ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


BIMS2022
Oknation-lumnamsiam
IconM News : G+
IconM
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Tarot Life Coach


โอกาสทอง ‘จุรินทร์’ จัด “จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP”
โอกาสทอง ‘จุรินทร์’ จัด “จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP”
ให้สินเชื่อพิเศษส่งเสริมสินค้าไทยบุกตลาดใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP” พร้อมด้วยนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
โอกาสทอง ‘จุรินทร์’ จัด “จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP” ให้สินเชื่อพิเศษส่งเสริมสินค้าไทยบุกตลาดใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก
 
นายจุรินทร์ กล่าวว่า
 
โครงการนี้ถือเป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ EXIM BANK บสย. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดโครงการที่ดำเนินการมาถึง 3 Lot คือ
 
Lot 1 จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายแห่งมาช่วยต่อลมหายใจในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขพิเศษ และมี บสย. มาช่วยให้บรรลุเป้าหมายซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 64 - ต.ค. 64 สามารถปล่อยกู้ให้กับร้านอาหารทั่วประเทศได้ถึง 2,895 ราย วงเงิน 2,627 ล้านบาท เพราะความร่วมมือของสถาบันการเงินที่ผ่อนปรนจึงเกิดเป็นรูปธรรมได้จริง
 
Lot ที่ 2 จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก ช่วงเดือน ก.ค. 64 - 28 ก.พ. 65 ปล่อยกู้ได้ 611 ราย วงเงิน 4,000 กว่าล้านบาท
 
ครั้งนี้ถือเป็น Lot ที่ 3 จับคู่กู้เงินระหว่าง EXIM BANK กับผู้ประกอบการที่จะบุกตลาด RCEP ซึ่งมีทั้ง SMEs วิสาหกิจชุมชน สตาร์ทอัพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสได้สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษไปต่อยอด เพื่อบุกตลาด RCEP นำเงินเข้าประเทศต่อไปภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงเอกชนและสถาบันการเงิน
 
นายจุรินทร์ เพิ่มเติมว่า
 
ตนเป็นผู้หนึ่งที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่เราเป็นเจ้าภาพ ตนเป็นประธานในช่วงที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ซึ่งมี 20 เรื่องต้องหาข้อสรุป มาถึงประเทศไทยจบมา 7 เรื่อง เหลืออีก 13 เรื่อง เราใช้เวลา 1 ปี บากบั่นมุ่งมั่นในที่สุดได้ข้อสรุปครบทั้ง 20 ข้อบท สามารถลงนามได้
 
โดยผู้นำประเทศของ 15 ประเทศ สามารถลงนามร่วมกันได้ ทำให้ความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคมปีนี้ แม้มีบางประเทศที่ยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการภายในประเทศ และคาดว่าจะมีผลใช้บังคับครบทั้ง 15 ประเทศโดยเร็ว
 
ถือว่านับหนึ่งแล้วสำหรับประเทศไทยที่บังคับใช้แต่ 1 มกราคม 2565 ซึ่ง RCEP เป็น FTA ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรรวมกันประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลก และ GDP ประมาณ 1 ใน 3 ของ GDP โลก ที่สำคัญการค้าทั้งหมดของไทยที่มีกับโลกเป็นการค้าของไทยกับกลุ่มประเทศ RCEP 14 ประเทศ ถึงกว่าครึ่งหนึ่ง การเตรียมการสำหรับการบุกตลาดอย่างเป็นรูปธรรมมีความสำคัญในการนำรายได้เข้าประเทศต่อไป
 
นอกจากนี้ ทันทีที่ RCEP บังคับใช้ สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังสมาชิก 39,366 รายการ จะภาษีเป็นศูนย์ และเป็นศูนย์ทันทีถึง 29,891 รายการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลที่เราจะได้รับ “จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP” จะเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ในอนาคตอันใกล้
 
สำหรับการจับคู่กู้เงินครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ EXIM BANK ที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนมาก และดอกเบี้ยปกติในตลาดประมาณ 5.75% แต่โครงการนี้เหลือแค่ 2.75% ต่อปีในปีแรก วงเงินรายละไม่เกิน 50 ล้านบาท และที่สำคัญทันทีที่รับคำขอ จะมีคำตอบใน 7 วันทำการ ได้เตรียม

วงเงินไว้กว่า 3,000 ล้านบาท สำหรับโครงการครั้งนี้ และ บสย.มาช่วยค้ำประกันให้ ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทที่ผ่อนปรนและที่สำคัญจะไม่จัดเฉพาะวันนี้ จะมีการเดินสายทั้งในกรุงเทพฯ และ 4 ภูมิภาคด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ SMEs สตาร์ทอัพในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้คล่องตัวสะดวกขึ้น และจะมีระบบออนไลน์ในการยื่นเงื่อนไขเพื่อให้สะดวกขึ้น
 
ทั้งนี้ ความตกลง RCEP เป็นความตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับที่ 14 ของไทย โดยมี GDP รวมมูลค่า 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (33.6% ของ GDP โลก) และมูลค่าการค้ารวม 10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (30.3% ของมูลค่าการค้าของโลก)
 
สำหรับปี 2564 การค้าของไทยกับกลุ่มประเทศ RCEP มีมูลค่ารวม 3.11 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (57.7% ของการค้ารวมของไทย)
 
โดยไทยส่งออกไป RCEP มูลค่า 1.46 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (53.8% ของการส่งออกไทยไปโลก)
 
และไทยนำเข้าจาก RCEP มูลค่า 1.65 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (61.7% ของการนำเข้าไทยจากโลก)
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ RCEP Center กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Call Center โทร. 0 2507 7555 หรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dtn.go.th


 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
เส้นทางสายไหม / Silk Road

อาเซียนถกจีน เตรียมประกาศเริ่มเจรจาอัปเกรด FTA พร้อมเล็งยกระดับความตกลง AKFTA ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจมิติใหม่กับญี่ปุ่น article
‘จุรินทร์’ ลั่นระฆัง APEC!!! เตรียมนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานประชุม รมต. เศรษฐกิจ APEC 21 เขตเศรษฐกิจ 4 วันรวด ตั้งเป้าฟื้นเศรษฐกิจโลกหลังโควิด
‘จุรินทร์’ นำประชุม APEC เริ่มแล้ว! รัฐมนตรีการค้าเอเปคพร้อมหน้า อเมริกา-รัสเซีย-จีน รวม 21 เขตเศรษฐกิจ เจรจาด้านการค้าระหว่างกัน 19-22 พ.ค.2565
"Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”
พาณิชย์ มอบ sacit นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย
“จุรินทร์” ลงนามความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทย-กานซู่ ดันยอดการค้า 1,265 ล้านบาท ใน 1 ปี เน้นเจาะตลาดสินค้าฮาลาล
จุรินทร์เป็นปลื้ม เจรจาการค้าออนไลน์ไทย-เวียดนาม ยอดขายทะลุเป้าวันเดียวกวาดรายได้ 71 ล้านบาท
แนวโน้มอาหารไทยสำเร็จรูปในตลาดโลกสดใส ผู้ประกอบการส่งสินค้าขอรับตรา Thai SELECT คึกคัก
“พาณิชย์-DITP” แนะเจาะตลาดกลุ่มนักศึกษาในจีน เผยอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง มีโอกาส
“พาณิชย์-DITP” จับมือ STeP บ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนสินค้า-บริการ
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ดึงพันธมิตรรายใหม่ HUBBA เสริมแกร่ง โครงการ Smart Business Transformation ปี 2565
กรุงไทยชี้ธุรกิจฝึกอบรมจะช่วยติดอาวุธทางปัญญา ให้เศรษฐกิจไทยโตได้อย่างยั่งยืน
“พาณิชย์-DITP” ชี้ช่องส่งออก “สินค้าวัตถุดิบอาหาร” เจาะตลาดอินเดีย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทย นำผู้ประกอบการผลักดัน การส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไทยสู่ตลาดโลกผ่านงานแสดงสินค้า Gulfood 2022
‘พาณิชย์’ เปิดฉากประชุมด้านเศรษฐกิจเอเปค เร่งติดตามลดภาษีสินค้าไอที-สิ่งแวดล้อม หนุน BCG โมเดล ชูแผนระดมความเห็นจัดทำ FTAAP
ความท้าทายของธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ในยุค Digital Transformation
พาณิชย์หารือเอกชน รับฟังและสรุปผลกระทบทั้งบวกและลบ สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน พร้อมวางแผนเชิงรุกรับมือ"การค้า-การลงทุน-การส่งออก-ค่าครองชีพ"
‘อาเซียน’ นัดประชุมคณะทำงานระดับสูงด้านเศรษฐกิจ หารือการจัดทำวิสัยทัศน์หลังปี 68 ก่อนเสนอ AEM มี.ค.นี้
กรุงไทยแนะใช้เมกะเทรนด์โลก พลิกสู่ “โมเดลเศรษฐกิจใหม่” ฟื้นธุรกิจเข้มแข็งยั่งยืน
“พาณิชย์-DITP” ผลักดันเส้นใยกัญชงสู่สินค้าแฟชั่น-ไลฟ์สไตล์ เพิ่มมูลค่าส่งออก
‘กรมเจรจาฯ’ กางแผนเจรจาปี 65 เร่งเครื่องปิดดีล FTA กับตุรกี-ปากีสถาน เดินหน้าเปิดเจรจากับอียู-เอฟตา
บุกตลาดซาอุและตะวันออกกลาง! จุรินทร์ นำ "พาณิชย์-เอกชน กำหนด 5 ยุทธศาสตร์"
‘พาณิชย์’ ผุดหลักสูตรไนซ์ (NIC2E) การค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 1 สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการเจรจายุคใหม่
อาเซียนเดินหน้าประชุมด้านเศรษฐกิจนัดแรก หลังกัมพูชารับตำแหน่งประธานอาเซียน
‘จุรินทร์’ ถกอุปทูตสหรัฐฯ หนุน BCG โมเดล พร้อมดันไทยออกจากบัญชี WL เผยส่งออกไปสหรัฐฯ 10 เดือนแรกโต 20.05%
“สมาคมธนาคารไทย” ผนึก“ธปท.- เครือข่ายภาคเอกชน” พัฒนาเทคโนโลยีช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่ออย่างยั่งยืน
“กรมศุลกากร” จับมือ “ธนาคารกรุงไทย” พัฒนาต่อยอด “Customs Trader Portal”
‘กรมเจรจาฯ’ แจ้งผู้ส่งออกเตรียมรับมือ มาตรการทางการค้าใหม่ของคู่ค้า ปี 65
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ มอบ sacit ติวเข้มผู้ประกอบการ สร้างจุดขายงานหัตถศิลป์ไทยด้วย Storytelling
“พาณิชย์-DITP” แนะใช้ศูนย์ขนส่งและโลจิสติกส์ The Gulu เจาะซูดานใต้-คองโก
‘สินิตย์’ นำผู้ประกอบการ โชว์ศักยภาพในงาน “SMART SME EXPO 2021” เพิ่มช่องทางขายสินค้า-จับคู่ธุรกิจ หนุนใช้ FTA เจาะตลาดจีน-อาเซียน
‘จุรินทร์’ พบทูตโอมาน ดันส่งออกข้าวพรีเมียม มะขามหวาน
ไทย-ฝรั่งเศสถกหนุนการค้าการลงทุน
ศิลปะ...คืออะไร
UAE-Thai Women Empowerment and Achievements
โอกาสธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
เร่งหนุน ‘เชียงคานแซนด์บ็อกซ์’ หวังฟื้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
‘จุรินทร์’ หนุนเอเปคเร่งลดอุปสรรคทางการค้า ให้วัคซีนและสินค้าจำเป็นถึงมือประชาชนโดยเร็ว พร้อมสนับสนุนการเจรจา WTO ให้สรุปได้ในปีนี้
‘จุรินทร์’ ชู 6 ประเด็น แก้เศรษฐกิจช่วงโควิด ‘ในเวทีเอเปค’
ไทย-จีน นัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรค หวังดันมูลค่าการค้าทั้งสองฝ่าย ช่วงโควิด-19
‘พาณิชย์’ เผยประชุม FTA ไทย – ตุรกี คืบหน้าตามเป้า ย้ำ! เดินหน้าปิดดีลปีหน้า
“จุรินทร์” ลงนาม MoU คู่รัฐมนตรีการค้ายูเค
‘พาณิชย์’ เปิดตัว “RCEP Center” บริการครบเครื่องเรื่องการค้าเสรี
ไทย–ตุรกี เร่งเจรจา FTA เล็งปิดดีลปีหน้า หวังดันการค้า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
TCEB จับมือพันธมิตรจัดสัมมนาออนไลน์ GMS LOGISTICS FORUM
ดัชนีหอการค้าไทย-จีน คาดเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง
“ส้มแมนดาริน” ผลไม้นางเอกประจำเทศกาลตรุษจีน มาพร้อมความมงคลและคุณประโยชน์
ไทย-ออสเตรเลีย ปลื้ม! FTA ดันมูลค่าการค้าสองฝ่ายขยายตัวกว่า 2 เท่า
“พุทธเมตตาถังหมิง” นำเข้าสมุนไพรป้องกันโควิด-19
อีอีซี จับมือ ปตท. กนอ. พัฒนาระบบห้องเย็นเก็บคุณภาพสินค้า
สรุปความคืบหน้าประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563
“พาณิชย์” เผยทุกภาคส่วนตื่นตัวร่วมถกประชาพิจารณ์ RCEP
หอการค้าไทย-จีนเผยดัชนีเชื่อมั่นศก.ไทยปี’64 โต 2.5-3.5%
ไทยร่วมลงนามความตกลงอาร์เซ็ป ปิดฉากเจรจายาวนาน 8 ปี
‘พาณิชย์’ เตรียมประชุมทางไกลทบทวน AEC Blueprint รับมือสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ASEA (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR 2019
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : โอกาสและความท้าทาย
การท่องเที่ยว-วัฒนธรรม มณฑลชิงไห่ ปี 2019
แนะปรับตัวเกาะขบวนThe Belt and Road ในทุกมิติ
จากดิน-น้ำ-ป่า-ไร่นา สู่ครัวโลกให้ปลอดภัยอย่างไร
วัฒนธรรม...ตัวเชื่อมความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ
Spirit of Silk Road...คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
Trade Exhibition ...ประตูสู่การค้าโลก
แฟชั่นและงานดีไซน์...นำไทยสู่การค้าโลก
อุสเบกิสถาน...โอกาสการค้าไทยเชื่อมจีนสู่ยุโรป
Spirit of Silk Road...การเข้าถึงวัฒนธรรมของผู้บริโภค
Spirit of Silk Road...ผจญโลกกว้างเรียนรู้ความต่างที่ลงตัว
Spirit of Silk Road...ล่าฝันสร้างสรรค์โลก
เตรียมปรับตัวลงทุนอย่างไรใน Belt and Road
The Belt and Road...เปิดบทบาทผู้สื่อข่าวไทย-จีน
จุดได้เปรียบของไทย...บนความต่างทางสายไหม
จับคู่ธุรกิจ...จุดสำเร็จบนสายไหม
สร้างผู้นำไทย..บุกสายไหม
โคราโครัมไฮเวย์...ทางเชื่อมจีนสู่อินเดีย
โอกาสธุรกิจไทยบนโลกมุสลิม
ธุรกิจดิจิตอลไทยกับอาลีบาบา
เชื่อมโลกด้วยสังคมดิจิตอล
ไหมไทยไปทั่วโลก
ขุมทอง..อสังหาริมทรัพย์ไทย
การค้าไทย-อินเดีย...ขุมทรัพย์แห่งโลกตะวันออก
โลกการค้ามุสลิม...บนเส้นทางสายไหม
ตอนแรก : ย้อนรอยเส้นทางสายไหม
SMEs อสังหาฯ ต่างหากที่ควรไปนอก
ตลาดกลางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
ประเมินอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย
Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)
ASEAN-India Expo and Forum 2017email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM