ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


BIMS2022
Oknation-lumnamsiam
IconM News : G+
IconM
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Tarot Life Coach


10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
รุ่นพี่ - รุ่นน้อง ส่งต่อแนวคิด ส่งต่อกำลังใจ
สานต่ออุดมการณ์ สู่การพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
 
28 พฤศจิกายน 2561 : ผ่านไปอย่างสวยงาม กับบรรยากาศการประกาศผล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2561 ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 10 ของการเฟ้นหาเกษตรกรที่มีความโดดเด่น ภายใต้แนวคิด "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน" และถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ในหลาย ๆ รุ่น ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี กับรุ่นน้องที่ร่วมประกวดในปีนี้ และมีการส่งต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดเครือข่ายเกษตรกร ที่สามารถผลักดันภาคการเกษตรของไทยให้ยั่งยืนต่อไปได้

10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
 
ในการจัดการประกวดในแต่ละปี จะมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกร ทั้งรุนพี่และรุ่นน้อง ก่อนวันประกาศผล เพื่อปลุกความคิด สะกิดไอเดียให้กับเกษตรกร ด้วยการจัด Workshop เสริมองค์ความรู้ด้านต่างๆ จากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์และความสามารถ และรับแนวคิด ข้อคิดต่างๆ จาก "พี่ใหญ่" นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เป็นประจำทุกปี
 
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ร้อยยิ้ม และเสียงหัวเราะ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่องค์ความรู้ที่รุ่นน้องจะได้รับจากการแชร์ประสบการจากรุ่นพี่ แต่มันคือความสัมพันธ์ที่ดี มันคือเครือข่ายเกษตรกรที่กำลังจะเพิ่มมากขึ้น และเข้มแข็งขึ้นในทุกๆ ปี

จากความตั้งใจของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมด้วยองค์กรภาคีที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด อย่างกรมส่งเสริมการเกษตร และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ ดีแทค ได้ดำเนินโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด มุ่งหวังที่จะพัฒนาคน เชิดชูเกษตรกร ที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งปราชญ์เกษตร การทำเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่มเกษตรกร การทำแผนพัฒนาการเกษตร แผนธุรกิจออนไลน์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรกร สร้างพลัง สร้างความเข้มแข็ง ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในหลายมิติ นำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ

การจัดการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด นอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาคน ได้เชิดชูเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถ ยังทำให้เกิดกลุ่มคนกลุ่มใหม่ขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งคนกลุ่มนี้ คือคนคุณภาพด้านการเกษตร คนที่จะมาร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของไทย หนึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถด้านหนึ่ง มารวมกับอีกหลายๆ คนที่มีความรู้ความสามารถอีกหลายๆ ด้าน นี่ถือเป็นปรากฎการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆ ปี และจะเป็นเครือข่ายเกษตรกรที่เหนียวแน่น ที่จะร่วมกันพัฒนาการเกษตรของไทยให้ก้าวหน้าต่อไปได้ เพราะเราคือ "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด"

ผลการประกวด "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" ประจำปี พ.ศ. 2561
ชนะเลิศอันดับที่ 1 
นางสาวพิมพ์วรัตน์ เรืองประชา เกษตรกรผู้บุกเบิกการปลูกพืชเมืองหนาวทั้งสตอเบอรี่และหม่อนในพื้นที่เขตร้อนอย่าง จ.สุพรรณบุรี บ้านเกิดของเธอ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัยทางการเกษตรจากสถาบันวิจัยเกษตรดอยปุยสามารถทำให้เป็นไปได้ สร้างความตื่นตาให้กับชุมชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว พร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี 'ไร่พิมพ์วรัตน์' สร้างรายได้ให้ชุมชน เป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความคิดต่าง

รองชนะเลิศอันดับ 1 
นางสาวลลิดา คำวิชัย เกษตรกรชาวสวนมะม่วงแห่ง จ.สระแก้ว ในนาม 'ไร่ ณ ชายแดน' ผู้นำในการรวมกลุ่มและพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้นไร้สารเคมี ยึดหลักการตลาดนำการผลิต สร้างความเป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้ให้ชุมชน

รองชนะเลิศอันดับ 2 
นายอาญาสิทธิ์ เหล่าชัย เกษตรกรนาข้าว 'อารยะฟาร์ม' จ.ร้อยเอ็ด ผู้นำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ พลิกฟื้นผืนนาจากเกษตรเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำรวมกลุ่มวิสาหกิจผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ครบวงจร

เกษตรกรดีเด่น 
นางสาวกนกวรรณ อรุณคีรีวัฒน์ เกษตรกรชาวสวนมะม่วงแห่ง จ.ราชบุรี เจ้าของไร่ 'สุดปราย ที่สวนสุขจรัล' รวมกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ในชุมชน พร้อมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน

นายชยพล สุ่ยหล้า เกษตรกรชาวสวน 'ซูโม่แฟมิลี่'แห่ง จ.ร้อยเอ็ด ผู้นำความรู้ในการปลูกถั่วลิสงมาประยุกต์กับเทคโนโลยี พร้อมแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ รวมกลุ่มการผลิต สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในฤดูทำนา

นางสาวปคุณา บุญก่อเกื้อ เกษตรกรสวนเมล่อน จ.ฉะเชิงเทรา ผู้เริ่มทำเกษตรจากศูนย์ แต่มีใจรักและต้องการปลูกเมล่อนปลอดสารพิษ โดยนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้จนได้ผลผลิตคุณภาพสูง พร้อมกับเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เมื่อเวลาใครผ่าน จ.ฉะเชิงเทรา จะต้องถามหา 'บ้านสวนเมล่อน' ของเธอ 

นายพิทักษ์ พึ่งพเดช เกษตรกรสวนมะพร้าวแห่งบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการแปรรูป รวมทั้งพัฒนาต่อยอดผลิภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรในพื้นที่

นางสาวศิริพร เอี่ยววงศ์เจริญ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์จาก จ.พิจิตร ในชื่อ 'บุญมาฟาร์ม' ที่สามารถชูจุดเด่นการทำเกษตรไร้สารเคมีจนสามารถส่งออกสู่ต่างประเทศ พร้อมต่อยอดปลูกสมุนไพรไทยส่งออก 

นายสุระเทพ สุระสัจจะ เกษตรกรคนรุ่นใหม่จาก จ.บุรีรัมย์ ผู้ปลูกพืช ผักและผลไม้ปลอดภัย พร้อมเป็นโมเดลต้นแบบขยายสู่ชุมชน รวมกลุ่มตั้งวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้นำเครือข่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษส่งขายตลาดพรีเมี่ยมที่ใครๆ ก็รู้จักในชื่อ 'ไร่เพื่อนคุณ' 

นายอดุลย์ วิเชียรชัย เกษตรกรเจ้าของ 'อดุลย์ คลองหลวง ฟาร์มเห็ด' แห่ง จ.ปทุมธานี ผู้เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรครบวงจร บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมส่งเสริมเกษตรกรในชุมชน

ที่มา : https://www.rakbankerd.com/agriculture/hilight-view.php?id=135&s=tblheight
 
10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
 
10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
 
10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Farm2Food

แม็คโคร บุกสวนทั่วไทย รับซื้อผลไม้ฤดูกาล กว่า 7,750 ตัน
กระทรวงศึกษาธิการจับมือ สคช. ยกระดับเกษตรกรไทยผ่านอาชีวะเกษตร
รองนายกวิษณุ คุณหญิงกัลยา เปิดงาน “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิตยั่งยืน”
“ครูกัลยา” ปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ ๔๗,๐๐๐ กล้า ๔๗ วิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศ
‘พาณิชย์’ ระดมความเห็นการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
‘กรมเจรจาฯ’ เผย เอฟทีเอช่วยดันส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทย
‘วีรศักดิ์’ เตรียมทัพพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานใต้ ช่วยเกษตรกร SME
แม็คโครร่วมมือกับสถาบันโภชนาการมหิดล
แทรกเตอร์อัจฉริยะขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ
ปลื้มเกษตรกรภาคเหนือตอนล่างใช้ประโยชน์จาก FTA
ขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกด้วยเอฟทีเอ
ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นาโมเดล ภาคอีสานอย่างยั่งยืน
CITY FARM @SHENZHEN
596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก
เทศกาลสวนผักคนเมือง 2019 ครั้งที่ 5
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"
‘บิ๊กตู่’สาธุ! ‘แซมดิน-โพธิรักษ์’ ขอให้แข็งแรง เป็นนายกฯอีก 2-3 สมัย
ถอดรหัส ๙ วิธีฟื้นฟูชาติ จากพระมหาชนก
เศรษฐกิจพอเพียง มุมมองจากฐานรากที่ต่างกันemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM