ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


จุรินทร์ พาอาเซียนรุดหน้า! ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
จุรินทร์ พาอาเซียนรุดหน้า! ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
เคาะแล้ว 4 เรื่องพร้อมผนึกกำลังเพื่ออนาคต

6 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมแชงกรี ล่า กรุงเทพฯ: ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 51 (AEM) ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระการประชุมในวันนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สามารถสรุปเป็นเบื้องต้นได้ คือ เรื่องที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการทำงานตาม AEC Blueprint 2025 โดยได้เริ่มความเห็นชอบเอกสารรวม 4ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ก็คือเรื่องแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล ของอาเซียนในปี 2019 ถึง 2025 ฉบับที่ 2 ก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ฉบับที่ 3 ก็คือในเรื่องของแนวทางการพัฒนาคน เพื่อรองรับ 4IR และฉบับที่ 4 คือ แนวทางการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลของ MSMEs โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ปฏิบัติและดำเนินการตามนี้ 
 
จุรินทร์ พาอาเซียนรุดหน้า! ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
 
นายจุรินทร์ กล่าวว่า เฉพาะในเรื่องของด้านการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ 4IR ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักเลขาธิการอาเซียน ได้ไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้าน 4IR ซึ่งมีประเด็นเพิ่มเติมก็คือ ในเรื่องของ 4IR นั้น ไม่ควรจะเป็นเรื่องเฉพาะเสาเศรษฐกิจของอาเซียนแค่เพียงเสาเดียว แต่ควรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับอีก 2 เสา ที่เป็นความร่วมมือด้านของอาเซียนด้วย นั่นก็คือเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมและเสาทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงด้วย ซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับ 4IR
 
ในประเด็นต่อมา ก็คือประเด็นที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ได้มีการหารือเพื่อเตรียมการสำหรับการที่จะเจรจากับคู่เจรจาทั้งหมด 12 คู่ด้วยกัน ในวันที่ 8 - 10 กันยายนนี้ 12 คู่ที่ว่านี้ ประกอบด้วย ยกตัวอย่างเช่นอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-อินเดีย อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อาเซียน-รัสเซีย และอาเซียน-สหรัฐ และอาเซียน-แคนาดา และอาเซียน-สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เป็นต้น 
 
อย่างไรก็ตาม ในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้ ถือว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง 10 ประเทศอาเซียน จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน อย่างน้อยที่สุดก็ในประเด็นที่หนึ่ง ในเรื่องของการที่จะได้ผนึกกำลังกันในการเตรียมการรับมือกับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการผลิตสินค้าและบริการ ที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา หรือว่าในเรื่องของการเตรียมรับมือเรื่องของคนที่จะต้องสามารถสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
 
รวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านการผลิตสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้น ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน ในการเพิ่มตัวเลขการส่งออก การลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการร่วมกันลดอุปสรรคทางการค้ากับประเทศคู่ค้านอกอาเซียนด้วย 
 
นายจุรินทร์ กล่าวว่า ประโยชน์อีกเรื่องนึงก็คือ อาเซียนก็มีความตั้งใจ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ในการที่จะเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอี โดยเฉพาะ MSMEs นั่นก็คือเอสเอ็มอีขนาดเล็กลงไปอีก ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเข้าไปสู่ยุคเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป และก็เป็นการเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสุดท้ายก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งประชาชนในระดับฐานรากต่อไปด้วย
 
" อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่พอจะเรียนได้ จากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อสักครู่ ส่วนในช่วงค่ำวันนี้ การประชุมนัดถัดไปในช่วงอาหารค่ำ ก็จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ซึ่งเป็นภาคเอกชน ก็จะมีการประชุมร่วมกันในช่วงอาหารค่ำ " นายจุรินทร์ กล่าว 
 
รายงานข่าวแจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะต้องเป็นประธานดำเนินการประชุมอีกหลายวาระในทั้งหมด3 กลุ่มของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งกำหนดการของวันที่ 7-8 กันยายน 2562 จะเป็นประธานการประชุมอาร์เซ็ป หรือ การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ16 ประเทศ ที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทย และนายจุรินทร์มีความพยายามร่วมกันที่จะให้การเจรจาหุ้นส่วนเศรษฐกิจกลุ่มนี้หาข้อสรุปให้ได้มากที่สุด
 
ทั้งนี้เพื่อจะนำไปสู่การประชุมครั้งสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และตั้งเป้าหมายว่าจะให้การเจรจานี้เป็นที่ยุตินำไปสู่การลงนามในปีหน้า ซึ่งถ้าเป็นไปตามเป้าหมายและมีผลบังคับใช้จะทำให้ประเทศไทยก็จะได้รับประโยชน์มากคือมีตลาดการค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลไทยคือต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนการส่งออกและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศให้กับประชาชนฐานรากของสังคม
 
 
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
The 51st AEM Meeting and Related Meetings

'จุรินทร์' ชี้เป้า รัสเซียเป็นเหมืองทองสินค้าเกษตรไทย มุ่งขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
จุรินทร์ ยัน! รับมือสงครามการค้า เกาะติดทุกสถานการณ์
จุรินทร์พร้อม! นำรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อาร์เซ็ป ประชุมมาราธอน 6 วัน
จุรินทร์ ปลื้มหนัก! นายกฯประยุทธ์ควงเปิดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
นายกฯประยุทธ์ปลื้ม! เป็นเจ้าบ้านประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อาร์เซ็ปemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM