ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


BIMS2022
Oknation-lumnamsiam
IconM News : G+
IconM
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Tarot Life Coach


แนวโน้มอาหารไทยสำเร็จรูปในตลาดโลกสดใส ผู้ประกอบการส่งสินค้าขอรับตรา Thai SELECT คึกคัก
แนวโน้มอาหารไทยสำเร็จรูปในตลาดโลกสดใส
ผู้ประกอบการส่งสินค้าขอรับตรา Thai SELECT คึกคัก

ตลาดสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปในตลาดโลกยังสดใส ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิด-19 และความนิยมอาหารไทยที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ผู้ประกอบการส่งออกร่วมกันส่งผลิตภัณฑ์ขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT กันอย่างคึกคัก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์ช่วงปลายพฤษภาคมนี้

แนวโน้มอาหารไทยสำเร็จรูปในตลาดโลกสดใส ผู้ประกอบการส่งสินค้าขอรับตรา Thai SELECT คึกคัก
 
แนวโน้มอาหารไทยสำเร็จรูปในตลาดโลกสดใส ผู้ประกอบการส่งสินค้าขอรับตรา Thai SELECT คึกคักนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กล่าวว่า
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกเพื่อให้เหมาะกับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ ด้านผู้ประกอบการในหลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที
 
โดยสินค้าอาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับตัวอย่างเห็นได้ชัด เพราะผู้คนต่างหันมาปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้านมากขึ้น ในหลายประเทศพบว่าแม้ผู้คนจะยังคงต้องการใช้ชีวิตนอกบ้าน แต่เรื่องอาหารยังเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญและเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ

“ในทุกๆ ปี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป   พร้อมปรุงหรือพร้อมรับประทาน เครื่องแกง น้ำจิ้ม หรือ ขนมไทย เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อให้ผู้บริโภคหรือร้านอาหารไทยในต่างประเทศสามารถเลือกซื้อเพื่อนำไปปรุงอาหารได้อย่างสะดวกและมีรสชาติตามตำรับอาหารไทย
 
โดยนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในเรื่องของ “อาหารไทย อาหารโลก” ที่มุ่งเน้นการขยายตลาดอาหารไทยไปตลาดโลกนั้น ทำให้การมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในตลาดสากลได้มากขึ้น ปัจจุบันมีการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 603 ผลิตภัณฑ์  จาก 54 บริษัท

สำหรับกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเพื่อมอบตราสัญลักษณ์ในปีนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้ามาขอรับตราสัญลักษณ์เป็นจำนวนมาก จากการเล็งเห็นอัตราการเติบโตในตลาดต่างประเทศ และต้องการยกระดับมาตรฐานควบคู่กับการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในตลาดสากล
 
และในปีนี้ได้มีการขยายการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้ครอบคลุมเครื่องปรุงรสสำหรับอาหารไทย เช่น กะปิ น้ำปลา น้ำปลาร้า เป็นต้น เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอาหารไทยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดต่างประเทศ

DITP ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับตรา Thai SELECT วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จนถึง 26 มกราคม 2565 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 44 บริษัท เป็นบริษัทรายเดิม 20 บริษัท และบริษัทรายใหม่ 24 บริษัท มีผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้ตราถึง 189 รายการ และขอต่ออายุตรา 175 รายการ รวมทั้งสิ้น 364 รายการ ซึ่งตรา Thai SELECT มีอายุในการรับรอง 3 ปี
 
โดย DITP ได้ทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อรับมอบตรา Thai SELECT ไปเมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม ที่ผ่าน ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภายในของกระทรวงพาณิชย์ และกรรมการจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมการพิจารณา ได้แก่
 
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร)
ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
ผู้แทนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
ผู้แทนสถาบันอาหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทย
 
โดยจะประกาศผลในช่วงปลายเดือนเมษายน และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2565

โดยคณะกรรมการมีเกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุมด้านรสชาติอาหาร ที่จะต้องคงความเป็นไทยและใช้วัตถุดิบตามประเภทของอาหารนั้นๆ
 
ด้านนวัตกรรมและคุณภาพของอาหาร หลังการเปิดภาชนะบรรจุออกมาแล้วอาหารยังมีความสมบูรณ์และสวยงาม เมื่อผ่านกระบวนการอุ่น หรือทำให้สุกก่อนรับประทาน ยังคงมีรูปลักษณ์ที่สวยงามเหมือนการปรุงสด หรือมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต
 
ด้านการระบุขั้นตอนการเตรียมและประกอบอาหาร
 
ด้าน Food Safety โดยจะต้องมีการรับรองความปลอดภัยจากองค์กรระดับประเทศหรือระดับโลก อาทิ องค์การอาหารและยา หรือ อย. / GMP / GHP / HACCP / ISO / Halal / BRC
 
ด้านบรรจุภัณฑ์ โดยภาชนะ หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ และฉลากอาหารต้องมีความสวยงาม เหมาะสมกับอาหาร รวมทั้งมีการระบุรายละเอียด อาทิ ส่วนประกอบ วัตถุดิบ บนฉลากไว้อย่างชัดเจน

“ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ไม่ใช่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แต่เป็นสัญลักษณ์การันตีว่าเป็นเมนูอาหารไทยที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารตามแบบวิธีการปรุงอาหารไทย ผ่านกรรมวิธีประกอบอาหารที่ใช้เครื่องปรุงตามแบบอย่างอาหารไทย บ่งบอกเอกลักษณ์ มีรสชาติและรูปลักษณ์ของอาหารตามมาตรฐานอาหารไทย ซึ่งมีรายละเอียดแจ้งไว้บนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารที่ได้มาตรฐานสากล โดยอาหารยังคงมีคุณภาพสมบูรณ์เมื่อเปิดบริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกมั่นใจได้ว่าสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปที่กำลังจะเลือกซื้อนั้น มีรสชาติและคุณภาพตามที่ต้องการอย่างแน่นอน

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT นั้น จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรม เช่น การประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้าอาหาร ในต่างประเทศที่กรมเข้าร่วม การจัดแสดงในคูหานิทรรศการ Thai SELECT ในงานแสดงสินค้า THAIFEX- ANUGA ASIA

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและจับคู่เจรจาธุรกิจโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั่วโลก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรม ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งกรมเชื่อมั่นว่าโครงการและกิจกรรมต่างๆ จะช่วยผลักดันให้การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปไปยังต่างประเทศนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืน" นายภูสิต กล่าวทิ้งท้าย 

แนวโน้มอาหารไทยสำเร็จรูปในตลาดโลกสดใส ผู้ประกอบการส่งสินค้าขอรับตรา Thai SELECT คึกคัก

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
เส้นทางสายไหม / Silk Road

‘จุรินทร์’ ลั่นระฆัง APEC!!! เตรียมนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานประชุม รมต. เศรษฐกิจ APEC 21 เขตเศรษฐกิจ 4 วันรวด ตั้งเป้าฟื้นเศรษฐกิจโลกหลังโควิด
‘จุรินทร์’ นำประชุม APEC เริ่มแล้ว! รัฐมนตรีการค้าเอเปคพร้อมหน้า อเมริกา-รัสเซีย-จีน รวม 21 เขตเศรษฐกิจ เจรจาด้านการค้าระหว่างกัน 19-22 พ.ค.2565
"Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”
พาณิชย์ มอบ sacit นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย
“จุรินทร์” ลงนามความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทย-กานซู่ ดันยอดการค้า 1,265 ล้านบาท ใน 1 ปี เน้นเจาะตลาดสินค้าฮาลาล
จุรินทร์เป็นปลื้ม เจรจาการค้าออนไลน์ไทย-เวียดนาม ยอดขายทะลุเป้าวันเดียวกวาดรายได้ 71 ล้านบาท
“พาณิชย์-DITP” แนะเจาะตลาดกลุ่มนักศึกษาในจีน เผยอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง มีโอกาส
“พาณิชย์-DITP” จับมือ STeP บ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนสินค้า-บริการ
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ดึงพันธมิตรรายใหม่ HUBBA เสริมแกร่ง โครงการ Smart Business Transformation ปี 2565
กรุงไทยชี้ธุรกิจฝึกอบรมจะช่วยติดอาวุธทางปัญญา ให้เศรษฐกิจไทยโตได้อย่างยั่งยืน
“พาณิชย์-DITP” ชี้ช่องส่งออก “สินค้าวัตถุดิบอาหาร” เจาะตลาดอินเดีย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทย นำผู้ประกอบการผลักดัน การส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไทยสู่ตลาดโลกผ่านงานแสดงสินค้า Gulfood 2022
‘พาณิชย์’ เปิดฉากประชุมด้านเศรษฐกิจเอเปค เร่งติดตามลดภาษีสินค้าไอที-สิ่งแวดล้อม หนุน BCG โมเดล ชูแผนระดมความเห็นจัดทำ FTAAP
ความท้าทายของธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ในยุค Digital Transformation
พาณิชย์หารือเอกชน รับฟังและสรุปผลกระทบทั้งบวกและลบ สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน พร้อมวางแผนเชิงรุกรับมือ"การค้า-การลงทุน-การส่งออก-ค่าครองชีพ"
‘อาเซียน’ นัดประชุมคณะทำงานระดับสูงด้านเศรษฐกิจ หารือการจัดทำวิสัยทัศน์หลังปี 68 ก่อนเสนอ AEM มี.ค.นี้
กรุงไทยแนะใช้เมกะเทรนด์โลก พลิกสู่ “โมเดลเศรษฐกิจใหม่” ฟื้นธุรกิจเข้มแข็งยั่งยืน
“พาณิชย์-DITP” ผลักดันเส้นใยกัญชงสู่สินค้าแฟชั่น-ไลฟ์สไตล์ เพิ่มมูลค่าส่งออก
‘กรมเจรจาฯ’ กางแผนเจรจาปี 65 เร่งเครื่องปิดดีล FTA กับตุรกี-ปากีสถาน เดินหน้าเปิดเจรจากับอียู-เอฟตา
บุกตลาดซาอุและตะวันออกกลาง! จุรินทร์ นำ "พาณิชย์-เอกชน กำหนด 5 ยุทธศาสตร์"
โอกาสทอง ‘จุรินทร์’ จัด “จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP”
‘พาณิชย์’ ผุดหลักสูตรไนซ์ (NIC2E) การค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 1 สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการเจรจายุคใหม่
อาเซียนเดินหน้าประชุมด้านเศรษฐกิจนัดแรก หลังกัมพูชารับตำแหน่งประธานอาเซียน
‘จุรินทร์’ ถกอุปทูตสหรัฐฯ หนุน BCG โมเดล พร้อมดันไทยออกจากบัญชี WL เผยส่งออกไปสหรัฐฯ 10 เดือนแรกโต 20.05%
“สมาคมธนาคารไทย” ผนึก“ธปท.- เครือข่ายภาคเอกชน” พัฒนาเทคโนโลยีช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่ออย่างยั่งยืน
“กรมศุลกากร” จับมือ “ธนาคารกรุงไทย” พัฒนาต่อยอด “Customs Trader Portal”
‘กรมเจรจาฯ’ แจ้งผู้ส่งออกเตรียมรับมือ มาตรการทางการค้าใหม่ของคู่ค้า ปี 65
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ มอบ sacit ติวเข้มผู้ประกอบการ สร้างจุดขายงานหัตถศิลป์ไทยด้วย Storytelling
“พาณิชย์-DITP” แนะใช้ศูนย์ขนส่งและโลจิสติกส์ The Gulu เจาะซูดานใต้-คองโก
‘สินิตย์’ นำผู้ประกอบการ โชว์ศักยภาพในงาน “SMART SME EXPO 2021” เพิ่มช่องทางขายสินค้า-จับคู่ธุรกิจ หนุนใช้ FTA เจาะตลาดจีน-อาเซียน
‘จุรินทร์’ พบทูตโอมาน ดันส่งออกข้าวพรีเมียม มะขามหวาน
ไทย-ฝรั่งเศสถกหนุนการค้าการลงทุน
ศิลปะ...คืออะไร
UAE-Thai Women Empowerment and Achievements
โอกาสธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
เร่งหนุน ‘เชียงคานแซนด์บ็อกซ์’ หวังฟื้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
‘จุรินทร์’ หนุนเอเปคเร่งลดอุปสรรคทางการค้า ให้วัคซีนและสินค้าจำเป็นถึงมือประชาชนโดยเร็ว พร้อมสนับสนุนการเจรจา WTO ให้สรุปได้ในปีนี้
‘จุรินทร์’ ชู 6 ประเด็น แก้เศรษฐกิจช่วงโควิด ‘ในเวทีเอเปค’
ไทย-จีน นัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรค หวังดันมูลค่าการค้าทั้งสองฝ่าย ช่วงโควิด-19
‘พาณิชย์’ เผยประชุม FTA ไทย – ตุรกี คืบหน้าตามเป้า ย้ำ! เดินหน้าปิดดีลปีหน้า
“จุรินทร์” ลงนาม MoU คู่รัฐมนตรีการค้ายูเค
‘พาณิชย์’ เปิดตัว “RCEP Center” บริการครบเครื่องเรื่องการค้าเสรี
ไทย–ตุรกี เร่งเจรจา FTA เล็งปิดดีลปีหน้า หวังดันการค้า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
TCEB จับมือพันธมิตรจัดสัมมนาออนไลน์ GMS LOGISTICS FORUM
ดัชนีหอการค้าไทย-จีน คาดเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง
“ส้มแมนดาริน” ผลไม้นางเอกประจำเทศกาลตรุษจีน มาพร้อมความมงคลและคุณประโยชน์
ไทย-ออสเตรเลีย ปลื้ม! FTA ดันมูลค่าการค้าสองฝ่ายขยายตัวกว่า 2 เท่า
“พุทธเมตตาถังหมิง” นำเข้าสมุนไพรป้องกันโควิด-19
อีอีซี จับมือ ปตท. กนอ. พัฒนาระบบห้องเย็นเก็บคุณภาพสินค้า
สรุปความคืบหน้าประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563
“พาณิชย์” เผยทุกภาคส่วนตื่นตัวร่วมถกประชาพิจารณ์ RCEP
หอการค้าไทย-จีนเผยดัชนีเชื่อมั่นศก.ไทยปี’64 โต 2.5-3.5%
ไทยร่วมลงนามความตกลงอาร์เซ็ป ปิดฉากเจรจายาวนาน 8 ปี
‘พาณิชย์’ เตรียมประชุมทางไกลทบทวน AEC Blueprint รับมือสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ASEA (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR 2019
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : โอกาสและความท้าทาย
การท่องเที่ยว-วัฒนธรรม มณฑลชิงไห่ ปี 2019
แนะปรับตัวเกาะขบวนThe Belt and Road ในทุกมิติ
จากดิน-น้ำ-ป่า-ไร่นา สู่ครัวโลกให้ปลอดภัยอย่างไร
วัฒนธรรม...ตัวเชื่อมความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ
Spirit of Silk Road...คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
Trade Exhibition ...ประตูสู่การค้าโลก
แฟชั่นและงานดีไซน์...นำไทยสู่การค้าโลก
อุสเบกิสถาน...โอกาสการค้าไทยเชื่อมจีนสู่ยุโรป
Spirit of Silk Road...การเข้าถึงวัฒนธรรมของผู้บริโภค
Spirit of Silk Road...ผจญโลกกว้างเรียนรู้ความต่างที่ลงตัว
Spirit of Silk Road...ล่าฝันสร้างสรรค์โลก
เตรียมปรับตัวลงทุนอย่างไรใน Belt and Road
The Belt and Road...เปิดบทบาทผู้สื่อข่าวไทย-จีน
จุดได้เปรียบของไทย...บนความต่างทางสายไหม
จับคู่ธุรกิจ...จุดสำเร็จบนสายไหม
สร้างผู้นำไทย..บุกสายไหม
โคราโครัมไฮเวย์...ทางเชื่อมจีนสู่อินเดีย
โอกาสธุรกิจไทยบนโลกมุสลิม
ธุรกิจดิจิตอลไทยกับอาลีบาบา
เชื่อมโลกด้วยสังคมดิจิตอล
ไหมไทยไปทั่วโลก
ขุมทอง..อสังหาริมทรัพย์ไทย
การค้าไทย-อินเดีย...ขุมทรัพย์แห่งโลกตะวันออก
โลกการค้ามุสลิม...บนเส้นทางสายไหม
ตอนแรก : ย้อนรอยเส้นทางสายไหม
SMEs อสังหาฯ ต่างหากที่ควรไปนอก
ตลาดกลางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
ประเมินอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย
Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)
ASEAN-India Expo and Forum 2017email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM