ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


BIMS2023
MotorExpo2022
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


พาณิชย์จับมือสยามพิวรรธน์ จัด DEmark Show 2022
พาณิชย์จับมือสยามพิวรรธน์ จัด DEmark Show 2022
ฉลอง 15 ปี รางวัล DEmark อวดโฉมงานออกแบบไทยก้าวหน้าสู่สิ่งใหม่ 
พร้อมจัดพิธีลงนาม MOU สานต่อความร่วมมือ ดันสินค้าไทยสู่ตลาดสากล
 
กรุงเทพมหานคร – 5 กรกฎาคม 2565  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดนิทรรศการ “DEmark Show  2022” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2565 แสดงผลงานการออกแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 405 ผลงาน ภายใต้โครงการรางวัล Design Excellence Award หรือ DEmark ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Step forward to the Future of Impactful Design ดีไซน์ก้าวหน้า สู่สิ่งใหม่”ล่าสุดผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จัดพิธีลงนาม MOU สานต่อความร่วมมือขยายผลสร้างการยอมรับสินค้ามีดีไซน์ไทยในตลาดโลก ชูจุดเด่นสินค้ากลุ่มหัตถอุตสาหกรรมและBCG เร่งสร้างโอกาสทางการค้าผ่านทุกช่องทาง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปสู่เวทีโลก
 
พาณิชย์จับมือสยามพิวรรธน์ จัด DEmark Show 2022
 
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า
 
“ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ให้นโยบายด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการค้าและยกระดับสินค้าไทยให้มีมูลค่าเพิ่มและได้รับการยอมรับระดับสากล สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤติสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ต่อเศรษฐกิจไทยและภาคธุรกิจ ส่งผลให้ความต้องการของตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการไทยต้องพบกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และรายย่อย จะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพิ่มมูลค่า และสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการให้สอดรับกับกระแสความต้องการวิถีใหม่ ซึ่งการออกแบบนับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ที่ช่วยให้ SMEs สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รางวัล DEmark จึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของไทย ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรม ที่ได้ให้การสนับสนุนนักออกแบบไทย ตลอดจนผู้ประกอบการ SME ที่ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15”
 
รางวัล Design Excellence Award หรือ DEmark เป็นเวทีประกวดรางวัลด้านการออกแบบระดับประเทศ มุ่งหวังให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการออกแบบจากประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยทุกปีจะมีการเฟ้นหาสินค้าที่มีการออกแบบดีที่โดดเด่น ส่งต่อไปสู่รางวัล Good Design Award หรือ G-mark รางวัลการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล จัดโดย Japan Institute of Design Promotion (JDP) พันธมิตรที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้กรมยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้จัดประกวดรางวัลการออกแบบอื่น เช่น รางวัล Golden Pin Design Award ไต้หวัน  จัดโดย Taiwan Design Research Institute (TDRI) และรางวัล Hongkong Smart Design Awards ฮ่องกง   จัดโดย The Hong Kong Exporters’ Association อีกด้วยโดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และบริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด ภายในงาน “DEmark Show  2022” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
 
นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ Retail Concept Shop บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า
 
“สยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้พัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ยกระดับขีดความสามารถและเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยและประเทศชาติ การส่งเสริมบุคคลากรในอุตสาหกรรมการอออกแบบจึงเป็นกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน และเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10  ปี
 
โดยพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้อีกทั้งความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวมถึงให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผลงานของนักออกแบบมีช่องทางจำหน่ายในตลาดอีกด้วย  โดยสยามพิวรรธน์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่จะนำพาผู้ประกอบการไทยไปสู่เวทีโลก ร่วมเสนอผลงานสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีและมีความคิดสร้างสรรค์ รุกตลาดขยายแพลตฟอร์มสู่นานาประเทศ  ผ่านร้าน ICONCRAFT, ABSOLUTE SIAM และ ECOTOPIA และล่าสุดนำผู้ประกอบการไทย รุกตลาดประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ในงาน Meetz STORE ที่ห้างทาคาชิมายะ ไทม์สแควร์ ย่านชินจูกุ กรุงโตเกียว และขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย ในห้าง Pavilion อีกด้วย”
 
รางวัล DEmark 2022  จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Step forward to the future of impactful Design ดีไซน์ก้าวหน้า สู่สิ่งใหม่” ปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 500 ผลงานทั่วประเทศครอบคลุม 7 ประเภทอุตสาหกรรมการออกแบบที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในเวทีโลก
 
ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ และกลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน มีผลงานที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 405 ผลงาน และร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ “DEmark Show  2022” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2565
 
โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายในงาน ได้มีการจัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ “15 ปี DEmark เส้นทางสู่ความสำเร็จของการออกแบบไทยในเวทีระดับโลก : 15 Years of DEmark, pathway of Thai design to global success”
 
โดย ผศ. เอกรัตน์ วงศ์จริต ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ บริษัท คราฟแฟคเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Founder / design director แบรนด์ QUALY, คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ Director, Creative crews และ คุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร Designer ร่วมเสวนา
 
โดยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี DEmark กรมได้มีการเพิ่มรางวัลพิเศษ DEmark Grand Prix เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าของผลงานที่เคยได้รับรางวัล DEmark ในอดีตตั้งแต่ปี  2008 – 2021 ค้นหาผลงาน DEmark ต้นแบบแห่งความสำเร็จในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างของการยกระดับมาตรฐานงานออกแบบไทยสู่สากล โดยกำหนดตัดสินช่วงปลายเดือนกรกฏาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย
 
เช่น ใช้โลโก้ DEmark เครื่องหมายรับรองจากภาครัฐที่ช่วยในการส่งเสริมการขาย สร้างการยอมรับแก่ผู้บริโภคในด้านคุณภาพและมาตรฐานการออกแบบสินค้าในระดับสากล ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อชั้นนำระดับโลกต่างๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ เช่นGood Design Show, Milan Design Week, Maison & Objet Paris และ Creative Expo Taiwan เป็นต้น
 
นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล DEmark จะได้เข้ารอบ 2 ของการประกวดรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่นทันทีและในปีนี้กรมยังได้รับ ความร่วมมือกับรางวัล Golden Pin Design Award ของไต้หวันให้สิทธิ์ผลงานไทย สมัครประกวดรางวัล Golden Pin Design Award โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย
 
ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม นิทรรศการ “DEmark Show  2022” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร  ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 -10 กรกฎาคม 2565 ภายในงานมีการแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 4 โซน ดังนี้
ชั้น M โซน Charoennakorn Hall จัดแสดงผลงาน Furniture, Lifestyle & Interior Design
ชั้น 1 โซน Rassada Hall จัดแสดงผลงาน Lifestyle& Industrial and Digital Appliance
ชั้น 3 โซน Wattana Hall จัดแสดงผลงาน Graphic Design & Packaging Design
ชั้น 4 โซน ICONCRAFT จัดแสดงผลงาน Creative & Innovative Fashion
 
โดยทุกท่านสามารถร่วมโหวตให้กับผลงานที่ชื่นชอบผ่านกิจกรรม Touch DEmark 2022 ได้ทางลิงค์ http://touch.demarkaward.net/ ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานของผู้สมัครในรูปแบบ Online Exhibition และยังสามารถเลือกซื้อสินค้า สนับสนุนผลงานและบริการของนักออกแบบ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่ DITP ได้ดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและปรับให้สอดรับกับวิถี New Normal ในปัจจุบัน
 
พาณิชย์จับมือสยามพิวรรธน์ จัด DEmark Show 2022
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Thai SMEs Go Inter

ไทยถกสหรัฐฯ ดันเร่งต่ออายุโครงการ GSP ขอปลดพ้นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
กรมเจรจาฯ นำทีมไทยลุยเจรจา FTA ไทย – EFTA รอบที่ 5 ปักหมุดสรุปผลไตรมาสแรก ปี 2567
เปิดนับหนึ่งเจรจา FTA ไทย-อียู สร้างแต้มต่อ “สินค้า-บริการ-ลงทุน” ไทยกับ 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เดินหน้าสร้างเงิน สร้างอนาคตประเทศ
EXIM BANK จับมือสภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และ CMMU นำผู้ประกอบการ “TOP X” รุ่น 1 ศึกษาดูงานระบบนิเวศการค้าระหว่างประเทศและสร้างเครือข่ายธุรกิจตลาดเวียดนาม
เจ๋ง! “จุรินทร์” ประธานแถลงข่าวดึงทัพนักธุรกิจจีนทั่วโลก ประชุมงาน WCEC ร่วม 4,000 คน วันที่ 24-26 มิ.ย.นี้ ที่ไทย
EXIM BANK ต้อนรับและร่วมบรรยายหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
EXIM BANK เปิด “คลินิก EXIM เพื่อคนตัวเล็ก”
ดีพร้อม - เมืองนานาโอะ จับมือลงนาม MOU ผลักดันการสร้างเครือข่ายธุรกิจ
DITP ดันธุรกิจบริการออกแบบ เปิดให้ชม 12 ผลงานที่คว้ารางวัล DEmark ทั่วกรุง
“พาณิชย์-DITP”ชี้ช่องผู้ส่งออกอาหารสัตว์ไทย จับมือ ET Pet ทำตลาดในไต้หวัน
EXIM BANK และ บสย. ขยายความร่วมมือโครงการ The S1 กับ SME D Bank และไอแบงก์
“พาณิชย์-DITP” สานต่อ NEA BizTalk Series ปี 2 เดินหน้าติดอาวุธผู้ประกอบการ ก้าวทันการค้าโลก
“พาณิชย์-DITP” ชี้เป้าส่งออก “อาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง” เจาะตลาดฟิลิปปินส์
กรุงไทยผนึก BJC หนุนร้านโชห่วยพลิกโฉม “ร้านโดนใจ” ด้วยสินเชื่อ ให้ร้านเล็กเติบโตอย่างยั่งยืน
EXIM BANK หารือ Amazon เตรียมพร้อม SMEs ไทยก้าวสู่ตลาดการค้าออนไลน์ระดับโลก
‘สินิตย์’ เผย ครบรอบ 1 ปี RCEP ช่วยการค้าไทยกับสมาชิกขยายตัว 7%
“พาณิชย์-DITP”เผยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีโอกาสส่งออกเกาหลีใต้
‘ไทย-ศรีลังกา’ เร่งเครื่องเจรจา FTA รอบ 3 ตั้งเป้าสำเร็จภายใน 2 ปี
‘อาเซียน’ เปิดบ้านต้อนรับ ‘ติมอร์-เลสเต’ สมาชิกใหม่ลำดับที่ 11 ‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการไทยเตรียมใช้โอกาสขยายการค้าและการลงทุน
EXIM BANK สานพลังทีมไทยแลนด์และพันธมิตรในญี่ปุ่นส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น
“พาณิชย์-DITP” จัดจับคู่เจรจาธุรกิจ ดันสินค้าไทยขายในห้าง Lulu Hypermarket
EXIM BANK ร่วมบรรยายหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สภาหอฯ ตอกย้ำความสำเร็จขยายผลการค้าไทย–ซาอุฯ ผ่านงาน “Thai – Saudi Business Forum”
“พาณิชย์-DITP”เผยเฟอร์นิเจอร์-ของตกแต่งบ้าน แนวคิด BCG ไทย สุดฮอตในงานแฟร์อิตาลี
รมต.อนุชา ลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามความสำเร็จกองทุนหมู่บ้าน
Passion Gen จับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประกาศความพร้อมจัดงาน Passion Awards
EXIM Stakeholders Day “สานพลังพันธมิตร เดินเกมเปลี่ยนประเทศไทย”
EXIM BANK และ TNSC หารือแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทย
กรุงไทยเปิดตัวแอปฯ “Krungthai Business” ติดปีกธุรกิจเติบโตยั่งยืน ใช้งานง่าย ครบจบในแอปฯ เดียว
ทุเรียนภูเขาไฟemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM