ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


Oknation-lumnamsiam
IconM
IconM News : G+
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Tarot Life Coach


596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก

596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก

ที่มา : http://www.thaicityfarm.com/

นครนิวยอร์กเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเต็มไปด้วยอาคาร คอนโดและสิ่งปลูกสร้างอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่แต่คงไม่มีใครนึกออกว่าเมืองนิวยอร์กเองก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเยอะมาก และก็ไม่มีใครรู้ว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่สาธารณะที่เราสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ พื้นที่เหล่านั้นจึงถูกปล่อยทิ้งร้าง เป็นแหล่งมั่วสุม หรือไม่ก็เป็นพื้นที่ทิ้งขยะแทน
 
596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก

จนถึงปี 2010 คุณ Paula Segal ได้สังเกตเห็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแห่งหนึ่งใกล้บ้านเธอในย่าน Brooklyn ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีจนมีแต่ขยะกองสุม เธอจึงเริ่มค้นหาข้อมูลว่าพื้นที่ที่มีรั้วล้อมแห่งนี้เป็นของใครและมีจุดประสงค์อะไรในการใช้พื้นที่ แล้วเธอก็พบว่า พื้นที่แปลงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะและเคยมีแผนว่าจะสร้างเป็นสวนสาธารณะ แต่ก็ไม่เคยเกิดขึ้น เธอจึงนำพื้นที่แห่งนี้ไปหารือกับคนในชุมชนและเทศบาลอยู่หลายครั้งท้ายสุด พื้นที่ดังกล่าวก็ได้กลายเป็น ‘สวนผักกลางชุมชน’ ที่มีชื่อว่า Myrtle Village Green โดยเป็นทั้งแปลงเกษตรสำหรับวิจัย และผลิตพืชผักให้กับชุมชน เป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน และยังเป็นที่ดูหนังกลางแปลงของชุมชนอีกด้วย

จากความสำเร็จของ Myrtle Village Green จึงเกิดความคิดที่จะรวบรวมพื้นที่ว่างสาธารณะทั้งหมดในนครนิวยอร์ก ที่ไม่ได้มีการใช้สอยประโยชน์ใดๆ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่จะเกิดประโยชน์แก่ชุมชน และจากการสำรวจและเก็บข้อมูลโดยคุณ Paula และทีมงานเป็นเวลา 1 ปี จนพบว่า พื้นที่สาธารณะหลายแห่งที่ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์มีอยู่ถึง “596 เอเคอร์” หรือ 1,500 เลยทีเดียว ด้วยตัวเลขนี้เอง จึงเป็นที่มาของชื่อโครงการ 596 Acres ที่นำโดยคุณ Paula เพื่อรวบรวมพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์และทำเป็นแผนที่เปิดออนไลน์ที่มีชื่อว่า “Living Lots NYC” เพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้ และเผื่อว่าจะมีชุมชนใดอยากเข้าไปใช้พื้นที่ว่างใกล้เคียงให้เกิดประโยชน์

ในแผนที่ Living Lots NYC นี้จะเห็นเลยว่า มีพื้นที่ว่างสาธารณะอยู่ตรงไหนบ้าง อีกทั้งยังมีพื้นที่ส่วนบุคคลที่เจ้าของอนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ใช้สอย พื้นที่ที่คนสามารถเข้าไปใช้ได้แล้ว และพื้นที่ที่มีกลุ่มหรือชุมชนกำลังจัดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นั้น
 
596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก

ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา โครงการ 596 Acres ได้หาข้อมูลพื้นที่ว่าง การขออนุญาตสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ รวบรวมและเผยแพร่ที่ดินว่างทั้งหมดที่พบลงใน Living Lots NYC และยังเป็นตัวกลางที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการกับพื้นที่ว่างเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปพูดคุยกับคนในชุมชนแถวนั้นถึงการริเริ่มจัดการกับพื้นที่ การคุยกับหน่วยงานเทศกาลนครนิวยอร์ก เรื่องกฎหมายการขอใช้พื้นที่หรือการจัดตั้งกลุ่ม หรือแม้แต่การติดต่อกับหน่วยงานทำความสะอาดของนครนิวยอร์กเพื่อให้ช่วยจัดการเคลียร์พื้นที่รกร้างแห่งนั้น ความพยายามทั้งหมดนี้ทำให้นครนิวยอร์กมีสวนชุมชนเพิ่มขึ้นถึง 32 แห่ง โดยส่วนมากเกิดขึ้นย่านที่ขาดแคลนสวนสาธารณะและสวัสดิการส่วนกลางชุมชน

และจุดแข็งสำคัญของ 596 Acres ไม่ได้มีเพียงแผนที่ออนไลน์ Living Lots NYC เท่านั้น พวกเขายังมีป้ายที่ไปติดที่พื้นที่ว่างเพื่อเชิญชวนให้ชุมชนในละแวกมาจับจองพื้นที่ว่างนี้เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน ด้วยการร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีม 596 Acres หน่วยงานเทศบาล และองค์กรท้องถิ่น ทำให้พวกเขาสามารถเจอแกนนำชุมชนในแต่ละแห่งที่มีความสนใจ และจะมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการเปลี่ยนพื้นที่ว่างบนแผนที่เหล่านี้ให้กลายเป็นสวนผักเพื่อประโยชน์ใช้สอยของชุมชนได้ และตัวเลขพื้นที่ว่างในนครนิวยอร์ก ณ ปัจจุบัน คือ 1,026 เอเคอร์ บนทำเล 1,369 แห่ง โดยแบ่งเป็นพื้นที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงอยู่ 231 เอเคอร์ บนทำเล 226 แห่ง แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือ ขณะนี้มีโครงการชุมชนที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เคยรกร้างว่างเปล่าและใครๆ ก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้อยู่เป็นจำนวน 1,483 เอเคอร์ บนทำเล 607 แห่งนับเป็นตัวเลขที่สร้างความชื่นใจและน่าแสดงความยินดีให้กับ 596 Acres และผู้มีส่วนร่วม และมหาชนชาวนิวยอร์กทุกคนจริง

ปัจจุบัน โครงการ 596 Acres ก็ได้ผุดแผนที่ใหม่ๆ อีกมากมาย ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น “Urban Reviewer” ที่จะแสดงตำแหน่งที่ดินที่ทางเทศบาลเมืองนิวยอร์กรับเงินสนับสนุนเพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนบุคคล หรือจะเป็น “NYCommons” ที่จะแสดงตำแหน่งของพื้นที่สาธารณะต่างๆ อาทิ พื้นที่ริมน้ำ สวนและพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชน สวนสาธารณะ ห้องสมุด พื้นที่ระหว่างรอโครงการพัฒนา เพื่อให้คนนิวยอร์กที่มีไอเดียดีๆ เข้ามาหาตำแหน่งและเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ร่วมกันร่วมกับคนในชุมชนได้ และหากมีคนเมืองที่อยากพัฒนาพื้นที่สาธารณะในนครนิวยอร์กก็สามารถเข้ามาดูพื้นที่ได้ที่ “One Dollar Lots” ซึ่งเป็นแผนที่ของที่ดินที่ทางนครนิวยอร์กขายหรือมีแผนจะขายพื้นที่สาธารณะในราคา 1 ดอลลาร์ให้นักพัฒนาพื้นที่เหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนได้

หากมองย้อนมาที่เมืองกรุงเทพฯ ปัจจุบันก็ยังไม่เกิดโครงการดีๆ แบบนี้ อย่างไรก็ตาม ทางโครงการสวนผักคนเมืองจึงเกิดความคิดริเริ่มทำกิจกรรมคล้ายๆ กับโครงการ “596 Acres” ที่มีชื่อว่า “Land for Share” ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่รกร้างหรือพื้นที่ว่างเปล่าและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รกร้างหรือพื้นที่สาธารณะว่างเปล่าในเมืองกรุงเทพและปริมณฑลให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

พบกับกิจกรรม “ปักหมุด Land for Share” ในงานเทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 5 วันที่ 18-19 มกราคม 2562 นี้

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ
http://596acres.org/mission-and-story/
https://www.shareable.net/blog/sharing-cities-using-urban-data-to-reclaim-public-space-as-a-commons
https://livinglotsnyc.org/#10/40.7082/-74.0430
 
596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก    596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก
 
596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Farm2Food

แม็คโคร บุกสวนทั่วไทย รับซื้อผลไม้ฤดูกาล กว่า 7,750 ตัน
กระทรวงศึกษาธิการจับมือ สคช. ยกระดับเกษตรกรไทยผ่านอาชีวะเกษตร
รองนายกวิษณุ คุณหญิงกัลยา เปิดงาน “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิตยั่งยืน”
“ครูกัลยา” ปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ ๔๗,๐๐๐ กล้า ๔๗ วิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศ
‘พาณิชย์’ ระดมความเห็นการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
‘กรมเจรจาฯ’ เผย เอฟทีเอช่วยดันส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทย
‘วีรศักดิ์’ เตรียมทัพพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานใต้ ช่วยเกษตรกร SME
แม็คโครร่วมมือกับสถาบันโภชนาการมหิดล
แทรกเตอร์อัจฉริยะขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ
ปลื้มเกษตรกรภาคเหนือตอนล่างใช้ประโยชน์จาก FTA
ขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกด้วยเอฟทีเอ
ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นาโมเดล ภาคอีสานอย่างยั่งยืน
CITY FARM @SHENZHEN
เทศกาลสวนผักคนเมือง 2019 ครั้งที่ 5
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"
‘บิ๊กตู่’สาธุ! ‘แซมดิน-โพธิรักษ์’ ขอให้แข็งแรง เป็นนายกฯอีก 2-3 สมัย
10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
ถอดรหัส ๙ วิธีฟื้นฟูชาติ จากพระมหาชนก
เศรษฐกิจพอเพียง มุมมองจากฐานรากที่ต่างกันemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM