลกสดใส ผู้ประกอบการส่งสินค้าขอรับตรา Thai SELECT คึกคัก
“พาณิชย์-DITP” แนะเจาะตลาดกลุ่มนักศึกษาในจีน เผยอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง มีโอกาส
“พาณิชย์-DITP” จับมือ STeP บ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนสินค้า-บริการ
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ดึงพันธมิตรรายใหม่ HUBBA เสริมแกร่ง โครงการ Smart Business Transformation ปี 2565
กรุงไทยชี้ธุรกิจฝึกอบรมจะช่วยติดอาวุธทางปัญญา ให้เศรษฐกิจไทยโตได้อย่างยั่งยืน
“พาณิชย์-DITP” ชี้ช่องส่งออก “สินค้าวัตถุดิบอาหาร” เจาะตลาดอินเดีย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทย นำผู้ประกอบการผลักดัน การส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไทยสู่ตลาดโลกผ่านงานแสดงสินค้า Gulfood 2022
‘พาณิชย์’ เปิดฉากประชุมด้านเศรษฐกิจเอเปค เร่งติดตามลดภาษีสินค้าไอที-สิ่งแวดล้อม หนุน BCG โมเดล ชูแผนระดมความเห็นจัดทำ FTAAP
ความท้าทายของธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ในยุค Digital Transformation
พาณิชย์หารือเอกชน รับฟังและสรุปผลกระทบทั้งบวกและลบ สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน พร้อมวางแผนเชิงรุกรับมือ"การค้า-การลงทุน-การส่งออก-ค่าครองชีพ"
‘อาเซียน’ นัดประชุมคณะทำงานระดับสูงด้านเศรษฐกิจ หารือการจัดทำวิสัยทัศน์หลังปี 68 ก่อนเสนอ AEM มี.ค.นี้
กรุงไทยแนะใช้เมกะเทรนด์โลก พลิกสู่ “โมเดลเศรษฐกิจใหม่” ฟื้นธุรกิจเข้มแข็งยั่งยืน
“พาณิชย์-DITP” ผลักดันเส้นใยกัญชงสู่สินค้าแฟชั่น-ไลฟ์สไตล์ เพิ่มมูลค่าส่งออก
‘กรมเจรจาฯ’ กางแผนเจรจาปี 65 เร่งเครื่องปิดดีล FTA กับตุรกี-ปากีสถาน เดินหน้าเปิดเจรจากับอียู-เอฟตา
บุกตลาดซาอุและตะวันออกกลาง! จุรินทร์ นำ "พาณิชย์-เอกชน กำหนด 5 ยุทธศาสตร์"
โอกาสทอง ‘จุรินทร์’ จัด “จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP”
‘พาณิชย์’ ผุดหลักสูตรไนซ์ (NIC2E) การค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 1 สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการเจรจายุคใหม่
อาเซียนเดินหน้าประชุมด้านเศรษฐกิจนัดแรก หลังกัมพูชารับตำแหน่งประธานอาเซียน
‘จุรินทร์’ ถกอุปทูตสหรัฐฯ หนุน BCG โมเดล พร้อมดันไทยออกจากบัญชี WL เผยส่งออกไปสหรัฐฯ 10 เดือนแรกโต 20.05%
“สมาคมธนาคารไทย” ผนึก“ธปท.- เครือข่ายภาคเอกชน” พัฒนาเทคโนโลยีช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่ออย่างยั่งยืน
“กรมศุลกากร” จับมือ “ธนาคารกรุงไทย” พัฒนาต่อยอด “Customs Trader Portal”
‘กรมเจรจาฯ’ แจ้งผู้ส่งออกเตรียมรับมือ มาตรการทางการค้าใหม่ของคู่ค้า ปี 65
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ มอบ sacit ติวเข้มผู้ประกอบการ สร้างจุดขายงานหัตถศิลป์ไทยด้วย Storytelling
“พาณิชย์-DITP” แนะใช้ศูนย์ขนส่งและโลจิสติกส์ The Gulu เจาะซูดานใต้-คองโก
‘สินิตย์’ นำผู้ประกอบการ โชว์ศักยภาพในงาน “SMART SME EXPO 2021” เพิ่มช่องทางขายสินค้า-จับคู่ธุรกิจ หนุนใช้ FTA เจาะตลาดจีน-อาเซียน
‘จุรินทร์’ พบทูตโอมาน ดันส่งออกข้าวพรีเมียม มะขามหวาน
ไทย-ฝรั่งเศสถกหนุนการค้าการลงทุน
ศิลปะ...คืออะไร
UAE-Thai Women Empowerment and Achievements
โอกาสธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
เร่งหนุน ‘เชียงคานแซนด์บ็อกซ์’ หวังฟื้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
‘จุรินทร์’ หนุนเอเปคเร่งลดอุปสรรคทางการค้า ให้วัคซีนและสินค้าจำเป็นถึงมือประชาชนโดยเร็ว พร้อมสนับสนุนการเจรจา WTO ให้สรุปได้ในปีนี้
‘จุรินทร์’ ชู 6 ประเด็น แก้เศรษฐกิจช่วงโควิด ‘ในเวทีเอเปค’
ไทย-จีน นัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรค หวังดันมูลค่าการค้าทั้งสองฝ่าย ช่วงโควิด-19
‘พาณิชย์’ เผยประชุม FTA ไทย – ตุรกี คืบหน้าตามเป้า ย้ำ! เดินหน้าปิดดีลปีหน้า
“จุรินทร์” ลงนาม MoU คู่รัฐมนตรีการค้ายูเค
‘พาณิชย์’ เปิดตัว “RCEP Center” บริการครบเครื่องเรื่องการค้าเสรี
ไทย–ตุรกี เร่งเจรจา FTA เล็งปิดดีลปีหน้า หวังดันการค้า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
TCEB จับมือพันธมิตรจัดสัมมนาออนไลน์ GMS LOGISTICS FORUM
ดัชนีหอการค้าไทย-จีน คาดเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง
“ส้มแมนดาริน” ผลไม้นางเอกประจำเทศกาลตรุษจีน มาพร้อมความมงคลและคุณประโยชน์
ไทย-ออสเตรเลีย ปลื้ม! FTA ดันมูลค่าการค้าสองฝ่ายขยายตัวกว่า 2 เท่า
“พุทธเมตตาถังหมิง” นำเข้าสมุนไพรป้องกันโควิด-19
อีอีซี จับมือ ปตท. กนอ. พัฒนาระบบห้องเย็นเก็บคุณภาพสินค้า
สรุปความคืบหน้าประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563
“พาณิชย์” เผยทุกภาคส่วนตื่นตัวร่วมถกประชาพิจารณ์ RCEP
หอการค้าไทย-จีนเผยดัชนีเชื่อมั่นศก.ไทยปี’64 โต 2.5-3.5%
ไทยร่วมลงนามความตกลงอาร์เซ็ป ปิดฉากเจรจายาวนาน 8 ปี
‘พาณิชย์’ เตรียมประชุมทางไกลทบทวน AEC Blueprint รับมือสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ASEA (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR 2019
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : โอกาสและความท้าทาย
การท่องเที่ยว-วัฒนธรรม มณฑลชิงไห่ ปี 2019
แนะปรับตัวเกาะขบวนThe Belt and Road ในทุกมิติ
จากดิน-น้ำ-ป่า-ไร่นา สู่ครัวโลกให้ปลอดภัยอย่างไร
วัฒนธรรม...ตัวเชื่อมความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ
Spirit of Silk Road...คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
Trade Exhibition ...ประตูสู่การค้าโลก
แฟชั่นและงานดีไซน์...นำไทยสู่การค้าโลก
อุสเบกิสถาน...โอกาสการค้าไทยเชื่อมจีนสู่ยุโรป
Spirit of Silk Road...การเข้าถึงวัฒนธรรมของผู้บริโภค
Spirit of Silk Road...ผจญโลกกว้างเรียนรู้ความต่างที่ลงตัว
Spirit of Silk Road...ล่าฝันสร้างสรรค์โลก
เตรียมปรับตัวลงทุนอย่างไรใน Belt and Road
The Belt and Road...เปิดบทบาทผู้สื่อข่าวไทย-จีน
จุดได้เปรียบของไทย...บนความต่างทางสายไหม
จับคู่ธุรกิจ...จุดสำเร็จบนสายไหม
สร้างผู้นำไทย..บุกสายไหม
โคราโครัมไฮเวย์...ทางเชื่อมจีนสู่อินเดีย
โอกาสธุรกิจไทยบนโลกมุสลิม
ธุรกิจดิจิตอลไทยกับอาลีบาบา
เชื่อมโลกด้วยสังคมดิจิตอล
ไหมไทยไปทั่วโลก
ขุมทอง..อสังหาริมทรัพย์ไทย
การค้าไทย-อินเดีย...ขุมทรัพย์แห่งโลกตะวันออก
โลกการค้ามุสลิม...บนเส้นทางสายไหม
ตอนแรก : ย้อนรอยเส้นทางสายไหม
SMEs อสังหาฯ ต่างหากที่ควรไปนอก
ตลาดกลางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
ประเมินอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย
Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)
ASEAN-India Expo and Forum 2017email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM