ชาวสวนปาล์ม ใครใช้มาตรฐานในการผลิตปาล์มน้ำมัน RSPO บ้างครับ?


เอาประโยชน์ ของ มาตรฐานในการผลิตปาล์มน้ำมัน RSPO มาฝากครับ

 

เพิ่มรายได้ให้ชาวสวนปาล์มกว่า 2 แสนบาทต่อปี ด้วยสุดยอดโปรแกรม RSPO

  

 

 

คลิกดู Clip ได้ที่นี่ http://bit.ly/2KHg1WY

 

น้ำมันปาล์ม เอาไปใช้ทำอะไรบ้าง?

ยาสระผม ยาสีฟัน สบู่

น้ำมันอุปโภค บริโภค

วิตามินอี ส่วนประกอบของเครื่องสำอาง

นมข้นหวาน ครีมเทียม เนยเทียม

 

แล้ว RSPO คืออะไร?

RSPO ย่อมาจาก Roundtable on Sustainable Palm Oil

เป็นมาตรฐานในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน โดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่มีผลกระทบในเรื่องของสังคม เศรษฐกิจ โดยเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

 

RSPO เป็นข้อกำหนดทางสหภาพยุโรป ให้มีการผลิต การซื้อขาย การปลูกปาล์มน้ำมันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการทำลายสิ่งแวดล้อม

 

ทำไมต้องใช้ RSPO?

เริ่มตั้งแต่ ปัญหาการใช้ที่ดิน, ผลผลิตตกต่ำ, ขาดปัจจัยการผลิต, ส่วนที่สำคัญคือ ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมในส่วนของสวนปาล์มเอง และ ราคาที่มีความผันผวน อยู่ตลอดเวลา ซึ่งมองเป็นปัญหาหลัก ที่จะกระทบไปทั้งระบบอุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่ต้นน้ำอย่างเดียว

 

เกษตรกรจะได้อะไรจากการเข้าร่วมโปรแกรม RSPO?

สามารถลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยต่อปีได้เป็นอย่างดี

ช่วยเกษตรกร ลดต้นทุน ได้ถึง 30% - 40%

 

สิ่งที่น่าภูมิใจมากที่สุด คือในส่วนของเกษตรกรเอง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล RSPO ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของตัวเกษตรกร นอกจากนั้นเกษตรกรได้มีการพัฒนาต่อ และขยายฐานสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญได้นำองค์ความรู้ที่ทางผู้เชี่ยวชาญได้ลงไปช่วยในการวางระบบ ได้ดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ผลที่ได้รับ ความพอใจของเกษตรกร หรือความพอใจของทางโรงงาน

จากการอบรม เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

1. ต้นทุนในการผลิตน้ำมันปาล์มลดลง

2. ผลผลิตผลปาล์มเพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นจากจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มมีเพิ่มขึ้นทุกปี

 

แล้วเกษตรกรต้องทำอะไรบ้าง?

วัตถุประสงค์ในการอบรม เกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะพยายามผักดันให้สมาชิกพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันที่ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพในองค์ความรู้ การจัดการส่วนที่ดี ให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มีเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะมีการอบรม ทบทวนในทุกๆ ปี ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSPO ทั้ง 8 หลักการ

 

ประเทศชาติเราได้อะไรบ้าง?

เกษตรกรเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ชุมชน กลุ่มของตัวเองได้ ถ้าเทียบแล้ว 1 ไร่ ประมาณ 5-6 พันบาท ต่อปี ซึ่งในภาพรวมประเทศไทยปัจจุบันมีสวนปาล์มอยู่กว่า 5,000,000 ไร่ ถ้าเพิ่มผลผลิตได้ 1 ตันทลาย ต่อไร่ ต่อปี หรือ 1,000 กิโล คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 25,000 ล้านบาทต่อปี

 

อยากฝากอะไรถึง SME?

การพัฒนา RSPO มีขั้นตอน และมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ได้ทาง ITAP เข้ามาช่วยเหลือในการหาบุคคลกร วิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการอบรมเกษตรกร และค่าตรวจสอบต่างๆ

 

สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ซึ่งบางทีอาจจะไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ ในส่วนนี้มีโปรแกรมสนับสนุนจากรัฐบาล คือโปรแกรม ITAP ซึ่งมาช่วยสนับสนุน ที่ผ่านมาช่วยสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน RSPO ให้กับกลุ่มสหกรณ์สวนปาล์ม อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน มาแล้วประมาณ 17 โครงการ ใช้งบประมาณไปประมาณ 4 ล้านกว่าบาท ทำให้โครงการ RSPO เป็นโครงการระดับชาติ

 

สามารถติดต่อขอใช้บริการ ITAP ได้ที่ 02-564-7000 ต่อ ITAP หรือ ITAP ม. สงขลานครินทร์ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์

 

#ITAP

Innovation and Technology Assistance Program

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ตั้งกระทู้ dddd :: วันที่ลงประกาศ 2018-08-13 22:53:08


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM