ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


‘คีรี’ เดินหน้าลุยพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก
‘คีรี’ เดินหน้าลุยพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก
นำคณะ UTA และองค์กรชั้นนำ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

Mr. Keeree moves forward to develop U-Tapao International Airport and the Eastern Aviation City while UTA and leading organizations visit and observe the development of Hong Kong International Airport

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565, ฮ่องกง - นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด (UTA) พาคณะผู้บริหารใหญ่จาก 4 องค์กร ได้แก่ UTA , บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด อาทิ นายกวิน กาญจนพาสน์,  นายพอลล์ กาญจนพาสน์, นายวีรวัฒน์  ปัณฑวังกูร และนายชานนท์ โสภณพนิช พร้อมด้วย นายประภากร วทานยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด เข้าเยี่ยมชม และฟังแผนการดำเนินงานการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รวมถึงพื้นที่คลังสินค้า และพื้นที่ให้บริการสำคัญอื่นๆ อาทิ Integrated Airport Centre (IAC) และ Sky Bridge โดยมีผู้บริหารจากการท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Mr. Jack So ประธานกรรมการ, Mr.Fred Lam ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมท่าอากาศยานฯ
 
‘คีรี’ เดินหน้าลุยพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก นำคณะ UTA และองค์กรชั้นนำ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Mr. Keeree moves forward to develop U-Tapao International Airport and the Eastern Aviation City while UTA and leading organizations visit and observe the development of Hong Kong International Airport
 
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ถือเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการขนส่งระหว่างภูมิภาคที่สำคัญ รวมถึงยังเป็นศูนย์กลางการบิน เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศสำคัญอื่นๆ และยังเป็นท่าอากาศยานฯ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม
 
โดยในปี 2562 ช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด – 19 มีผู้โดยสารใช้บริการถึง 71.5 ล้านคน มีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศถึง 4.8 ล้านตัน และมีเที่ยวบินให้บริการในปีดังกล่าวถึง 419,795 เที่ยวบิน
 
นอกจากนี้ล่าสุดยังได้รับรางวัล Cargo Airport of the Year - Asia Pacific ในงาน 9th Payload Asia Awards และรางวัล Airport of the year ในงาน World Air Cargo Awards 2022
 
นอกจากนี้ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ทางผู้บริหารจากการท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ได้พาคณะ
เยี่ยมชมพื้นที่ Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl)  ที่ใช้ระบบปฏิบัติการด้วยหุ่นยนต์ 
ในการขนตู้สินค้า และสินค้าที่ไม่บรรจุตู้ขนาดใหญ่ ด้วยการเปิดใช้ระบบจัดเก็บชิ้นส่วนอัตโนมัติ Automated Parts Store (APS)
 
โดยช่างเทคนิคเพียงสแกนรหัสชิ้นส่วน ระบุจำนวนที่ต้องการ และหุ่นยนต์จะใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดในการนำชิ้นส่วนไปมอบให้แก่ช่างเทคนิค ลดระยะเวลาการทำงานได้กว่า 50 % และยังสามารถปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยประหยัดชั่วโมงการทำงานของพนักงานได้ถึง 1,500 ชั่วโมงต่อปี อีกด้วย

December 21st, 2022, Hong Kong - Mr. Keeree Kanjanapas, Chairman of the Executive Committee, U-Tapao International Aviation Company Limited (UTA) led a group of executives from 4 organizations, including UTA,  Bangkok Land Public Company Limited, Bangkok Bank Public Company Limited, Architects 49 Limited, which consisted of Mr. Kavin Kanjanapas, Mr. Paul  Kanjanapas, CEO of Bangkok Land Public Co. Ltd, Impact Exhibition Management Co., Mr. Wirawat Panthawangkun, and Mr. Chanond Sophonpanich, as well as Mr. Prabhakorn  Vadanyakul, Managing Director of Architects 49 Limited, to visit and recognize the Hong Kong International Airport Development Plan. The plan covers not only the airport, but also the warehouse space and other key service areas, such as the Integrated Airport Center (IAC) and Sky Bridge. The group was welcomed by executives from Hong Kong International Airport, Mr. Jack So, Chairman of Airport Authority Hong Kong (AAHK), Mr. Fred Lam, Chief Executive Officer of AAHK and offered a tour of the airport.
 
The Hong Kong International Airport is considered an important inter-regional transportation hub, serving as an aviation hub for air travel to other important countries. It is also the airport complete security systems and facilities. In 2019, before the outbreak of COVID-19, the airport serviced 71.5 million passengers, 4.8 million tons of air freight, and had up to 419,795 flights. In addition, it recently won the Cargo Airport of the Year - Asia Pacific title at the 9th Payload Asia Awards ceremony and Airport of the Year title at the World Air Cargo Awards 2022.

In addition, on December 22nd, 2022, the executives from Hong Kong International Airport took the group to visit the robot-operated Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl), which uses a robotic operating system in transporting containers and products that are not packed in large containers. By enabling the Automated Parts Store (APS) system, technicians simply scan part codes and specify the desired amount. Then, the robot takes the shortest route to deliver the parts to the technician. Through this system, work time can be reduced by more than 50%. In addition, the terminal can also operate 24 hours a day, saving up to 1,500 human work hours annually.
 
‘คีรี’ เดินหน้าลุยพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก นำคณะ UTA และองค์กรชั้นนำ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Mr. Keeree moves forward to develop U-Tapao International Airport and the Eastern Aviation City while UTA and leading organizations visit and observe the development of Hong Kong International Airport
 
‘คีรี’ เดินหน้าลุยพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก นำคณะ UTA และองค์กรชั้นนำ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Mr. Keeree moves forward to develop U-Tapao International Airport and the Eastern Aviation City while UTA and leading organizations visit and observe the development of Hong Kong International Airport
 
‘คีรี’ เดินหน้าลุยพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก นำคณะ UTA และองค์กรชั้นนำ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Mr. Keeree moves forward to develop U-Tapao International Airport and the Eastern Aviation City while UTA and leading organizations visit and observe the development of Hong Kong International Airport
 
‘คีรี’ เดินหน้าลุยพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก นำคณะ UTA และองค์กรชั้นนำ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Mr. Keeree moves forward to develop U-Tapao International Airport and the Eastern Aviation City while UTA and leading organizations visit and observe the development of Hong Kong International Airport
 
‘คีรี’ เดินหน้าลุยพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก นำคณะ UTA และองค์กรชั้นนำ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Mr. Keeree moves forward to develop U-Tapao International Airport and the Eastern Aviation City while UTA and leading organizations visit and observe the development of Hong Kong International Airport
 
‘คีรี’ เดินหน้าลุยพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก นำคณะ UTA และองค์กรชั้นนำ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Mr. Keeree moves forward to develop U-Tapao International Airport and the Eastern Aviation City while UTA and leading organizations visit and observe the development of Hong Kong International Airport
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
SmartCity

กลุ่มธุรกิจ TCP ชูความสำเร็จ “TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย” โมเดลต้นแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
'ไทยวิวัฒน์' ขับเคลื่อนองค์กร ESG ด้วยนวัตกรรม มุ่งนำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล พร้อมผลักดันสังคมสู่ความยั่งยืน
เนสท์เล่จัดตลาดนัดขยะชุมชน ส่งเสริมการคัดแยกแลกขยะเป็นเงินemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM