ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


MotorExpo2019
Motor Show 2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


การค้าไทย-อินเดีย...ขุมทรัพย์แห่งโลกตะวันออก

รายการ "เส้นทางสายไหม" (Silk Road)

ตอนที่สาม : การค้าไทย-อินเดีย...ขุมทรัพย์แห่งโลกตะวันออก

(19 ส.ค. 2560)

ออกอากาศที่  สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม News1  

และ www.news1live.com   ทุกวันเสาร์,  เวลา 13.00 - 14.00 น.

โดย www.icon-m.com ร่วมกับ นิตยสาร Construction Variety 

ติดตามย้อนหลังได้ที่

www.icon-m.com

www.constructionvariety.com

www.thaitribune.org

www.inewhorizon.net

@ ASEAN-India Expo and Forum 2017 เริ่มแล้ว

2-5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ASEAN-India Expo and Forum 2017

มหกรรมสินค้าและสัมมนานานาชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ครั้งนี้ เป็นเวทีโชว์ศักยภาพกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย “ASEAN-India Expo and Forum: Strategic Economic Partnership & Connectivity” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดียอย่างยิ่งใหญ่ เต็มพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะเปิดให้เข้าร่วมสัมมนาและชมงานฟรีถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2560 นี้ 

ASEAN-India Expo and Forum แบ่งเป็นสองกิจกรรมหลัก ได้แก่ ส่วนของ Expo หรือคูหาแสดงสินค้ารวมกว่า 250 คูหา จัดแสดงภายใต้แนวคิด “Creative and Digital”

และส่วนของ Forum หรือเวทีบรรยายและเสวนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ และเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย ตลอดจนกูรูแถวหน้าระดับนานาชาติ 

อ่านต่อที่ ASEAN-India Expo and Forum 2017

…………………………….

@ คำกล่าวเปิดงาน ASEAN-India Expo and Forum 2017

ASEAN-India Expo and Forum 2017

ท่านผู้มีเกียรติครับ

ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างอาเซียนและอินเดีย เป็นความสัมพันธ์อย่างรอบด้านทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) มาตั้งแต่ปี 1992 และครบรอบ 25 ปี ในปีนี้ ทำให้เกิดศักยภาพในการช่วยกันยกระดับการพัฒนาในด้านต่างๆ ร่วมกัน พร้อมทั้งได้มีการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียน – อินเดีย โดยมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2010 ครอบคลุมทั้งเรื่องการเปิดเสรีทางการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน

อาเซียนและอินเดียยังคงเดินหน้าขยายความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนการเจรจาที่สาคัญ โดยอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) หรือ RCEP เมื่อปี 2013 ซึ่ง RCEP จะเป็นการยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภูมิภาค ครอบคลุมการเปิดเสรีทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ลดอุปสรรคและอำนวย ความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน และเสริมสร้างกฎกติกาทางการค้าให้ทันกับเศรษฐกิจโลกในยุคใหม่ 

นอกจากนี้ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ระหว่างอินเดียและอาเซียน ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จะเป็นปัจจัยสาคัญ ในการอำนวยความสะดวกทางการค้า การบริการและการลงทุน รวมทั้งช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ อาทิ การพัฒนาพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เพื่อเป็นประตูเชื่อมโยงสู่อาเซียนผ่านโครงการ Trilateral Highway Project ที่อินเดียสนับสนุนการสร้างทางหลวงเชื่อม 3 ฝ่าย อินเดีย - เมียนมา - ไทย และเชื่อมโยงไปยังกัมพูชา ลาว และเวียดนาม รวมถึงพัฒนา Mekong - India Economic Corridor เพื่อเป็นเส้นทางลัดเชื่อมโยงภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับอินเดียฝั่งตะวันออก โดยจะเชื่อมเส้นทางทั้งทางบกและทางน้ำ ผ่านทางโฮจิมินห์ – พนมเปญ – กรุงเทพฯ – ทวาย - เจนไน เข้าด้วยกัน โดยมีทวายเป็นประตูสำคัญในการเข้าสู่อาเซียน ตลอดจนสนับสนุนการเปิดน่านฟ้าเสรีกับอาเซียนด้วย

อ่านต่อที่ Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)

 

 

       ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเส้นทางสายไหม / Silk Road

ASEA (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR 2019
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : โอกาสและความท้าทาย
การท่องเที่ยว-วัฒนธรรม มณฑลชิงไห่ ปี 2019
แนะปรับตัวเกาะขบวนThe Belt and Road ในทุกมิติ
จากดิน-น้ำ-ป่า-ไร่นา สู่ครัวโลกให้ปลอดภัยอย่างไร
วัฒนธรรม...ตัวเชื่อมความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ
Spirit of Silk Road...คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
Trade Exhibition ...ประตูสู่การค้าโลก
แฟชั่นและงานดีไซน์...นำไทยสู่การค้าโลก
อุสเบกิสถาน...โอกาสการค้าไทยเชื่อมจีนสู่ยุโรป
Spirit of Silk Road...การเข้าถึงวัฒนธรรมของผู้บริโภค
Spirit of Silk Road...ผจญโลกกว้างเรียนรู้ความต่างที่ลงตัว
Spirit of Silk Road...ล่าฝันสร้างสรรค์โลก
เตรียมปรับตัวลงทุนอย่างไรใน Belt and Road
The Belt and Road...เปิดบทบาทผู้สื่อข่าวไทย-จีน
จุดได้เปรียบของไทย...บนความต่างทางสายไหม
จับคู่ธุรกิจ...จุดสำเร็จบนสายไหม
สร้างผู้นำไทย..บุกสายไหม
โคราโครัมไฮเวย์...ทางเชื่อมจีนสู่อินเดีย
โอกาสธุรกิจไทยบนโลกมุสลิม
ธุรกิจดิจิตอลไทยกับอาลีบาบา
เชื่อมโลกด้วยสังคมดิจิตอล
ไหมไทยไปทั่วโลก
ขุมทอง..อสังหาริมทรัพย์ไทย
โลกการค้ามุสลิม...บนเส้นทางสายไหม
ตอนแรก : ย้อนรอยเส้นทางสายไหม
SMEs อสังหาฯ ต่างหากที่ควรไปนอก
ตลาดกลางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
ประเมินอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย
Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)
ASEAN-India Expo and Forum 2017email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM