ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


'ไทยวิวัฒน์' ขับเคลื่อนองค์กร ESG ด้วยนวัตกรรม มุ่งนำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล พร้อมผลักดันสังคมสู่ความยั่งยืน
'ไทยวิวัฒน์' ขับเคลื่อนองค์กร ESG ด้วยนวัตกรรม
มุ่งนำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล
พร้อมผลักดันสังคมสู่ความยั่งยืน

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร ESG (Environmental, Social and Governance ) มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล วางยุทธศาสตร์ด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยสู่สังคม พร้อมผลักดันให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
 
'ไทยวิวัฒน์' ขับเคลื่อนองค์กร ESG ด้วยนวัตกรรม มุ่งนำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล พร้อมผลักดันสังคมสู่ความยั่งยืน
 
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI  เปิดเผยว่า
 
จากบริบทการดำเนินธุรกิจทั่วโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่วิถีแห่งความยั่งยืน หรือแม้แต่ภาคธุรกิจภายในประเทศไทยเอง ก็สะท้อนผ่านพฤติกรรม การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันที่นำเรื่องของความยั่งยืนเพื่อประกอบการตัดสินใจ และการลงทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลทุกภาคส่วนได้มีการออกมาตรการด้าน ESG เพื่อให้ภาคธุรกิจได้มีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง 

ประกันภัยไทยวิวัฒน์  ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัย ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีการขับเคลื่อนและดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม , สังคม และธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” จนได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 จากหน่วยงานอีเอสจี เรตติ้ง (ESG Rating) ของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูล ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ประจำปี 2565  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในการสร้างจุดยืนด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมในทุกภาคส่วน

โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงปัญหาขยะอันจะช่วยลดภาวะโลกร้อน  อาทิ 
•การเปลี่ยนระบบปรับอากาศภายในอาคาร เป็นระบบแอร์ VRV (Variable Refrigerant Volume ) ระบบแอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยาที่เข้าชุดคอยล์เย็นได้อย่างแม่นยำ ตามสภาวะโหลดความร้อนของห้องจริง ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานได้ในระยะยาวและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ในคอยล์ร้อนเป็นระบบ inverter  รวมถึงมีระบบการทำงานของ ITM หรือ Intelligent Touch Manager ที่สามารถควบคุม ตั้งเวลาการเปิด-ปิด ตัวเครื่องปรับอากาศตามการใช้งานได้  จึงช่วยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

•พัฒนาระบบการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์  โดยสร้างช่องทางการซื้อขายผ่านออนไลน์ เพื่อลดการใช้กระดาษภายในองค์กร  รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเลือกรับกรมธรรม์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ อีเมล แอปพลิเคชัน แทนการเลือกใช้กรมธรรม์ที่เป็นกระดาษ เพื่อลดการใช้กระดาษและส่งเสริมการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

•เปลี่ยนจากใช้ขวดน้ำพลาสติก มาใช้เป็นกระป๋องอลูมิเนียม รวมถึงการคัดแยกขยะภายในองค์กร อันจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ นายจีรพันธ์ ยังกล่าวต่อว่า การพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ยังเป็นอีกเป้าหมายที่สำคัญ เพราะการพัฒนานวัตกรรม คือการเปลี่ยนแปลงในสินค้า บริการ รวมถึงกระบวนการดำเนินธุรกิจ ให้สามารถสร้างผลกระทบที่ดีในระยะยาวต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ในขณะเดียวกันยังคงสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทฯได้เช่นกัน จึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในสังคม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา อาทิ   

oประกันรถเปิดปิด ประกันรถยนต์รูปแบบใหม่ ที่นำเทคโนโลยี IoT (Internet of Things)  มาสร้างประสบการณ์การใช้ประกันภัยรถยนต์อย่างอัฉริยะผ่านอุปกรณ์ TVI Connect อุปกรณ์เปิดปิดประกันอัตโนมัติ เมื่อสตาร์ทรถหรือดับเครื่องยนต์ประกันก็จะเปิดปิดให้อัตโนมัติ  ไม่ขับไม่ต้องจ่ายค่าประกัน
oประกันสุขภาพแอคทีฟเฮลท์  ประกันสุขภาพรูปแบบใหม่ ที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ใช้บริการ ยิ่งออกกำลังกาย เบี้ยยิ่งลด ที่นำ smart watch (wearable technology)  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำก้าวเดิน และอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate) มาเป็นเกณฑ์วัดผลการออกกำลังกาย เพื่อเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันให้กับผู้ใช้บริการ 
o ประกันเดินทางต่างประเทศ พลัส เปิด-ปิด ที่ให้อิสระกับผู้ใช้บริการ สามารถจัดการทริปการเดินทางได้ด้วยตัวเอง โดยให้จ่ายเบี้ยตามจริง เดินทางเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น วันเหลือก็สามารถเก็บไว้ใช้ทริปต่อไปได้ รวมถึงสามารถ Top-up วันเดินทางได้ง่ายๆ แม้อยู่ต่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน 


อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมุ่งดำเนินธุรกิจในทุกมิติ ซึ่งรวมถึงมิติความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน เพราะตระหนักและเชื่อมั่นว่า เป็นรากฐานและแนวทางขับเคลื่อนการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยได้ผนึกความร่วมมือกับ โครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ สนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) โครงการภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ผ่านหอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย เพื่อร่วมผลักดันแนวนโยบายและแผนบริหารจัดการโรงเรียน 
     

ทั้งนี้ยังมอบทุนการศึกษา รวมทั้งวางระบบติดตั้งดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนการสอน สู่ Smart e-Learning Innovation  เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพ รังสรรค์นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ควบคู่ไปกับการผลักดันสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของสังคมไทยให้น้อยลง

      

รวมถึงได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์  Thaivivat Innovation Awards ร่วมกับองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยให้กับคนไทย รวมถึงสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเพื่ออนาคตและสามารถนำไปต่อยอดช่วยจัดการความเสี่ยงในสังคมได้จริง  ซึ่งมีการกำหนดกรอบแนวคิดนวัตกรรมประกันภัย ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน IoT  (Internet of Things) , ด้าน AI (Artificial intelligence) , ด้าน Big Data  และด้าน Lifestyle  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับเยาวชน นักศึกษาผ่านโครงการฯ นำไปสู่การพัฒนาบุคคลากรอันเป็นกำลังสำคัญในการคิด ต่อยอด และสร้างสรรค์โครงการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้กับคนไทยด้วยนวัตกรรมการประกันภัยได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 
และบริษัทฯ ยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ต่อไป โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และปลูกฝังบุคลากรให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้การตระหนักถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า และพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงจังหวะการใช้ชีวิต ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านการประกันภัย ที่ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยอย่างเต็มรูปแบบ และตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างลงตัว

(ระบบปรับอากาศเดิม)                                      (ระบบปรับอากาศ VRV) 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
SmartCity

กลุ่มธุรกิจ TCP ชูความสำเร็จ “TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย” โมเดลต้นแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
‘คีรี’ เดินหน้าลุยพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก
เนสท์เล่จัดตลาดนัดขยะชุมชน ส่งเสริมการคัดแยกแลกขยะเป็นเงินemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM