ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


BIMS2022
Oknation-lumnamsiam
IconM News : G+
IconM
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Tarot Life Coach


Energy4All


เครือข่ายสื่อมวลชนเยียมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมเครือข่ายสื่อมวลชนเยียมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

นายมนูญ ศิริวรรณ (ที่ 2 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า นางอานิก อัมระนันทน์ (ขวา) แกนนำกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน และคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการ และนายแพทย์ระวี มาศฉมาดล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพลังงาน และประธานคณะอนุกรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้า เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการผลิตพาหนะไฟฟ้า ฝีมือคนไทย ของกลุ่มบริษัทคณะกรรมาธิการการพลังงานฯ เยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการ และนายแพทย์ระวี มาศฉมาดล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพลังงาน และประธานคณะอนุกรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้า เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการผลิตพาหนะไฟฟ้า ฝีมือคนไทย ของกลุ่มบริษัทโชคนำชัย และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด โดยมี นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ

เครือข่ายสื่อมวลชนฯ เยี่ยมชมกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวงเครือข่ายสื่อมวลชนฯ เยี่ยมชมกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง

นายมนูญ ศิริวรรณ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า และเครือข่ายสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ กลุ่มโรงไฟฟ้าไทรหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

นายมนูญ ศิริวรรณ (ยืนกลางขวา) ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชานีเครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชานี

นายมนูญ ศิริวรรณ (นั่งซ้าย) ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (นั่งขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เปิดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนฯ ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จับมือเดินหน้าจัดประชุม ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลาเครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จับมือเดินหน้าจัดประชุม ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา

นายมนูญ ศิริวรรณ (กลาง) ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า และดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เปิดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนฯ ครั้งที่ 2 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ

กกพ. จัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทย เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมพลังงานไฟฟ้าสะอาดกกพ. จัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทย เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมพลังงานไฟฟ้าสะอาด

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ พร้อมเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมเรื่องพลังงานไฟฟ้าเน้นพลังงานสะอาด

 

เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นพลังงาน กับ “โรงแรมไฮโดรเจน” แห่งแรกของโลกเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นพลังงาน กับ “โรงแรมไฮโดรเจน” แห่งแรกของโลก

ขยะพลาสติกกำลังทำลายท้องทะเลและมหาสมุทรของเรา มลพิษทางทะเลกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลก ดังจะเห็นได้จากการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มจี 20 (G20 Summit) ในปี ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา ประเด็นนี้ได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยเพื่อหาทางออก ทุกวันนี้เราจึงเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการที่บรรดาร้านค้าต่างๆ ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก หรือเริ่มคิดเงินค่าถุงพลาสติกซึ่งปกติจะใส่ให้ฟรี 

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM