ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


MotorShow2020
MotorExpo2019
Motor Show 2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


ศิลปะการแสดงสะท้อนเสียงเยาวชน
ศิลปะการแสดงสะท้อนเสียงเยาวชน : 
 
ยูนิเซฟ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สะท้อนเสียงของเยาวชนในทุกมิติผ่านศิลปะการแสดง

กรุงเทพฯ, เพราะเสียงของเด็กและเยาวชนชาวไทยทุกคนมีความหมาย ในการเป็นกำลังสำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศได้ ไม่แพ้เสียงของผู้ใหญ่  โครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย (U-Report Thailand) ภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงแก่เยาวชนรุ่นใหม่ และขับเคลื่อนให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม และประเทศชาติ

ศิลปะการแสดงสะท้อนเสียงเยาวชน

โครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิ ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชนอายุระหว่าง 13 – 24 ปี ผ่านระบบโพลสำรวจออนไลน์ที่สื่อสารผ่านระบบเฟซบุ๊ก แมสเสนเจอร์ (Facebook Messenger)

โดยประเด็นคำถามจัดทำร่วมกับคณะยุวกรรมการยูรีพอร์ต ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนเยาวชนจากองค์กรพันธมิตร

นอกจากนี้โครงการยูรีพอร์ตยังมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ในประเด็นต่างๆ มากมาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยในการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญ 

ปัจจุบัน ยูรีพอร์ต มีอยู่ใน 38 ประเทศทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยมีสมาชิกทั้งสิ้น 9,200 คน และมีอัตราการตอบโพลเฉลี่ย ร้อยละ 30 ซึ่งผลโพลและข้อคิดที่ได้จากเยาวชน จะได้รับการนำไปเป็นข้อมูลสำคัญในการ ประกอบการวางแผนหรือดำเนินการด้านนโยบายแก่องค์การยูนิเซฟและพันธมิตร ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอ็นจีโอ และเครือข่ายเด็กและเยาวชนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ขึ้นในสังคม

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า เสียงของเยาวชนที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมของเราได้อย่างแท้จริง เราต้องสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กและเยาวชนมีพลังและพร้อมจะมีส่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม

นายดาวินกล่าวต่อไปว่า ยูรีพอร์ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ทรงพลัง ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เด็กและเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมและโพลออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ผู้ใหญ่เข้าถึงและเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ ได้ดีขึ้นด้วย

ครั้งนี้ ยูรีพอร์ต ได้ร่วมมือกับ ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อจัดประกวดผลงานการแสดง “Act Out Loud x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน”

โดยมีนิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 100 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมค่ายการแสดงเพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านศิลปะการแสดง ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ หรือเวิร์คช็อปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเขียนบท การแสดง และละครเพื่อการพัฒนา ซึ่งนำโดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในวงการมากมาย

ในโอกาสนี้ คุณพชร จิราธิวัฒน์ หรือคุณพีช ดาราหนุ่มขวัญใจวัยรุ่น และตัวแทน Friends of UNICEF ยังได้มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการแสดงให้แก่นักแสดงรุ่นใหม่ 

ซึ่งการแสดงทุกชุดจากการประกวด Act Out Loud x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน จะต้องถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อสะท้อนปัญหาและมุมมองของเยาวชนในสังคมไทย ภายใต้ 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ เรื่องการศึกษา เพศ ความรุนแรง และคอร์รัปชั่น

โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลจากผลโพลของ ยูรีพอร์ต ประเทศไทย ในหัวข้อเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งล้วนมีผลสำรวจที่น่าสนใจ เช่น
- ร้อยละ 77 ของเยาวชนยอมรับได้ หากผู้หญิงพกถุงยาง และมากกว่าครึ่งของผู้ตอบโพลยังไม่เต็มใจที่จะปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อแม่
- ร้อยละ 61 พบเห็น หรือประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งรวมถึงความรุนแรงทางกาย วาจา และจิตใจ โดยร้อยละ 46 มองว่าความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นเรื่อง “ปกติ”
- มีเพียงครึ่งหนี่งของผู้ตอบโพล ที่เลือกจะแจ้งผู้ใหญ่หากพบเห็น หรือประสบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษ/ตักเตือน และคิดว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่โดนลงโทษอยู่ดี
- ร้อยละ 70 ต้องการที่จะร่วมออกแบบและวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนกับครูประจำชั้น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการขาดการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญของเยาวชน ในการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ในสถานศึกษาเข้ากับชีวิตประจำวัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ สุขี หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า

“ค่ายละครเยาวชน Act Out Loud จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนพันธุ์ใหม่ทั่วประเทศ ที่มองว่าหน้าที่ของตนมีมากกว่าแค่การศึกษาตามระบบ แต่คือการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของสังคมไทย ซึ่งพวกเขาสามารถใช้เสียงและสิทธิที่พวกเขามีกำหนดทิศทาง และอนาคตของตนเองและประเทศชาติต่อไปได้” 

“ค่าย Act Out Loud x U-Report จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สะท้อนมุมมองและความคิดที่มีต่อสังคมผ่านศาสตร์แห่งศิลปะการแสดง ซึ่งจะเป็นกระบอกเสียงที่แฝงไปด้วยข้อคิดเฉียบคมของคนรุ่นใหม่ที่ทำให้ผู้ใหญ่ต้องหยุดฟัง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะเลิศจากการประกวดจะได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับโล่รางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

และรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับโล่รางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ตามลำดับ

ผลงานที่ชนะรางวัลจะได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่ระดับมืออาชีพ เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นละครเร่ และจัดแสดงให้นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศได้รับชมต่อไป

จากการแข่งขันครั้งนี้ ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ คือ นายพันธกิจ หลิมเทียนลี้ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ จากการแสดงเรื่อง “พ่อคับ...อันนี้คืออะไร” โดยนำเสนอประสบการณ์ของตนเมื่อตอนสมัยยังเรียนมัธยม

เขาตั้งคำถามด้วยความสงสัยกับครอบครัวว่า“ถุงยางใช้ยังไง” แต่กลับได้รับการตอบรับที่ไม่ดีจากครอบครัว จึงทำให้เขาไม่กล้าที่จะถามเรื่องเพศสัมพันธ์กับครอบครัวอีกเลย

และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาอยากหาคำตอบ “ทำไมเราไม่สามารถพูดเรื่องเพศสัมพันธ์กับครอบครัวได้ ทั้งๆ ที่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ” 

นายพันธกิจกล่าวว่า

“ผมดีใจและตื่นเต้นมาที่ชนะรางวัลครั้งนี้ จากการแสดงครั้งนี้ ผมหวังว่าเด็กไทยจะสามารถคุยเรื่องเพศกับครอบครัวได้มากขึ้น มันเป็นเรื่องธรรมชาติ ผมคิดว่าการพุดคุยกันในครอบครัวจะช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และจะช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้” 

เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกโครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย และร่วมเป็นกระบอกเสียงของเยาวชนรุ่นใหม่ได้แล้ววันนี้

โดยติดตามข่าวสาร กิจกรรม และรายละเอียดการสมัครได้ที่
facebook :  U-Report Thailand (www.facebook.com/urreportthailand)
website : http://thailand.ureport.in/ 
 
...........................

ความเป็นมา : ยูรีพอร์ต ประเทศไทย 
ด้วยความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้เกิดโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชน ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี รวมถึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา ยูนิเซฟจึงได้ริเริ่มโครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย ขึ้นในปี พ.ศ. 2559

ยูรีพอร์ต เป็นเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ที่ใช้ระบบจัดการ RapidPro ผ่านการสื่อสารด้วยแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ เพื่อส่งโพลสำรวจภายใต้หัวข้อต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลและความคิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชนไทย

ปัจจุบัน ยูรีพอร์ตมีอยู่ใน 38 ประเทศ และมีสมาชิกยูรีพอร์ตมากกว่า 5.2 ล้านคนทั้วโลก ในประเทศไทย มียูรีพอร์เตอร์มากกว่า 9,200 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 15 – 24 ปี และมีอัตราการตอบโพลเฉลี่ย ร้อยละ 30

ผลสํารวจที่ได้จะถูกใช้ในการสนับสนุนเพื่อวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเป็นข้อมูลประกอบให้แก่ยูนิเซฟและพันธมิตรของยูนิเซฟ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอ็นจีโอ และเครือข่ายเด็กและเยาวชนต่างๆ

ศิลปะการแสดงสะท้อนเสียงเยาวชน  ศิลปะการแสดงสะท้อนเสียงเยาวชน
 
ศิลปะการแสดงสะท้อนเสียงเยาวชน 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทูตวัฒนธรรม / Cultural Ambassador

พาณิชย์ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ผ่านงาน “ศิลปาชีพทอใจ วิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี”
รำลึกถึง “ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม” ผู้ล่วงลับ
ชวนไกด์แชร์ประสบการณ์ “ทุกเรื่องราวจากไกด์ ถ่ายทอดเมืองไทยสวยงาม”
Asian Dream ร่วมกับ ไมเคิล โบลตัน นักร้องและนักแต่งเพลงระดับโลก
มหัศจรรย์ในสวนลับ (The Secret Garden)
ททท. เปิดตัวโครงการ TAT GYM 2020
เปิด 3 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสมุทรสาคร
ชมการแข่งขัน Vietnam Grand Prix 2020 กับ Deluxe Formula1 TRIP
Finn ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย เปิดโปรแกรม “Top-up Degree”
ออกจากชีวิตมนุษย์เดือนชนเดือน สู่ความมั่งคั่งที่เป็นตัวเอง
ทีเส็บชู 4Ms ในตลาดไมซ์โลก เปิดตัวเวทีงานเทรดโชว์ ITCMA&CTW 2019
ทีเส็บจับมือภาคีดันภูเก็ตไมซ์ซิตี้สู่เมืองไมซ์เวิลด์คลาส
Hello! World! 2019 Panda Art Parade
เปิดประสบการณ์ท่องเมืองจีนด้วยแว่น VR
ทางออกของชีวิต ทางออกเพื่อทุกคน
งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43
ททท. ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
Amazing Thailand Romance Trade Meet 2019
ททท. เดินหน้าต่อยอด 5 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
นักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้าน รับปีใหม่
ทีมไทยโชว์ผลงาน “ปลากัด” คว้าชนะเลิศ
เปิดตัวสมาคมการท่องเที่ยวโลกเพื่อมรดกวัฒนธรรม
ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี
อาเซียนชื่นมื่นร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
จัด “บุรีรัมย์ ไนท์” โปรโมท “พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2018”
มิตรภาพมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้ว! “ซาร่า-น้องแม็กซ์เวลล์”
“GREEN BOOK”
"ทั้งมัน ทั้งม่วน" ไปกับ "หมอลำมาเนีย เขย่าลูกคอรอให้เธอมารัก"
นิทรรศการปฏิทิน ปี 2562 “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
งานเปิดนิทรรศการศิลปกรรมสีน้ำโลก 2561
หนังที่ทำให้อเมริกาตาสว่างทั้งประเทศ! “Blindspotting”
การแสดง “Holding Space” โดย คณะดาน่าลอตัน (Dana Lawton) จากสหรัฐฯ
Beyond the Air We Breathe: Addressing climate change
"มจร."ลงนาม MOU ม.โปแลนด์ ปั้นหลักสูตรร่วมสาขาสันติศึกษา
"ก่อนเป็นไทย : เครื่องปั้นดินเผากับความเชื่อยุคหมู่บ้านเกษตรกรรมและกสิกรรมก่อนประวัติศาสตร์"
World Ocean Day 2018, 8 June : ทะเลดี ชีวีมีสุข
Thai Sea : เราทำอะไรกับ “ท้องทะเลไทย” บ้าง??
ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม
Amazing Muay Thai Champion 2018
ฉลอง 190 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
Clarinet Solo by Raffaele Bertolini
พระมหากษัตริย์องค์ใหม่แห่งสยาม- 5พ.ค.2493
๒๖๐๐ ปี ปฐมภิกษุณีในพุทธศาสนา
๑๔๓ ปีพิพิธภัณฑ์ไทย...๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐
คเณศจตุรถี ครั้งที่ 10
จากบ้านนาด้วยรัก
แม่น้ำเจ้าพระยา...สู่มรดกโลก
ระลึกถึงเลดี้ไดอาน่า
Ottoman Empire Music - It's Rose, Rose
แหลม ผู้จัดกวน : ไข่จ๋า...สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
ประธานสภากวีโลกชาวไทย : ดร.มนตรี อุมะวิชนี
บ้านท่านทูตสหรัฐฯ ที่กรุงเทพฯ
The Winner
Amazing Oriental Music - FARAN ENSEMBLE
แหลม ผู้จัดกวน : นำ้ตาปักษ์ใต้
แหลมปรี๊ดด์ : หอมกลิ่นไอดินemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM