ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028
สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา
ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028
 
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับหอการค้ากัมพูชา (Cambodia Chamber of Commerce) จัดงานสัมมนา “Cambodia-Thailand Business Forum 2024” ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ 
 
สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028
 
โดยมี ซุน จันทอล และ สก จินดาโซเฟีย รองนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา, นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายฮุน ซาเรือน เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย, นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, เนี้ย อกญา กิต เม้ง ประธานหอการค้ากัมพูชา และพลเอกวิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา พร้อมผู้แทนภาคเอกชนไทยและภาคเอกชนกัมพูชาเข้าร่วมกว่า 300 คน 

สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวตอนหนึ่งในปาฐกถาพิเศษให้กับภาคเอกชนไทยและกัมพูชาว่า
 
การสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญมาก กัมพูชามุ่งเน้นที่จะสานต่อความร่วมมือกับไทยในประเด็นด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “Two Kingdoms One Destination” รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งกัมพูชาได้มีการพัฒนา ‘KHQR’ ระบบการชำระเงินภายในประเทศกัมพูชา เพื่อเชื่อมโยงการชำระเงินข้ามพรมแดนภายในกลุ่มอาเซียน ขณะเดียวกันยังได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางการค้า รวมถึง การอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดน
 
โดยได้เชิญชวนนักลงทุนไทยให้เข้าไปลงทุนในกัมพูชา ซึ่งกัมพูชามีจุดแข็ง 5 ด้านคือ
1. การเมืองและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ
2. เศรษฐกิจที่เปิดกว้างจากการที่กัมพูชามีความตกลงกับนานาประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
3. มีแรงงานที่มีความรู้ด้านอาชีวะศึกษาและเทคนิค
4. การโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถอำนวยความสะดวกในการลงทุน
5. รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อนทางกฎและระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจไทย 

สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
 
เอกชนไทยมองเห็นศักยภาพในการเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะนโยบายที่เปิดกว้างของรัฐบาลกัมพูชา รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชา ณ ทำเนียบรัฐบาล ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักธุรกิจไทยและกัมพูชาร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกัมพูชาในสาขาธุรกิจที่มีศักยภาพ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ความร่วมมือทางการเกษตร เศรษฐกิจดิจิทัล การท่องเที่ยว และความร่วมมือทางการแพทย์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและกัมพูชาให้มีมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เกิน 20,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028 
 
สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028เนี้ยะ อกญา กิต เม้ง ประธานหอการค้ากัมพูชา กล่าวเพิ่มเติมว่า
 
การจัดงาน Cambodia-Thailand Business Forum ในวันนี้ถือเป็นการสร้างความร่วมมือครั้งสำคัญของภาคเอกชนระหว่างสองประเทศ โดยไทยถือเป็นนักลงทุนที่สำคัญของกัมพูชาในหลากหลายธุรกิจ ทั้งภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และยาง ส่วนภาคการท่องเที่ยวมีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และบริการทัวร์ ด้านธุรกิจค้าปลีกไทยยังมีส่วนเข้าไปลงทุนและขยายสาขาทั่วประเทศ
 
ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากัมพูชามีเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ย 7% ประกอบกับมีแรงงานและค่าแรงในอัตราที่เหมาะสม กัมพูชาจึงเป็นทางเลือกสำคัญที่มุ่งหวังให้ภาคธุรกิจไทยเข้าไปขยายการลงทุนให้เพิ่มขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาธุรกิจ ในหัวข้อ “Strengthen Trade and Investment Cooperation between Thailand and Cambodia” ดำเนินการเสวนาโดย คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุขประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และผู้ร่วมเสวนาจากผู้แทน บริษัท SCG , EXIM BANK และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของกัมพูชา
 
สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028
 
สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028 
 
สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028
 
สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028
 
สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028
 
สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028
 
สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028
 
 
 
 
 
 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Thai SMEs Go Inter

EXIM BANK ลงนาม MOU กับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง สนับสนุนการค้าและการลงทุนไทย-ฮ่องกง
EXIM BANK แนะ 5 Digital Trends ที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ไม่ควรพลาดในปีมังกร
EXIM BANK ชี้โอกาส “ตลาดส่งออก” ปีมังกรยังเปิดกว้าง
EXIM BANK แถลงผลดำเนินงานปี 66 ยอดสินเชื่อพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันการเงินภาครัฐ สนับสนุน SMEs ไม่มีหลักประกัน เข้าถึงแหล่งเงินทุน
‘ภูมิธรรม’ ลงนาม FTA ไทย – ศรีลังกา ฉลอง FTA ฉบับที่ 15 ของไทย
กกร. ยกทัพเอกชนไทยสานต่อความสัมพันธ์เอกชนซาอุฯ พร้อมเปิดงาน Thailand Mega Fair 2023
หอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) ต้อนรับ นายเวือง ดิ่งห์ เหวะ (H.E Mr. Vuong Dinh Hue)
ไทยถกสหรัฐฯ ดันเร่งต่ออายุโครงการ GSP ขอปลดพ้นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
กรมเจรจาฯ นำทีมไทยลุยเจรจา FTA ไทย – EFTA รอบที่ 5 ปักหมุดสรุปผลไตรมาสแรก ปี 2567
เปิดนับหนึ่งเจรจา FTA ไทย-อียู สร้างแต้มต่อ “สินค้า-บริการ-ลงทุน” ไทยกับ 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เดินหน้าสร้างเงิน สร้างอนาคตประเทศ
EXIM BANK จับมือสภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และ CMMU นำผู้ประกอบการ “TOP X” รุ่น 1 ศึกษาดูงานระบบนิเวศการค้าระหว่างประเทศและสร้างเครือข่ายธุรกิจตลาดเวียดนาม
เจ๋ง! “จุรินทร์” ประธานแถลงข่าวดึงทัพนักธุรกิจจีนทั่วโลก ประชุมงาน WCEC ร่วม 4,000 คน วันที่ 24-26 มิ.ย.นี้ ที่ไทย
EXIM BANK ต้อนรับและร่วมบรรยายหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
EXIM BANK เปิด “คลินิก EXIM เพื่อคนตัวเล็ก”
ดีพร้อม - เมืองนานาโอะ จับมือลงนาม MOU ผลักดันการสร้างเครือข่ายธุรกิจ
DITP ดันธุรกิจบริการออกแบบ เปิดให้ชม 12 ผลงานที่คว้ารางวัล DEmark ทั่วกรุง
“พาณิชย์-DITP”ชี้ช่องผู้ส่งออกอาหารสัตว์ไทย จับมือ ET Pet ทำตลาดในไต้หวัน
EXIM BANK และ บสย. ขยายความร่วมมือโครงการ The S1 กับ SME D Bank และไอแบงก์
“พาณิชย์-DITP” สานต่อ NEA BizTalk Series ปี 2 เดินหน้าติดอาวุธผู้ประกอบการ ก้าวทันการค้าโลก
“พาณิชย์-DITP” ชี้เป้าส่งออก “อาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง” เจาะตลาดฟิลิปปินส์
กรุงไทยผนึก BJC หนุนร้านโชห่วยพลิกโฉม “ร้านโดนใจ” ด้วยสินเชื่อ ให้ร้านเล็กเติบโตอย่างยั่งยืน
EXIM BANK หารือ Amazon เตรียมพร้อม SMEs ไทยก้าวสู่ตลาดการค้าออนไลน์ระดับโลก
‘สินิตย์’ เผย ครบรอบ 1 ปี RCEP ช่วยการค้าไทยกับสมาชิกขยายตัว 7%
“พาณิชย์-DITP”เผยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีโอกาสส่งออกเกาหลีใต้
‘ไทย-ศรีลังกา’ เร่งเครื่องเจรจา FTA รอบ 3 ตั้งเป้าสำเร็จภายใน 2 ปี
‘อาเซียน’ เปิดบ้านต้อนรับ ‘ติมอร์-เลสเต’ สมาชิกใหม่ลำดับที่ 11 ‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการไทยเตรียมใช้โอกาสขยายการค้าและการลงทุน
EXIM BANK สานพลังทีมไทยแลนด์และพันธมิตรในญี่ปุ่นส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น
“พาณิชย์-DITP” จัดจับคู่เจรจาธุรกิจ ดันสินค้าไทยขายในห้าง Lulu Hypermarket
EXIM BANK ร่วมบรรยายหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สภาหอฯ ตอกย้ำความสำเร็จขยายผลการค้าไทย–ซาอุฯ ผ่านงาน “Thai – Saudi Business Forum”
พาณิชย์จับมือสยามพิวรรธน์ จัด DEmark Show 2022
“พาณิชย์-DITP”เผยเฟอร์นิเจอร์-ของตกแต่งบ้าน แนวคิด BCG ไทย สุดฮอตในงานแฟร์อิตาลี
รมต.อนุชา ลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามความสำเร็จกองทุนหมู่บ้าน
Passion Gen จับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประกาศความพร้อมจัดงาน Passion Awards
EXIM Stakeholders Day “สานพลังพันธมิตร เดินเกมเปลี่ยนประเทศไทย”
EXIM BANK และ TNSC หารือแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทย
กรุงไทยเปิดตัวแอปฯ “Krungthai Business” ติดปีกธุรกิจเติบโตยั่งยืน ใช้งานง่าย ครบจบในแอปฯ เดียว
ทุเรียนภูเขาไฟemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM