ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


PROSPECT REIT เผย 5 ปัจจัยสำคัญ ผลักดันกองทรัสต์อุตสาหกรรมโตสวนกระแส
PROSPECT REIT เผย 5 ปัจจัยสำคัญ
ผลักดันกองทรัสต์อุตสาหกรรมโตสวนกระแส

ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์เงินเฟ้อ ประกอบกับความตึงเครียดเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านต้นทุนและการผลิตหยุดชะงัก นำมาซึ่งความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้  อย่างไรก็ดี ยังมีโอกาสที่สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อห่วงโซ่อุปทานและภาคอุตสาหกรรมของไทย 

PROSPECT REIT เผย 5 ปัจจัยสำคัญ  ผลักดันกองทรัสต์อุตสาหกรรมโตสวนกระแส

โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา นักลงทุนหลายรายได้เห็นแล้วว่า กองทรัสต์อุตสาหกรรม (Industrial REIT) สามารถโตแกร่งฝ่าโควิด-19 ด้วยอานิสงค์ของธุรกิจ E-Commerce ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2566 ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะยังคงผันผวนและไม่แน่นอน กองทรัสต์อุตสาหกรรมจะเดินหน้าเติบโตต่อได้อย่างไร PROSPECT REIT ได้เผย 5 ปัจจัยสำคัญผลักดันกองทรัสต์อุตสาหกรรมโตสวนกระแส
 
1. การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
จากข้อมูลของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ประมาณการดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าปี 2566 ดัชนีภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวต่อเนื่อง อยู่ที่ 2.5-3.5% รับอานิสงค์การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและการท่องเที่ยวที่กลับมาดีขึ้น ส่งผลให้การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มขยายตัวเป็นอย่างดี ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการมองหาคลังสินค้าและโรงงานเพิ่มเติมเพื่อเสริมกำลังการผลิต รองรับการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งโมเดลการเช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
2. อัตราค่าเช่าอาคารไม่เปลี่ยนแปลงตามความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามีรายได้หลักมาจากค่าเช่าที่ได้รับเป็นประจำในแต่ละเดือน ทำให้ค่าเช่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้ภาพรวมของกองทรัสต์อุตสาหกรรม (Industrial REIT) จากช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักและยังสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยของกองทรัสต์อุตสาหกรรมจะอยู่ที่ประมาณ 6-8% ต่อปี ปัจจุบันแต่ละกองทรัสต์ ได้มีการนำทรัพย์สินศักยภาพสูงเข้าสู่กองทรัสต์กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายมูลค่าสินทรัพย์และสร้างการเติบโต
 
3. ทำเลศักยภาพผลักดันการเติบโตระยะยาว
การลงทุนในทรัพย์สินศักยภาพที่ตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และอุตสาหกรรม เป็นอีกปัจจัยหลักในการวางรากฐานการเติบโตของกองทรัสต์อุตสาหกรรม โดยพื้นที่ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่เชื่อมต่อการขนส่งและกระจายสินค้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ สมุทรปราการ, อยุธยา, พื้นที่ EEC เป็นต้น 
 
4. นโยบายส่งเสริมการลงทุน หนุนผู้ประกอบการตั้งฐานการผลิตในไทย
การเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เป็นจังหวะที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มทยอยเข้ามาดูพื้นที่และอาคารคลังสินค้าและโรงงาน นอกจากทำเลที่ดีแล้วนั้น ปัจจัยด้านนโยบายการส่งเสริมการลงทุน และความตกลงการค้าเสรียังช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทย ตัวเลขยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ
 
ระบุว่า ปี 2565 มีมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงสุดตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด กว่า 6.6 แสนล้านบาท ในอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมดิจิทัล เลือกไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาค
 
ขณะที่ยอดขอส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ขยายตัวอยู่ที่ 36% โดยจีนสูงสุด ตามด้วยญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมที่มีการสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ พื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) ซึ่งโดดเด่นด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถใช้จุดนี้มาดึงดูดผู้ประกอบการที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ให้เข้ามาใช้พื้นที่เพิ่มมากขึ้น  
 
5. การยกระดับตลาดคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ด้วยรูปแบบอาคารและบริการที่หลากหลายตอบโจทย์ผู้เช่า 
จากความต้องการและการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมต่างเร่งเครื่องพลิกโฉม อาคารให้มีความหลากหลายตอบโจทย์ผู้เช่า ไม่ว่าจะเป็นอาคารสร้างตามความต้องการ (Built to Suit) อาคารสำเร็จรูป (Ready Built) อาคารสร้างลักษณะพิเศษ เช่น คลังสินค้าแบบห้องเย็น (Cold Storage) ถังเก็บสารเคมี (Tank Farm) หรือแม้แต่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นอาคารแบบ Smart Warehouse รวมถึงขนาดของอาคารที่ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน และการให้บริการกับผู้เช่าที่มากขึ้น สนองความต้องการรอบด้าน ช่วยเพิ่มโอกาสดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน เป็นผลดีต่อกองทรัสต์ในระยะยาว
 
PROSPECT REIT เผย 5 ปัจจัยสำคัญ  ผลักดันกองทรัสต์อุตสาหกรรมโตสวนกระแสสำหรับภาพรวมตลาดกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ กอง REIT นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ PROSPECT REIT ให้ความเห็นว่า
 
“ปี 2566 เป็นปีที่มีทั้งโอกาสและความท้าทาย จากข้อมูลอัตราการเช่าของหลายกองทรัสต์ที่ประกาศออกมา มีการฟื้นตัวปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งในกลุ่มกองทรัสต์อาคารศูนย์การค้า (Retail) กองทรัสต์โรงแรม (Hotel) กองทรัสต์สนามบิน (Airport) และกองทรัสต์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม (Exhibition Center) ซึ่งได้รับผลเชิงบวกจากการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการด้านโควิด-19 ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
 
สำหรับกองทรัสต์อุตสาหกรรม ที่ลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าปีนี้มีแนวโน้มเติบโตต่อ สืบเนื่องจากเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว โดยเฉพาะภาคส่งออกยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของประเทศ ซึ่งดีมานด์การใช้งานคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าจะเติบโตเกี่ยวเนื่องไปกับภาคการส่งออกในกลุ่มธุรกิจแปรรูปอาหาร ชิ้นส่วนประกอบและแบตเตอรี่รถยนต์ และธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ ที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้”
 
เส้นทางการเติบโตของกองทรัสต์ประเภทอุตสาหกรรม ยังสะท้อนได้จากแผนการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทรัสต์ PROSPECT REIT ซึ่ง ก.ล.ต. ได้อนุมัตินับหนึ่งไฟลิ่งไปเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินศักยภาพสูง จำนวน 2 โครงการ บนทำเลยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของไทย ถนนเทพารักษ์ และ ถนนบางนา-ตราด กม. 19 พื้นที่เช่ารวมกว่า 70,129 ตร.ม. ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป และเขตปลอดอากร (Free Zone) มูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 1,800 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนภายในช่วงไตรมาสแรกปี 2566\
 
PROSPECT REIT เผย 5 ปัจจัยสำคัญ  ผลักดันกองทรัสต์อุตสาหกรรมโตสวนกระแส
 
PROSPECT REIT เผย 5 ปัจจัยสำคัญ  ผลักดันกองทรัสต์อุตสาหกรรมโตสวนกระแส
 
 
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ / News Release

อมตะร่วมแสดงความยินดี เลลอน อิเล็กทรอนิกส์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานแห่งใหม่ article
EXIM BANK คว้ารางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ทีเอส กรุ๊ปฯ ต้อนรับนิสิต – นักศึกษา จาก KH Academy เข้าศึกษาดูงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำไปต่อยอดด้านการศึกษา
ฟอร์ติเน็ต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ ร่วมสร้างกำลังพลคนรุ่นใหม่ด้านไซเบอร์เต็มรูปแบบ
EXIM BANK จัดงาน "Thailand’s Green Future" เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี
สกมช. จับมือ ฟอร์ติเน็ตลงนามความร่วมมือการสนับสนุนข่าวกรองภัยคุกคาม
ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ
ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
สมาคมสังคมศาสตร์ฯ เปิดเผยผลสำรวจโพล การเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น จ.สิงห์บุรี พร้อมมอบทุนการศึกษา
ดับบลิวเอชเอ ปิดดีลเอฟดีไอครั้งใหญ่แห่งปี! กับฉางอาน ออโต้ เซ้าท์อีส เอเชีย ด้วยสัญญาซื้อขายที่ดิน 250 ไร่ รุดตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรก
“สมาคมรถโบราณฯ” เยี่ยมชม “อาร์วี คอนเน็กซ์”
RISC ขอแบ่งปันแนวคิดสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ผ่าน "Sustainnovation Book"​
สธ. และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคาโอ และทาเคดา ผนึกพันธมิตรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เปิดโครงการ “ก้าวสู่สังคมไทย ไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออก”
EXIM BANK จับมือ TNSC และ CMMU สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีนวัตกรรมและแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
การแทรกแซงการเลือกตั้งในต่างประเทศของของตะวันตกไม่เคยเลิก
พรรคก้าวไกลต้องทำอย่างไรกับคะแนนนิยมที่หยุดนิ่ง
พรรคก้าวไกลต้องก้าวพ้นความขัดแย้งปัญหาภายในพรรค
ธปท. สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จับมือยกระดับการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน
“กรุงไทย” เกาะติดเทรนด์หุ้นจีนฟื้นตัว เสนอขาย DR อ้างอิงหุ้น “ผิงอัน” ยักษ์ใหญ่ธุรกิจประกัน และ “เน็ตอีส” บริษัทเกมชั้นนำ เปิดเทรด 15 มี.ค.นี้
PROSPECT REIT เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ปักหมุดลงทุนในทำเลทองโลจิสติกส์
“กรุงไทย” ต่อยอด NEXT INVEST ผนึกพันธมิตร “9 บลจ.-บล.” เสิร์ฟสินทรัพย์ลงทุน สร้างผลตอบแทนมั่นคง บน Krungthai NEXT
แม็คโครจับมือกองทัพเรือ เปิดรับสมัครงานให้กับทหารเกณฑ์ใกล้ปลดประจำการ เดินหน้านโยบาย “สร้างงาน สร้างอาชีพ”
ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีผู้เสียหายร้องเรียน จากเหตุการใช้งานสายชาร์จปลอมแล้วถูกดูดข้อมูลและโอนเงินออกจากบัญชี
EXIM BANK รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2565
ธรรมศาสตร์ยกย่องนักวิจัย มธ. 73 ราย 7 สาขา 57 รางวัล ตอกย้ำความก้าวหน้าทางวิชาการ
ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับกศน.ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาเยาวชน
กรังด์ปรีซ์ฯ ผู้จัดงานงานบางกอก ยูสคาร์โชว์ จับมือสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
"ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก วันเมคเรซ 2022" ปิดฉากยิ่งใหญ่ "จีพีไอ มอเตอร์สปอร์ต" คอนเฟิร์มสานต่อความมันส์ พร้อมเพิ่ม "ซิวีค วัคเมคเรซ" กระตุ้นดีกรีความเดือด
GPI Motorsport จัดกิจกรรม BRIDGESTONE GROUP A TRACKDAY
“คาราวานชานกรุง 2022” เยือนพิพิธภัณฑ์ สังสรรค์เสวนา
ประธานฮอนด้าไทยคว้าสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี 2022 สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
EXIM BANK รับรางวัล Thailand Top CEO of the Year 2022
สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมมือธนาคารกรุงไทยลงนามสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
มร.มาร์ติน ชเวงค์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานบริหารเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทยคนใหม่
EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง ตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำสุดในระบบให้นานที่สุด
ผบ.ทบ. เป็นประธานเปิดธนาคารกรุงไทย สาขากองบัญชาการกองทัพบก
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธกรุงไทยในงาน FTI EXPO 2022
"โรตารี่เปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ" มอบรถพยาบาล 1 ค้น มูลค่า 2,400,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเสิงสาง
Thailand E-Project 2022 พร้อมระเบิดความมันส์ 2 ก.ค. นี้ ณ สนาม Bangsaen Street Circuit จ.ชลบุรี
พาณิชย์ปลื้ม ผลิตภัณฑ์ Thai SELECT ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 กระแสตอบรับดีล้นหลาม
พาณิชย์ดันผลิตภัณฑ์ Thai SELECT สู่ตลาดโลก จัดคูหาใน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 กิจกรรมแน่นตลอดงาน
Thai SELECT การันตีรสชาติของความเป็นไทย ยกทัพผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป จัดแสดงในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022
EXIM BANK รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10
กรุงไทย พร้อมเทรดหุ้น DR เทคฯยักษ์ใหญ่จากจีน “TENCENT80” ดีเดย์ 26 เม.ย.นี้
อมตะ ต้อนรับคณะผู้แทนพิเศษด้านการค้า UK
FWD ประกันชีวิตเจ้าแรกในไทย ดึงเทคโนโลยี pDOOH สื่อสารแบรนด์ถึงผู้บริโภคกับ “สิ่งที่ชอบ ในเวลาที่ใช่”
ประกันภัยไทยวิวัฒน์เปิดตัว 'MARS' Deep Tech Startup พร้อมโซลูชัน 'MARS Inspect' AI ตรวจสภาพรถยนต์แบบเรียลไทม์ครั้งแรกของไทย
วางจำหน่ายแล้ว !! ‘UPCYCLING IN HEALTHCARE’ คู่มือดีๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับสถานพยาบาล
สาวไต “นิชากรณ์ ธาราทิพย์สกุล” คว้ามงกุฎ “มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2022” ควบตำแหน่ง “ขวัญใจชาวแม่ฮ่องสอน”
กรุงไทย ชี้วิกฤต “รัสเซีย-ยูเครน” ดันแนวโน้มลงทุนทองพุ่ง ยอดเปิดบัญชี Gold Wallet ทะลุ 60,000 บัญชี
กลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์-ภาคเหนือ จัดรณรงค์ 'ปั่นเพื่อเด็กไทย ให้ปลอดภัยจากวัคซีนทดลอง'
เบนท์ลีย์ แบงค็อก ชวนร่วมโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน 2565’ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เมื่อมารับบริการหรือซื้อสินค้า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแจกันดอกไม้พร้อมกระเช้าของเยี่ยม แก่ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา
'คนไทยพิทักษ์สิทธิ์' สาขาภาคเหนือ รณรงค์รักษาสิทธิ์ส่วนบุคคล เกี่ยวกับมาตรการบังคับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙
อสังหาริมทรัพย์รายแรกในเอเชีย!
“สมาคมเพื่อนชุมชน”สานพลังองค์กรรัฐ-เอกชนฟื้นฟูคลองน้ำหู จ.ระยอง ต้นแบบบริหารจัดการคุณภาพน้ำยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
“MOTOR EXPO 2021” พลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ยอดขายรถกว่า 3 หมื่นคัน เงินหมุนเวียน 4.4 หมื่นล้านบาท
กรุงไทยคว้า 2 รางวัลจาก THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ตอกย้ำองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
“กรุงไทย” จัดเต็มสิทธิพิเศษ “ร้านค้าถุงเงิน” รับเงินคืน แจกโค้ดเติมน้ำมัน - ส่วนลด foodpanda
“ประกัยภัยไทยวิวัฒน์” 70 ปี แห่งผู้นำ “InsurTech” ก้าวสู่ทศวรรษที่ 8 มุ่งสร้างประสบการณ์แห่งอนาคต
กรุงไทยจัดยิ่งใหญ่ ขบวนแห่งานนมัสการหลวงพ่อโสธร ปีที่ 131
MOTOR EXPO 2021 มอบความสุขคนรักยานยนต์ รวมรถยนต์ 32 แบรนด์ จักรยานยนต์ 12 แบรนด์
เชิญร่วมบริจาคชุดภาชนะบนโต๊ะอาหาร สำหรับผู้สูงอายุแก่โรงพยาบาลสงฆ์
กรังด์ปรีซ์ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์
รมต.ต่างประเทศสหราชอาณาจักร ‘ลิซ ทรัสส์’ เยี่ยมชมโรงงาน ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ ในไทย
“สมาคมธนาคารไทย” ผนึกกำลังยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยการใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิต
ยูโอบีให้ลูกค้ารับดอกเบี้ยรวมโบนัสง่ายขึ้น สูงสุดถึง 1.25% ต่อปี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลือก เอช เซม รถชมวิวไฟฟ้า
Honda City Hatchback One Make Race 2021 ประเดิมแชมป์เรซที่ 1
“เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส” จัดแคมเปญยิ่งใหญ่ “Performance Motors XPO”
เดอะ คอนติเนนทัล จีที กับความสำเร็จกว่าครึ่งทศวรรษบนเส้นทาง
เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดแคมเปญ “Mercedes-Benz Limitless Offers”
“จีพีไอ มอเตอร์สปอร์ต” จับมือ “ฮอนด้า” ระเบิดความมันส์รถยนต์ทางเรียบ
แนวคิด MOTOR EXPO 2021 “มหกรรมสุขสันต์คนรักยานยนต์-TIME to ENJOY!”
5 First S-Curve สัมมนาออนไลน์
Easy Tax Transforms Your Life..วิถีใหม่..ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย
มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2021)
ครม. ประกาศ วันไมซ์แห่งชาติ 26 เมษายน
สมาคมธนาคารไทย เร่งขับเคลื่อนมาตรการตั้งเป้าสินเชื่อฟื้นฟูเฟสแรก 1 แสนล้านบาท
คณะผู้บริหารบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ มอบเงิน 200,000 บาท สมทบทุนรพ.บุษราคัม รักษาผู้ป่วยโควิด-19
ททท. สานต่อโครงการ TAT Gym 2021
บีไอจีเร่งส่งออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน
แม็คโครจับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรีให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย
เฮเฟเล่ คว้ารางวัล ‘แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย’
“กรุงไทย” แจ้งพนักงานติดโควิด-19
กรุงไทยจับมือเครดิตบูโร เปิดบริการตรวจเครดิตสกอริ่ง
TCWMD เปิดให้ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
ไทยวิวัฒน์ เปิดตัว “ประกันรถเปิดปิด Home Plus”
แม็คโคร ลดแรงเพื่อผู้ประกอบการ รับกำลังซื้อฟื้น สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ โชห่วยไทยครั้งยิ่งใหญ่ !
กรมพัฒน์ฯ เพิ่มกิจกรรมแผนพัฒนาโชวห่วย
“สมาคมธนาคารไทย” ขานรับมติ ครม.
มั่นคงเคหะการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศฯ
“ครูกัลยา” นำทัพผู้บริหารการศึกษา 77 จังหวัด ขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
ครั้งแรก! BUS & TRUCK ’21 ย้ายทัพมาโชว์ที่อิมแพ็ค 26-28 มี.ค.นี้
คุณหญิงกัลยา รักษาการ รมว.ศึกษาฯ สั่งเร่งหาข้อเท็จจริง
รักษาการ รมว.ศึกษาฯ “คุณหญิงกัลยา” เดินหน้า-ขับเคลื่อน-สานต่อ 10 ภารกิจ
ตัวแทนจำหน่ายมั่นใจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จอย่างต่อเนื่องemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM