ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


BIMS2022
Oknation-lumnamsiam
IconM News : G+
IconM
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Tarot Life Coach


5 ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

5 ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม อพท. ชั้น 30 : ตัวแทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับทางสมาคมท่องเที่ยวไทยอย่างรับผิดชอบ (สททร.) หรือ TRTA จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกชุมชนต้นแบบ 5 ชุมชน จาก 38 ชุมชน ทั่วทุกภาค เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดศักยภาพเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม
 
5 ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 
5 ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยคัดเลือกแต่ละด้านจาก 5 ด้าน  ได้แก่ อาหาร ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว (รวมทั้งการสื่อความหมาย) ของที่ระลึก และการขนส่งภายในชุมชน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ 

- ชุมชนมีรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางท่องเที่ยวหลักได้ 

- ชุมชนมีรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน 

- ชุมชนมีพื้นฐาน และแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- ชุมชนมีความสนใจในกาพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ Tourism Supply Chain ที่มีอยู่ในชุมชน 

 
สำหรับ 5 ชุมชนที่ได้รับคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 

1. ชุมชนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ด้านอาหาร 

2. ชุมชนพรุจูด จ.ตรัง ด้านที่พัก 

3. ชุมชนถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว 

4. ชุมชนโพธิ์กอง จ.สุรินทร์ ด้านของที่ระลึก 

5. ชุมชนทุ่งหยีเพ็ง จ.กระบี่ ด้านการขนส่งภายในชุมชน

 

หลังจากนี้ อพท. และ สททร. จะลงไปพัฒนาศักยภาพในด้านที่เกี่ยวข้องให้กับชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป  
 
5 ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 
5 ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 
 
 
 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รูปๆคำๆ / Photo Story

ถ่ายภาพให้เล่าเรื่อง....ที่ชุมชนบ้านบุ
ตึกเก่าและแสงเงาที่ "ล้ง" article
ท่องเที่ยววิถีถิ่นแบบ Cool I-San (ตอนที่ 1)
เดินเที่ยวไร่กระเทียม..ที่บ้านนาปลาจาด
DoiSter.....ชีวิตเทียมเมฆ
ชีวิตริมน้ำกับรสแท้ของธรรมชาติ...ที่สกลนคร
มนต์เสน่ห์เมืองใต้
จากไม้รูดถึงเกาะกง (ตอนจบ)
จากไม้รูดถึงเกาะกง (ตอนที่ 1)
รูปๆคำๆ : ศีล...สมาธิ
รูปๆคำๆ : สนามแรกของชีวิต
รูปๆคำๆ : นับเท้านับทาง
รูปๆคำๆ : ตลาดเก่าและเตาฟืนemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM