ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


ก.การท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จะจัดงาน Mekong Tourism Forum 2023 ที่สีหนุวิลล์ 25-27 เมษายนนี้
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จะจัดงาน Mekong Tourism Forum 2023
ที่สีหนุวิลล์ 25-27 เมษายนนี้
Mekong Tourism Forum 2023 Confirmed for 25-27 April in Cambodia
 
สีหนุวิลล์ - การประชุมท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Forum 2023) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาและสำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MTCO) จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25-27 เมษายนนี้ ที่เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ภายใต้หัวข้อ “Rethinking for Resilience and Digitalisation.” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั้งจากภาครัฐและเอกชน สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิดภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยประเทศ กัมพูชา จีน พม่า ลาว ไทย และเวียดนาม
 
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จะจัดงาน Mekong Tourism Forum 2023 ที่สีหนุวิลล์ 25-27 เมษายนนี้ Mekong Tourism Forum 2023 Confirmed for 25-27 April in Cambodia
 
Mekong Tourism Forum 2023 ในปีนี้จะกำหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างงาน ความเท่าเทียมทางเพศ การพลิกฟื้นการท่องเที่ยวด้วย digital transformation และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองต่างๆเพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ไม่กระจุกตัวเฉพาะเมืองท่องเที่ยวหลัก

โดยมีกิจกรรมสำคัญในการประชุมในวันที่ 26 เมษายน ซึ่งเป็นการประชุมระดับนโยบายด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงของประเทศสมาชิก ร่วมกับสำนักงานประสานความร่วมมือการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Coordinating Office หรือ MTCO) ใน 5 ประเด็นสำคัญคือ
- การท่องเที่ยวรักษ์โลกเพื่อคนทั้งมวล
- การจัดการห่วงโซ่การผลิตอาหารในท้องถิ่นเพื่อลดปริมาณขยะอาหาร
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม สร้างสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว
- การพัฒนาทักษะและความสามารถให้บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
- ความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสและการมีส่วนร่วมของสตรี ในภาคการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
 
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จะจัดงาน Mekong Tourism Forum 2023 ที่สีหนุวิลล์ 25-27 เมษายนนี้
“Mekong Tourism Forum 2023 มีวาระที่ชัดเจน เราจะทบทวน คิดใหม่และทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าการท่องเที่ยวหลังโควิดจะพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายทอง ก้อน (Thong Khon) รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชกล่าว

สำหรับกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ยวของสมาชิก ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ Mr.Luu Meng เชฟระดับตำนานในวงการอาหารของกัมพูชา จะกล่าวถึงความท้าทายในการปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายการจัดการอาหารในท้องถิ่น Mr.Ben-Jie Lim หัวหน้าแผนกจัดส่งจาก SuperApp ของแอร์เอเชีย จะกล่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว smart tourism และการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Mr.Peter Semone ประธานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) จะกล่าวถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร และ Ms.Veronica Mendizabal Jaffre จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) จะเป็นผู้นำในการอภิปรายเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคการท่องเที่ยว

การประชุมจะจัดให้มีขึ้นที่เมืองสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของกัมพูชา ในฐานะเจ้าภาพจัดให้มีกิจกรรมทัวร์ท้องถิ่นสัมผัสวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ทัวร์ชมเมืองสีหนุวิลล์ ทัวร์เกาะรง การดำน้ำ ทัวร์ป่าชายเลน พายเรือคายัค และการสำรวจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อต้อนรับผู้แทนที่เข้าร่วมเวที ในวันที่ 27 เมษายน 

พร้อมกันนี้ระหว่างวันที่ 25 และ 26 เมษายน แม่โขง ทัวริสซึ่ม ฟอรั่ม ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงสินค้าและบริการกว่า 20 รายจาก 6 ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

แม่โขง ทัวริสซึ่ม ฟอรั่ม เป็นเวทีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 150 คน สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานประสานงานการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงที่ www.mekongtourism.org โดยจะปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 18 เมษายนนี้ หรือเมื่อยอดลงทะเบียนเต็ม 
 
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จะจัดงาน Mekong Tourism Forum 2023 ที่สีหนุวิลล์ 25-27 เมษายนนี้ Mekong Tourism Forum 2023 Confirmed for 25-27 April in Cambodia
 
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จะจัดงาน Mekong Tourism Forum 2023 ที่สีหนุวิลล์ 25-27 เมษายนนี้ Mekong Tourism Forum 2023 Confirmed for 25-27 April in Cambodia
 
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จะจัดงาน Mekong Tourism Forum 2023 ที่สีหนุวิลล์ 25-27 เมษายนนี้ Mekong Tourism Forum 2023 Confirmed for 25-27 April in Cambodia
 
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จะจัดงาน Mekong Tourism Forum 2023 ที่สีหนุวิลล์ 25-27 เมษายนนี้ Mekong Tourism Forum 2023 Confirmed for 25-27 April in Cambodia
 
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จะจัดงาน Mekong Tourism Forum 2023 ที่สีหนุวิลล์ 25-27 เมษายนนี้ Mekong Tourism Forum 2023 Confirmed for 25-27 April in Cambodia
 
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จะจัดงาน Mekong Tourism Forum 2023 ที่สีหนุวิลล์ 25-27 เมษายนนี้ Mekong Tourism Forum 2023 Confirmed for 25-27 April in Cambodia
 
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จะจัดงาน Mekong Tourism Forum 2023 ที่สีหนุวิลล์ 25-27 เมษายนนี้ Mekong Tourism Forum 2023 Confirmed for 25-27 April in Cambodia
 
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จะจัดงาน Mekong Tourism Forum 2023 ที่สีหนุวิลล์ 25-27 เมษายนนี้ Mekong Tourism Forum 2023 Confirmed for 25-27 April in Cambodia
 
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และ MTCO จะจัดงาน Mekong Tourism Forum 2023 ที่สีหนุวิลล์ 25-27 เมษายนนี้ Mekong Tourism Forum 2023 Confirmed for 25-27 April in Cambodia
  
MTF venue, Sihanoukville, the gateway to Preah Sihanouk province, and H.E. Mr Thong Khon, Minister of Tourism for Cambodia

CAMBODIA – The 2023 Mekong Tourism Forum (MTF 2023), hosted by the Ministry of Tourism of Cambodia and co-organised by the Mekong Tourism Coordinating Office, will take place 25-27 April in Sihanoukville city, the capital of Preah Sihanouk province. The Forum will address the theme “Rethinking for Resilience and Digitalisation.”
 
Tourism Ministers, tourism leaders, NTOs, NGOs and private sector representatives, will discuss ways to rethink post-Covid tourism in China, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam as a collective and dynamic sub-region
 
The conference programme has been designed to address job creation, gender equality, food safety and hygiene, digital transformation and a more geographically dispersed tourism approach, so that the benefits of the travel industry spread beyond over-touristed hotspots.
 
At the Forum, tourism experts and political leaders will address five key ideas on 26 April: rethinking tourism to put people and planet first; developing local food production networks with a focus on safety and hygiene, while reducing food waste; using new digital technology to boost tourism startups and small- and medium-sized businesses; improving training so that tourism workers have the skills to adapt; and advancing equality of opportunity and fair treatment for women in the private and public sectors of tourism.
 
“The post-Covid- 19 tourism landscape now provides clear opportunities for us to take stock and rethink tourism for the better,” said H.E.Dr.Thong Khon, Minister of Tourism for Cambodia.
 
“With my tourism colleagues from around the Greater Mekong Subregion we will work hard to ensure that tourism re-establishes itself as an engine to create sustainable prosperity for our citizens. The MTF 2023 agenda has a clear focus and will address those issues,” he said.
 
The challenges of improving local food networks, to enhance safety and hygiene, will be addressed by Mr.Luu Meng, a legend in the Cambodian culinary scene. The panel on smart tourism and digitalisation will be moderated by Mr.Ben-Jie Lim, Group Head of Delivery, SuperApp, AirAsia. The expert panel debate on advancing human capital will be led by Mr.Peter Semone, the Chairman of the Pacific Asia Travel Association, who will also keynote the Forum. Ms.Veronica Mendizabal Jaffre of the Asian Development Bank will lead the panel session on women’s empowerment in tourism in the region.

As Preah Sihanouk province is the host destination, on 27 April delegates will have the opportunity to join many of the local excursions and post-tours such as Sihanoukville city tour, Koh Rong Island, diving, mangrove tour, kayaking, and community-based ecotourism exploration. Each trip will showcase sustainable tourism practices in the destination.
 
The MTF 2023 will also host a Sustainable Tourism Exhibit comprising over 20 exhibitors, showcasing responsible and sustainable tourism, community-based tourism and local community products. The exhibit will run on 25 and 26 April. 
 
An estimated 150 international delegates are expected to attend the MTF 2023, which is free to join for leaders of the travel industry.
 
Registration is available through the new Mekong Tourism Coordinating Office website at www.mekongtourism.org. Registration will close on 18 April, or when places are fully booked, whichever comes first.
 
 
 
 
 ทูตวัฒนธรรม / Cultural Ambassador

พบกับสุดยอดผลงาน การกลับมาของพระเอกเบอร์ 1 ตลอดกาล “หวังอี้ป๋อ”
Guinness เติมสีสันให้ชาวไอริชช่วงเทศกาล “St.Patrick’s Day” เผยบรรยากาศการเฉลิมฉลองวันชาติของคอมมูนิตี้ไอริชใจกลางย่านสุขุมวิท
4 หนังชิงออสการ์ จาก “สหมงคลฟิล์ม” หลากรสคุณภาพ ได้ดูกันเต็มอิ่ม
2 สุดยอดอนิเมะระดับตำนานห้ามพลาด พร้อมทัพอนิเมะ 6 เรื่องใหม่แกะกล่อง บน iQIYI (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มที่มีอนิเมะพากย์ไทยเยอะที่สุดในโลก
“เฉินเจ๋อหย่วน” สามีแห่งชาติคนล่าสุด กับ 4 สุดยอดซีรีส์ที่คุณไม่ควรพลาดบน iQIYI (อ้ายฉีอี้)
คิง เพาเวอร์ เปิดเวที THE POWER BAND 2024 SEASON 4 เฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีสากลหน้าใหม่! ระดับประเทศ
“กุมภา-ราตรี-มีรัก” ที่หอภาพยนตร์ (Thai Film Archive)
ชวนออกร้านในงาน Night@Maya City 4 : กุมภา ราตรี มีรัก
Weaving Our Stories
เทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 17 (2566) The 17th Chinese Film Festival in Bangkok (2023)
VARAVARNA Art and Design Gallery เปิดแล้ว แหล่งรวมงานดีไซสไตล์ ม.ล.ปรเมศ วรวรรณ
มาริโอ้ – จูเน่ พาคนดังเมืองไทยเปิดตัว Next Generation: Emerging Directors Exhibition And Hong Kong Film Gala Presentation
ผ้าฝ้ายลายพิมพ์ LIMITED EDITION สุดพิเศษ จาก 5 ศิลปิน/ดีไซเนอร์ เฉพาะในงานฝ้ายทอใจ ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2566
"RIFE" ถ่ายทอดอารมณ์งานโลหะให้มีจิตวิญญาณ สะท้อนเรื่องราวผ่านสีสันแนว Abstract
จวีจิ้งอี นางเอกสาวสวยจากซีรีส์ ตำนานเลือดฟินิกซ์ อ้อนแฟนๆ ชาวไทย ติดใจต้มยำกุ้ง ไก่วิงซ์แซ่บ!
จับปากกาวาดภาพออกเที่ยวไปทั่วโลกที่งาน “ART ROAD SHOWCASE”
“สหมงคลฟิล์มฯ” แถลงข่าว “ขุนพันธ์ 3” เปิดตัวภารกิจ “จับตาย 2 เสือร้าย” สุดท้าทาย พร้อมผงาด “ตัวอย่างเต็ม” สุดอลังการ
แอนนา เคนดริก ตกหลุมรักบท "Alice, Darling หลงผัวร้าย ลืมเพื่อนรัก" ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้อ่านบท
Traveloka ฉลองครบรอบ 11 ปี กับแคมเปญ EPIC Salebrat11on
DITTO ปาฏิหาริย์ รักข้ามเวลา
อิซาแบลล์ อูแปร์ กราบการแสดงของ ฮิว แจ็กแมน ใน The Son “สะเทือนใจและชวนหวาดหวั่นที่สุด”
เปิดทริปประวัติศาสตร์ครั้งแรกของ ประเทศไทย "เส้นทางท่องเที่ยวสายหิ่งห้อยบางกะเจ้า จากพื้นพสุธาสู่สายธาราไหลริน"
'ลูกกตัญญู' งานนิทรรศการภาพถ่ายฝีมือ...ชัยโรจน์ มหาดำรงค์กุล
ริคกี้ คาร์ไมเคิล และ อิวาน เซร์บันเตส เข้าร่วมการทดสอบและการพัฒนารถจักรยานยนต์ออฟโรด ที่สำนักงานใหญ่ไทรอัมพ์
“AMAZING RACE FESTIVAL&TRIATHLON” ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ เปิดฉากความสำเร็จ พร้อมเป็นจุดหมายปลายทาง ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี
AMAZING RACE FESTIVAL&TRIATHLON KANCHANABURI 2022
International Travel Fair-Traveloka เปิดตัวมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ในประเทศไทย
“งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 44” จัดเต็มพื้นที่ ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ วันนี้–22 พ.ค.65
สิงคโปร์ เปิดตัวแคมเปญ SingaporeReimagine สร้างประสบการณ์ใหม่ ชู 4 หัวใจหลัก
ททท. จับมือพันธมิตรสายการบินในประเทศ เดินหน้าสนับสนุนโครงการ “นางฟ้าพาเที่ยวทั่วไทย”
ปั้น sacit shop บนแพลตฟอร์มดิจิทัล
Amazing New Chapters @ Phra Nakhon Si Ayutthaya
“หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 19” คาราวานรถโบราณแห่งความทรงจำ
เปิดงาน “หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 18”
สมาคมรถโบราณฯ จับมือ โรงแรมอวานี จัดงาน “หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 18”
พาณิชย์ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ผ่านงาน “ศิลปาชีพทอใจ วิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี”
รำลึกถึง “ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม” ผู้ล่วงลับ
ชวนไกด์แชร์ประสบการณ์ “ทุกเรื่องราวจากไกด์ ถ่ายทอดเมืองไทยสวยงาม”
Asian Dream ร่วมกับ ไมเคิล โบลตัน นักร้องและนักแต่งเพลงระดับโลก
มหัศจรรย์ในสวนลับ (The Secret Garden)
ททท. เปิดตัวโครงการ TAT GYM 2020
เปิด 3 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสมุทรสาคร
ชมการแข่งขัน Vietnam Grand Prix 2020 กับ Deluxe Formula1 TRIP
Finn ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย เปิดโปรแกรม “Top-up Degree”
ออกจากชีวิตมนุษย์เดือนชนเดือน สู่ความมั่งคั่งที่เป็นตัวเอง
ทีเส็บชู 4Ms ในตลาดไมซ์โลก เปิดตัวเวทีงานเทรดโชว์ ITCMA&CTW 2019
ทีเส็บจับมือภาคีดันภูเก็ตไมซ์ซิตี้สู่เมืองไมซ์เวิลด์คลาส
Hello! World! 2019 Panda Art Parade
เปิดประสบการณ์ท่องเมืองจีนด้วยแว่น VR
ทางออกของชีวิต ทางออกเพื่อทุกคน
งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43
ททท. ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
Amazing Thailand Romance Trade Meet 2019
ททท. เดินหน้าต่อยอด 5 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
นักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้าน รับปีใหม่
ทีมไทยโชว์ผลงาน “ปลากัด” คว้าชนะเลิศ
เปิดตัวสมาคมการท่องเที่ยวโลกเพื่อมรดกวัฒนธรรม
ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี
อาเซียนชื่นมื่นร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
จัด “บุรีรัมย์ ไนท์” โปรโมท “พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2018”
มิตรภาพมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้ว! “ซาร่า-น้องแม็กซ์เวลล์”
“GREEN BOOK”
"ทั้งมัน ทั้งม่วน" ไปกับ "หมอลำมาเนีย เขย่าลูกคอรอให้เธอมารัก"
นิทรรศการปฏิทิน ปี 2562 “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
งานเปิดนิทรรศการศิลปกรรมสีน้ำโลก 2561
หนังที่ทำให้อเมริกาตาสว่างทั้งประเทศ! “Blindspotting”
การแสดง “Holding Space” โดย คณะดาน่าลอตัน (Dana Lawton) จากสหรัฐฯ
Beyond the Air We Breathe: Addressing climate change
ศิลปะการแสดงสะท้อนเสียงเยาวชน
"มจร."ลงนาม MOU ม.โปแลนด์ ปั้นหลักสูตรร่วมสาขาสันติศึกษา
"ก่อนเป็นไทย : เครื่องปั้นดินเผากับความเชื่อยุคหมู่บ้านเกษตรกรรมและกสิกรรมก่อนประวัติศาสตร์"
World Ocean Day 2018, 8 June : ทะเลดี ชีวีมีสุข
Thai Sea : เราทำอะไรกับ “ท้องทะเลไทย” บ้าง??
ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม
Amazing Muay Thai Champion 2018
ฉลอง 190 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
Clarinet Solo by Raffaele Bertolini
พระมหากษัตริย์องค์ใหม่แห่งสยาม- 5พ.ค.2493
๒๖๐๐ ปี ปฐมภิกษุณีในพุทธศาสนา
๑๔๓ ปีพิพิธภัณฑ์ไทย...๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐
คเณศจตุรถี ครั้งที่ 10
จากบ้านนาด้วยรัก
แม่น้ำเจ้าพระยา...สู่มรดกโลก
ระลึกถึงเลดี้ไดอาน่า
Ottoman Empire Music - It's Rose, Rose
แหลม ผู้จัดกวน : ไข่จ๋า...สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
ประธานสภากวีโลกชาวไทย : ดร.มนตรี อุมะวิชนี
บ้านท่านทูตสหรัฐฯ ที่กรุงเทพฯ
The Winner
Amazing Oriental Music - FARAN ENSEMBLE
แหลม ผู้จัดกวน : นำ้ตาปักษ์ใต้
แหลมปรี๊ดด์ : หอมกลิ่นไอดินemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM