ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


Oknation-lumnamsiam
IconM
IconM News : G+
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Tarot Life Coach


‘กรมเจรจาฯ’ แจ้งผู้ส่งออกเตรียมรับมือ มาตรการทางการค้าใหม่ของคู่ค้า ปี 65
‘กรมเจรจาฯ’ แจ้งผู้ส่งออกเตรียมรับมือ
มาตรการทางการค้าใหม่ของคู่ค้า ปี 65

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยประเทศคู่ค้าเตรียมใช้มาตรการทางการค้าใหม่ ปี 2565 เจาะสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งอาหาร รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แนะผู้ประกอบการ-ผู้ส่งออก เตรียมปรับตัวศึกษากฎระเบียบใหม่ที่เข้มงวด ชี้! จะช่วยให้การค้าและการส่งออกสินค้าไทยไม่สะดุด พร้อมเน้นใส่ใจกระบวนการผลิตและตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า เพิ่มศักยภาพให้สินค้าไทยแข่งขันได้ 

 ‘กรมเจรจาฯ’ แจ้งผู้ส่งออกเตรียมรับมือ  มาตรการทางการค้าใหม่ของคู่ค้า ปี 65

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการรวบรวมมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้า พบว่า หลายประเทศมีการออกระเบียบใหม่ที่จะใช้บังคับในปี 2565 โดยเฉพาะสินค้าอาหาร รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยควรศึกษารายละเอียดและเตรียมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรการใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การส่งออกสินค้าและการค้าของไทยไม่สะดุดและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
นางอรมน กล่าวว่า สินค้าที่ผู้นำเข้าจะใช้มาตรการใหม่ อาทิ รถยนต์ เวียดนามได้ออกระเบียบว่าด้วยการปล่อยมลพิษทางอากาศ ซึ่งกำหนดให้รถยนต์ที่ประกอบ ผลิต และนำเข้า ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานไอเสีย Euro 5 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เครื่องปรับอากาศ อินเดียได้กำหนดให้สินค้าที่ผลิตหรือนำเข้า ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานและตีตราสัญลักษณ์จากสถาบันมาตรฐานอินเดีย (BIS) 
 
สำหรับสินค้าอาหาร จีนได้ออกระเบียบ Decree 248 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 โดยกำหนดให้ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศใน 18 กลุ่มสินค้า ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นม รังนกและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไส้บรรจุไส้กรอก ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ไข่และผลิตภัณฑ์ มันและไขมันเพื่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์แป้งยัดไส้ เมล็ดธัญพืชสำหรับการบริโภค ผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชบดและมอลต์เพื่อการอุตสาหกรรม ผักสดและผักอบแห้ง เครื่องปรุงรส ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืช ผลไม้แห้ง กาแฟและเมล็ดโกโก้ที่ยังไม่ผ่านการคั่ว อาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ และอาหารเพื่อสุขภาพ ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนส่งไปจีน
 
สำหรับหน่วยงานของไทย อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทั้งนี้ ผู้ผลิตและส่งออกที่ไม่อยู่ใน 18 กลุ่มสินค้า สามารถขึ้นทะเบียนโดยตรงกับสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน หรือ GACC ผ่านทางเว็บไซต์ www.singlewindow.cn 
 
ในส่วนของประเทศที่ออกกฎระเบียบทางการค้าใหม่ในปี 2565 อาทิ อินเดีย กำหนดให้โรงงานผู้ผลิตจากต่างประเทศ ต้องผ่านการตรวจสอบและตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิต กับหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหารของอินเดีย (FSSAI) มีผลใช้บังคับ 1 มิ.ย. 2565
 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กำหนดให้สินค้าอาหารที่ผลิตในประเทศและนำเข้า ต้องติดฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์แสดงข้อมูลไขมัน ไขมันอิ่มตัว น้ำตาล เกลือ และแคลอรี่ ซึ่งสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ได้แก่ อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง และอาหารเหลว มีผลใช้บังคับ 1 ม.ค. 2565
 
และสหภาพยุโรป (อียู) ได้ออกกฎระเบียบควบคุมการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้า อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรอินทรีย์ต้องใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ 95% (คิดตามน้ำหนัก) ระบุแหล่งผลิตบนฉลาก และต้องใช้สารแต่งกลิ่นจากธรรมชาติเท่านั้น มีผลใช้บังคับ 1 ม.ค. 2565

“มาตรการส่วนใหญ่ที่หลายประเทศประกาศใช้ใหม่ จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนกระบวนการผลิตสินค้า และการตรวจรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของสินค้าไทย” นางอรมนเสริม
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
เส้นทางสายไหม / Silk Road

อาเซียนเดินหน้าประชุมด้านเศรษฐกิจนัดแรก หลังกัมพูชารับตำแหน่งประธานอาเซียน
‘จุรินทร์’ ถกอุปทูตสหรัฐฯ หนุน BCG โมเดล พร้อมดันไทยออกจากบัญชี WL เผยส่งออกไปสหรัฐฯ 10 เดือนแรกโต 20.05%
“สมาคมธนาคารไทย” ผนึก“ธปท.- เครือข่ายภาคเอกชน” พัฒนาเทคโนโลยีช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่ออย่างยั่งยืน
“กรมศุลกากร” จับมือ “ธนาคารกรุงไทย” พัฒนาต่อยอด “Customs Trader Portal”
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ มอบ sacit ติวเข้มผู้ประกอบการ สร้างจุดขายงานหัตถศิลป์ไทยด้วย Storytelling
‘สินิตย์’ นำผู้ประกอบการ โชว์ศักยภาพในงาน “SMART SME EXPO 2021” เพิ่มช่องทางขายสินค้า-จับคู่ธุรกิจ หนุนใช้ FTA เจาะตลาดจีน-อาเซียน
‘จุรินทร์’ พบทูตโอมาน ดันส่งออกข้าวพรีเมียม มะขามหวาน
ไทย-ฝรั่งเศสถกหนุนการค้าการลงทุน
ศิลปะ...คืออะไร
UAE-Thai Women Empowerment and Achievements
โอกาสธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
เร่งหนุน ‘เชียงคานแซนด์บ็อกซ์’ หวังฟื้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
‘จุรินทร์’ หนุนเอเปคเร่งลดอุปสรรคทางการค้า ให้วัคซีนและสินค้าจำเป็นถึงมือประชาชนโดยเร็ว พร้อมสนับสนุนการเจรจา WTO ให้สรุปได้ในปีนี้
‘จุรินทร์’ ชู 6 ประเด็น แก้เศรษฐกิจช่วงโควิด ‘ในเวทีเอเปค’
ไทย-จีน นัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรค หวังดันมูลค่าการค้าทั้งสองฝ่าย ช่วงโควิด-19
‘พาณิชย์’ เผยประชุม FTA ไทย – ตุรกี คืบหน้าตามเป้า ย้ำ! เดินหน้าปิดดีลปีหน้า
“จุรินทร์” ลงนาม MoU คู่รัฐมนตรีการค้ายูเค
‘พาณิชย์’ เปิดตัว “RCEP Center” บริการครบเครื่องเรื่องการค้าเสรี
ไทย–ตุรกี เร่งเจรจา FTA เล็งปิดดีลปีหน้า หวังดันการค้า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
TCEB จับมือพันธมิตรจัดสัมมนาออนไลน์ GMS LOGISTICS FORUM
ดัชนีหอการค้าไทย-จีน คาดเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง
“ส้มแมนดาริน” ผลไม้นางเอกประจำเทศกาลตรุษจีน มาพร้อมความมงคลและคุณประโยชน์
ไทย-ออสเตรเลีย ปลื้ม! FTA ดันมูลค่าการค้าสองฝ่ายขยายตัวกว่า 2 เท่า
“พุทธเมตตาถังหมิง” นำเข้าสมุนไพรป้องกันโควิด-19
อีอีซี จับมือ ปตท. กนอ. พัฒนาระบบห้องเย็นเก็บคุณภาพสินค้า
สรุปความคืบหน้าประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563
“พาณิชย์” เผยทุกภาคส่วนตื่นตัวร่วมถกประชาพิจารณ์ RCEP
หอการค้าไทย-จีนเผยดัชนีเชื่อมั่นศก.ไทยปี’64 โต 2.5-3.5%
ไทยร่วมลงนามความตกลงอาร์เซ็ป ปิดฉากเจรจายาวนาน 8 ปี
‘พาณิชย์’ เตรียมประชุมทางไกลทบทวน AEC Blueprint รับมือสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ASEA (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR 2019
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : โอกาสและความท้าทาย
การท่องเที่ยว-วัฒนธรรม มณฑลชิงไห่ ปี 2019
แนะปรับตัวเกาะขบวนThe Belt and Road ในทุกมิติ
จากดิน-น้ำ-ป่า-ไร่นา สู่ครัวโลกให้ปลอดภัยอย่างไร
วัฒนธรรม...ตัวเชื่อมความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ
Spirit of Silk Road...คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
Trade Exhibition ...ประตูสู่การค้าโลก
แฟชั่นและงานดีไซน์...นำไทยสู่การค้าโลก
อุสเบกิสถาน...โอกาสการค้าไทยเชื่อมจีนสู่ยุโรป
Spirit of Silk Road...การเข้าถึงวัฒนธรรมของผู้บริโภค
Spirit of Silk Road...ผจญโลกกว้างเรียนรู้ความต่างที่ลงตัว
Spirit of Silk Road...ล่าฝันสร้างสรรค์โลก
เตรียมปรับตัวลงทุนอย่างไรใน Belt and Road
The Belt and Road...เปิดบทบาทผู้สื่อข่าวไทย-จีน
จุดได้เปรียบของไทย...บนความต่างทางสายไหม
จับคู่ธุรกิจ...จุดสำเร็จบนสายไหม
สร้างผู้นำไทย..บุกสายไหม
โคราโครัมไฮเวย์...ทางเชื่อมจีนสู่อินเดีย
โอกาสธุรกิจไทยบนโลกมุสลิม
ธุรกิจดิจิตอลไทยกับอาลีบาบา
เชื่อมโลกด้วยสังคมดิจิตอล
ไหมไทยไปทั่วโลก
ขุมทอง..อสังหาริมทรัพย์ไทย
การค้าไทย-อินเดีย...ขุมทรัพย์แห่งโลกตะวันออก
โลกการค้ามุสลิม...บนเส้นทางสายไหม
ตอนแรก : ย้อนรอยเส้นทางสายไหม
SMEs อสังหาฯ ต่างหากที่ควรไปนอก
ตลาดกลางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
ประเมินอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย
Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)
ASEAN-India Expo and Forum 2017email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM