dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


MotorExpo2020
MotorExpo2019
Motor Show 2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


“มนูญ ศิริวรรณ” ชี้ทิศทางพลังงานหลังวิกฤตโควิด19
“มนูญ ศิริวรรณ” ชี้ทิศทางพลังงานหลังวิกฤตโควิด19
ปชช.ให้ความสนใจพลังงานทางเลือกมากขึ้น ไทยมีศักยภาพมากทั้งผลิตและพัฒนา
 
“มนูญ ศิริวรรณ” ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 ชี้ประเทศไทยมีศักยภาพ ในการผลิตและพัฒนาพลังงานทางเลือก ชี้ทิศทางพลังงานหลังวิกฤตโควิด19 ประชาชนให้ความสนใจพลังงานทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ แนะเร่งให้ความรู้ และข้อมูลแก่ประชาชน และชุมชนเรื่องพลังงานทางเลือกจากเชื้อเพลิงขยะ
 
“มนูญ ศิริวรรณ” ชี้ทิศทางพลังงานหลังวิกฤตโควิด19

นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 กล่าวว่า ปัจจุบันทิศทางการพัฒนาและใช้พลังงานทางเลือกในประเทศไทย กำลังจะกลายเป็นกระแสหลักแทนพลังงานจากฟอสซิล
 
ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการที่จะผลิต พัฒนา และใช้พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ ด้วยต้นทุนในการดำเนินงานที่ถูกลงและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านของการกักเก็บพลังงานที่เรียกว่า Energy Storage เพราะฉะนั้นในอนาคตนอกจากต้นทุนการผลิตจะถูกลงแล้ว ยังสามารถจะกักเก็บพลังงานไว้ใช้ได้ตลอดเวลา
 
นอกจากนี้ภาครัฐเองก็มีนโยบายในการส่งเสริมเรื่องการใช้พลังงานทางเลือก อาทิ โซลาร์ รูฟท็อป หรือการติดแผงผลิตไฟฟ้าบนหลังคา ประกอบกับลักษณะภูมิอากาศประเทศไทยที่มีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปี ยิ่งสนับสนุนในเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้นในอนาคตเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมาทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้ค่อนข้างดี 
 
ส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะนั้นก็ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะปัจจุบันขยะทั่วไป รวมถึงขยะอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญ และมีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถควบคุมหรือบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ การนำขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้น นับว่ามีประโยชน์ในหลายมิติ ทำให้ปริมาณขยะในแต่ละพื้นที่มีปริมาณลดลง ส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
 
อย่างไรก็ตามการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะนั้น ยังคงต้องให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชน และคนในชุมชนให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งเชื่อว่าเมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วจะให้การสนับสนุนอย่างแน่นอน เพราะผู้ ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือชุมชนนั่นเอง

“หากพิจารณาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพลังงานทางเลือกของประชาชน และชุมชน ในปัจจุบันนั้นถือว่ามีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์  เพราะนับว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวชาวบ้าน คือสามารถที่จะติดตั้งแผงโซลาร์ เพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าใช้ได้ เห็นได้จากตามร้านที่จำหน่ายพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ก็มีจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากมาย
 
ส่วนเรื่องของพลังงานทางเลือกจากเชื้อเพลิงขยะนั้น คงต้องใช้เวลา เพราะต้องไปดูว่าเขาใช้เทคโนโลยีอะไรในการกำจัดมลภาวะ และดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจด้านนี้มากนัก ดังนั้นต้องอาศัยการเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่ถูกต้องจากสื่อมวลชน และนำผู้นำความคิด หรือผู้นำชุมชนไปดูงานให้มากขึ้น”นายมนูญ กล่าว 
 
ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า กล่าวต่อว่า ปัจจุบันพลังงานทางเลือกใหม่ ก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวออกไปทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการก็มีความตื่นตัวที่อยากจะใช้พลังงานทางเลือกเป็นจุดขาย ยกอย่างเช่นธุรกิจบ้านจัดสรร หรือ ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ถ้าโครงการบ้านจัดสรร หรือคอนโดมีเนียมมีการติดตั้งเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ไปด้วยก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้ และเป็นจุดขายของสินค้าไปด้วยเช่นกัน 
 
“ทุกวันนี้กระแสโลกไปในทิศทางที่ลดการใช้พลังงานฟอสซิลลง และไปใช้พลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นพลังงานสีเขียวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังวิกฤตโควิด 19 ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ผู้ประกอบการ และประชาชนก็ต้องมีการปรับตัว มีวิถีชีวิตที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้ความสนใจกับพลังงานทางเลือก หรือพลังงานสีเขียวมากยิ่งขึ้น”นายมนูญ กล่าว 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดEnergy4All

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เริ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตรถยนต์
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ มนูญ ศิริวรรณ
เครือข่ายสื่อมวลชนฯ ประสบความสำเร็จ พร้อมเชื่อมชุมชนมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐ
เครือข่ายสื่อฯ ร่วมเสียใจการจากไปของ “มนูญ ศิริวรรณ” ผู้ทรงคุณค่าต่อวงการพลังงานไทย
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
ตัวแทนสื่อพร้อมทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะ
เครือข่ายสื่อมวลชนเยียมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม
คณะกรรมาธิการการพลังงานฯ เยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย
เครือข่ายสื่อมวลชนฯ เยี่ยมชมกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชานี
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จับมือเดินหน้าจัดประชุม ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา
กกพ. จัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทย เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมพลังงานไฟฟ้าสะอาด
เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นพลังงาน กับ “โรงแรมไฮโดรเจน” แห่งแรกของโลกemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM