ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


MotorExpo2019
Motor Show 2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


นักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้าน รับปีใหม่
ททท. ประกาศยอดนักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้าน รับปีใหม่
พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Khon Kaen Love Local

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศความสำเร็จยอดนักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้านคนรับปีใหม่ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวน 5,060,143 คน/ครั้ง (ห้าล้านหกหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบสามคนครั้ง) ซึ่งความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจครั้งนี้ เปรียบเสมือนของขวัญ ที่สร้างรอยยิ้มและความสุข มาสู่จังหวัดขอนแก่น พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Khon Kaen Love Local

นักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้าน รับปีใหม่
 
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำเร็จ “ขอนแก่น โมเดล” ว่า
 
“นับตั้งแต่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการแถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ประจำปี 2560 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 โดยชูเป้าหมายที่ท้าทายในการลดการกระจุกตัวทางการท่องเที่ยว
 
ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน แผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ในการผลักดันและขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น หรือ “ขอนแก่น โมเดล” ให้ขอนแก่นก้าวขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
 
โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมเยือนให้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนต่อปี ภายในปีพ.ศ. 2560 เน้นแนวทางการดำเนินงานที่เรียกว่า "New Biz Connect" ยกจุดขายความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ความพร้อมทางเศรษฐกิจ และศักยภาพของขอนแก่น
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ สร้างความแตกต่างและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจใช้พื้นที่ขอนแก่นเป็นจุดหมายในการเดินทางเพิ่มขึ้น
 
โดย ททท. ได้บูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของขอนแก่นร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาจังหวัดขอนแก่นไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 
ปัจจุบันขอนแก่นได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ก้าวขึ้นสู่เมืองหลักทางการท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลางด้านการประชุมสัมมานา ของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
โดยเป็นที่ประจักษ์จากรายงานสถิติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีพ.ศ. 2560 พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 5,060,143 คน/ครั้ง (ห้าล้านหกหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบสามคนครั้ง) เติบโตขึ้นจากปี 2559 กว่า 11%
 
จึงนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม ของจังหวัดขอนแก่น ความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจครั้งนี้ เปรียบเสมือนของขวัญ ที่นำความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความสุขสู่ชุมชนสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขมาสู่จังหวัดขอนแก่น”
อย่างไรก็ตาม ททท. จะยังคงเดินหน้าดำเนินงานส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวตาม “ขอนแก่น โมเดล” เพื่อสร้างความสุขให้กับพื้นที่ต่อไป โดยนำเอาการท่องเที่ยวมาเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพื่อเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 
จึงเป็นที่มาของโครงการขอนแก่น New Biz Season 3 ที่จะยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ให้เลือกขอนแก่นเป็นจุดหมายปลายทาง และผนวกการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนอันมีเสน่ห์
 
โดยชูการท่องเที่ยววิถีไทอีสาน เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนในการต่อยอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญา สู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการเผยแพร่เสน่ห์ดังกล่าวผ่านช่องทางพันธมิตรไม่ว่าจะเป็น โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ซึ่งเปรียบเสมือนด่านแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเมื่อเดินทางเข้าสู่ขอนแก่น ภายใต้โครงการ Khon Kaen Love Local

นักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้าน รับปีใหม่ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า
 
“แนวทางการดำเนินงานโครงการ Khon Kaen Love Local เป็นการนำเอาศักยภาพของขอนแก่นที่มีความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผนวกเข้ากับเสน่ห์วิถีชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนด้านท่องเที่ยวของขอนแก่นไปพร้อมๆ กัน
 
เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวที่ภาครัฐและเอกชน ผลึกกำลังในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้สามารถสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
 
โดย ททท. มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจออกเดินทางไปยังชุมชนต่อไป
 
โดยปัจจุบันได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร และ Young Owner ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 13 แห่ง แบ่งเป็น
 
โรงแรมที่พัก จำนวน 8 แห่ง (โรงแรมโฆษะ โรงแรมเจริญธานี โรงแรมบุษราคัม โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น โรงแรมวีวิช โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด และโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์)
 
ร้านอาหาร และ Young Owner จำนวน 5 แห่ง (สวนเกษตรมีกิน ร้าน Concept Aromatic Thai Cuisine  ร้าน Sunset Gelato ร้าน Eights a day และร้าน Just me)
 
เพื่อจับคู่ชุมชนที่มีศักยภาพของขอนแก่นในการนำวัตถุดิบผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากชุมชน มาใช้ในสถานประกอบการเพื่อบอกเล่าเสน่ห์ชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางต่อไป
 
ททท. มุ่งหวังให้โครงการ Khon Kaen Love Local เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ชุมชน ให้มีมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวในอนาคต อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวของขอนแก่นต่อไป” 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น
เลขที่ 277/20 – 21 ถนนกลางเมือง (ถนนรอบบึงแก่นนคร ด้านทิศตะวันตก) 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4322 7714 – 16 
E-mail : tatkhkn@tat.or.th
 
นักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้าน รับปีใหม่
 
นักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้าน รับปีใหม่
 
 
 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทูตวัฒนธรรม / Cultural Ambassador

ชมการแข่งขัน Vietnam Grand Prix 2020 กับ Deluxe Formula1 TRIP
Finn ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย เปิดโปรแกรม “Top-up Degree”
ออกจากชีวิตมนุษย์เดือนชนเดือน สู่ความมั่งคั่งที่เป็นตัวเอง
ทีเส็บชู 4Ms ในตลาดไมซ์โลก เปิดตัวเวทีงานเทรดโชว์ ITCMA&CTW 2019
ทีเส็บจับมือภาคีดันภูเก็ตไมซ์ซิตี้สู่เมืองไมซ์เวิลด์คลาส
Hello! World! 2019 Panda Art Parade
เปิดประสบการณ์ท่องเมืองจีนด้วยแว่น VR
ทางออกของชีวิต ทางออกเพื่อทุกคน
งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43
ททท. ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
Amazing Thailand Romance Trade Meet 2019
ททท. เดินหน้าต่อยอด 5 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
ทีมไทยโชว์ผลงาน “ปลากัด” คว้าชนะเลิศ
เปิดตัวสมาคมการท่องเที่ยวโลกเพื่อมรดกวัฒนธรรม
ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี
อาเซียนชื่นมื่นร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
จัด “บุรีรัมย์ ไนท์” โปรโมท “พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2018”
มิตรภาพมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้ว! “ซาร่า-น้องแม็กซ์เวลล์”
“GREEN BOOK”
"ทั้งมัน ทั้งม่วน" ไปกับ "หมอลำมาเนีย เขย่าลูกคอรอให้เธอมารัก"
นิทรรศการปฏิทิน ปี 2562 “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
งานเปิดนิทรรศการศิลปกรรมสีน้ำโลก 2561
หนังที่ทำให้อเมริกาตาสว่างทั้งประเทศ! “Blindspotting”
การแสดง “Holding Space” โดย คณะดาน่าลอตัน (Dana Lawton) จากสหรัฐฯ
Beyond the Air We Breathe: Addressing climate change
ศิลปะการแสดงสะท้อนเสียงเยาวชน
"มจร."ลงนาม MOU ม.โปแลนด์ ปั้นหลักสูตรร่วมสาขาสันติศึกษา
"ก่อนเป็นไทย : เครื่องปั้นดินเผากับความเชื่อยุคหมู่บ้านเกษตรกรรมและกสิกรรมก่อนประวัติศาสตร์"
World Ocean Day 2018, 8 June : ทะเลดี ชีวีมีสุข
Thai Sea : เราทำอะไรกับ “ท้องทะเลไทย” บ้าง??
ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม
Amazing Muay Thai Champion 2018
ฉลอง 190 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
Clarinet Solo by Raffaele Bertolini
พระมหากษัตริย์องค์ใหม่แห่งสยาม- 5พ.ค.2493
๒๖๐๐ ปี ปฐมภิกษุณีในพุทธศาสนา
๑๔๓ ปีพิพิธภัณฑ์ไทย...๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐
คเณศจตุรถี ครั้งที่ 10
จากบ้านนาด้วยรัก
แม่น้ำเจ้าพระยา...สู่มรดกโลก
ระลึกถึงเลดี้ไดอาน่า
Ottoman Empire Music - It's Rose, Rose
แหลม ผู้จัดกวน : ไข่จ๋า...สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
ประธานสภากวีโลกชาวไทย : ดร.มนตรี อุมะวิชนี
บ้านท่านทูตสหรัฐฯ ที่กรุงเทพฯ
The Winner
Amazing Oriental Music - FARAN ENSEMBLE
แหลม ผู้จัดกวน : นำ้ตาปักษ์ใต้
แหลมปรี๊ดด์ : หอมกลิ่นไอดินemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM