dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


MotorExpo2020
MotorExpo2019
Motor Show 2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


“พาณิชย์” เผยทุกภาคส่วนตื่นตัวร่วมถกประชาพิจารณ์ RCEP
“พาณิชย์” เผยทุกภาคส่วนตื่นตัวร่วมถกประชาพิจารณ์ RCEP
พร้อมปรับตัวและเตรียมใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีใหญ่สัมมนาประชาพิจารณ์ RCEP ในกรุงเทพฯ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เกษตรกร ผู้ประกอบการ SME นักวิชาการ และภาคประชาสังคมเข้าร่วมคับคั่ง แบ่งกลุ่มถกเข้มประเด็นด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎระเบียบและการแข่งขันทางการค้า ฯลฯ กูรูเชื่อ RCEP จะเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 
 
“พาณิชย์” เผยทุกภาคส่วนตื่นตัวร่วมถกประชาพิจารณ์ RCEP
 
“พาณิชย์” เผยทุกภาคส่วนตื่นตัวร่วมถกประชาพิจารณ์ RCEPนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กรมฯ จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ ‘เจาะลึกความตกลง RCEP และการเตรียมใช้ประโยชน์-ปรับตัว’ ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักรู้และความข้าใจในความสำคัญของความตกลง RCEP เตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากความตกลง RCEP พร้อมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ
 
ซึ่งมีผู้แทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เกษตรกร ผู้ประกอบการ SME นักวิชาการ และภาคประชาสังคม
เข้าร่วมกว่า 150 คน พร้อมทั้ง มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ให้ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความเห็นและรับชมการสัมมนาได้ในวงกว้าง
 
นางอรมน กล่าวว่า เพื่อให้สามารถอธิบายสาระสำคัญของความตกลง RCEP และแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อซักถามอย่างใกล้ชิด จึงมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อร่วมถกในประเด็นต่างๆ ได้แก่
 
กลุ่มที่ 1 การค้าสินค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง และมาตรการเยียวยา
 
กลุ่มที่ 2 การค้าบริการ การลงทุน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
กลุ่มที่ 3 ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขันทางการค้า การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
ซึ่งในแต่ละกลุ่มได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และแนวทางที่จะปรับตัวให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความตกลง และเชื่อว่า RCEP จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคจากการระบาดของโควิด-19 ได้ 
 
นางอรมนเพิ่มเติมว่า ความตกลง RCEP จะทำให้การค้าระหว่างกันง่ายขึ้น มีการปรับพิธีการศุลกากรให้มีความชัดเจน รวดเร็ว โปร่งใส มีการคุ้มครองและอำนวยความสะดวกการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสมาชิก RCEP อีกทั้งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
 
ในเบื้องต้น ผู้ประกอบการและเกษตรกรของไทยจึงควรเร่งเตรียมพร้อมและเร่งปรับตัวรองรับการแข่งขันที่อาจจะเพิ่มขึ้น ตลอดจนศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ เพื่อสร้างแต้มต่อในการทำการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 
โดยความตกลง RCEP จะช่วยสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าของไทยเข้าสู่ตลาดการค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประมง แป้งมันสำปะหลัง สับปะรด น้ำมะพร้าว น้ำส้ม อาหารแปรรูป ผักผลไม้แปรรูป กระดาษ ส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติก เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เส้นใย เครื่องแต่งกาย รถจักรยานยนต์ และสินค้าอื่น ๆ อีกหลายรายการ
 
“หลังการสัมมนาประชาพิจารณ์ที่กรุงเทพฯ  ในครั้งนี้ กรมฯ ยังมีแผนเดินสายจัดงานสัมมนาประชาพิจารณ์ในภูมิภาค โดยจะประเดิมจัดที่ภาคเหนือ (พิษณุโลก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) และปิดท้ายด้วยภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และเตรียมเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก RCEP อย่างเต็มที่” นางอรมน เสริม 
 
“พาณิชย์” เผยทุกภาคส่วนตื่นตัวร่วมถกประชาพิจารณ์ RCEP
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเส้นทางสายไหม / Silk Road

“ส้มแมนดาริน” ผลไม้นางเอกประจำเทศกาลตรุษจีน มาพร้อมความมงคลและคุณประโยชน์
ไทย-ออสเตรเลีย ปลื้ม! FTA ดันมูลค่าการค้าสองฝ่ายขยายตัวกว่า 2 เท่า
“พุทธเมตตาถังหมิง” นำเข้าสมุนไพรป้องกันโควิด-19
อีอีซี จับมือ ปตท. กนอ. พัฒนาระบบห้องเย็นเก็บคุณภาพสินค้า
สรุปความคืบหน้าประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563
หอการค้าไทย-จีนเผยดัชนีเชื่อมั่นศก.ไทยปี’64 โต 2.5-3.5%
ไทยร่วมลงนามความตกลงอาร์เซ็ป ปิดฉากเจรจายาวนาน 8 ปี
‘พาณิชย์’ เตรียมประชุมทางไกลทบทวน AEC Blueprint รับมือสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ASEA (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR 2019
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : โอกาสและความท้าทาย
การท่องเที่ยว-วัฒนธรรม มณฑลชิงไห่ ปี 2019
แนะปรับตัวเกาะขบวนThe Belt and Road ในทุกมิติ
จากดิน-น้ำ-ป่า-ไร่นา สู่ครัวโลกให้ปลอดภัยอย่างไร
วัฒนธรรม...ตัวเชื่อมความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ
Spirit of Silk Road...คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
Trade Exhibition ...ประตูสู่การค้าโลก
แฟชั่นและงานดีไซน์...นำไทยสู่การค้าโลก
อุสเบกิสถาน...โอกาสการค้าไทยเชื่อมจีนสู่ยุโรป
Spirit of Silk Road...การเข้าถึงวัฒนธรรมของผู้บริโภค
Spirit of Silk Road...ผจญโลกกว้างเรียนรู้ความต่างที่ลงตัว
Spirit of Silk Road...ล่าฝันสร้างสรรค์โลก
เตรียมปรับตัวลงทุนอย่างไรใน Belt and Road
The Belt and Road...เปิดบทบาทผู้สื่อข่าวไทย-จีน
จุดได้เปรียบของไทย...บนความต่างทางสายไหม
จับคู่ธุรกิจ...จุดสำเร็จบนสายไหม
สร้างผู้นำไทย..บุกสายไหม
โคราโครัมไฮเวย์...ทางเชื่อมจีนสู่อินเดีย
โอกาสธุรกิจไทยบนโลกมุสลิม
ธุรกิจดิจิตอลไทยกับอาลีบาบา
เชื่อมโลกด้วยสังคมดิจิตอล
ไหมไทยไปทั่วโลก
ขุมทอง..อสังหาริมทรัพย์ไทย
การค้าไทย-อินเดีย...ขุมทรัพย์แห่งโลกตะวันออก
โลกการค้ามุสลิม...บนเส้นทางสายไหม
ตอนแรก : ย้อนรอยเส้นทางสายไหม
SMEs อสังหาฯ ต่างหากที่ควรไปนอก
ตลาดกลางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
ประเมินอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย
Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)
ASEAN-India Expo and Forum 2017email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM