ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


‘วีรศักดิ์’ เตรียมทัพพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานใต้ ช่วยเกษตรกร SME
‘วีรศักดิ์’ เตรียมทัพพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานใต้ ช่วยเกษตรกร SME
ยกระดับรายได้ด้วยมาตรฐานสินค้า เดินหน้าค้าขายต่างประเทศผ่านเอฟทีเอ
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมนำทีมคณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงฯ ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และชัยภูมิ มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร SME และวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด แนะช่องทางทำตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และชี้ให้เห็นประโยชน์จากการใช้ FTA เพิ่มโอกาสในตลาดต่างประเทศ หวังยกระดับรายได้อย่างยั่งยืน
 
‘วีรศักดิ์’ เตรียมทัพพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานใต้ ช่วยเกษตรกร SME
 
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์โควิด-19
เริ่มคลี่คลาย และมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ จึงได้เชิญกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญามาวางแผนร่วมกันเพี่อเตรียมนำทีมผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 3 หน่วยงาน ลงพื้นที่อีสานใต้ จังหวัดบุรีรัมย์และชัยภูมิ
 
เพื่อช่วยเกษตรกร SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด พัฒนามาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ เพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการขึ้นทะเบียนสินค้าท้องถิ่นเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราว ลักษณะพิเศษ และจุดเด่นของสินค้ากับพื้นที่ ตลอดจนแนะนำช่องทางการทำตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อขายในประเทศและเพื่อส่งออก โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ สร้างแต้มต่อให้กับสินค้า 
 
นายวีรศักดิ์ เพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมมากที่สุด โดยในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จะมีการจัดสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร” สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ฉบับต่างๆ เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้า
 
จากนั้น จะลงพื้นที่เยี่ยมชมห้างค้าปลีกทวีกิจ และศูนย์เรียนรู้การทอผ้าฝ้ายอัคนี แนะนำช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนสู่ตลาดการค้าเสรี จังหวัดบุรีรัมย์ และ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 จะลงพื้นที่เพื่อมอบทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับ “ส้มโอทองดีบ้านแท่น” เยี่ยมชมการผลิตตะโกดัด การปลูกผักปลอดสารพิษ และกลุ่มทอผ้าขิดย้อมสีธรรมชาติบ้านโนนเสลา พร้อมจัดเวทีสัมมนา “พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
 
“สินค้าเกษตร สินค้าชุมชนของไทยหลายชนิดมีความน่าสนใจ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศได้ในอนาคต แต่อาจขาดองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ จึงเชื่อมั่นว่าการดำเนินการในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำการค้า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร ผู้ประกอบการ SME สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนในอีสานใต้ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของไทยในระยะยาว” นายวีรศักดิ์ เสริม
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Farm2Food

แม็คโคร บุกสวนทั่วไทย รับซื้อผลไม้ฤดูกาล กว่า 7,750 ตัน
กระทรวงศึกษาธิการจับมือ สคช. ยกระดับเกษตรกรไทยผ่านอาชีวะเกษตร
รองนายกวิษณุ คุณหญิงกัลยา เปิดงาน “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิตยั่งยืน”
“ครูกัลยา” ปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ ๔๗,๐๐๐ กล้า ๔๗ วิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศ
‘พาณิชย์’ ระดมความเห็นการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
‘กรมเจรจาฯ’ เผย เอฟทีเอช่วยดันส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทย
แม็คโครร่วมมือกับสถาบันโภชนาการมหิดล
แทรกเตอร์อัจฉริยะขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ
ปลื้มเกษตรกรภาคเหนือตอนล่างใช้ประโยชน์จาก FTA
ขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกด้วยเอฟทีเอ
ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นาโมเดล ภาคอีสานอย่างยั่งยืน
CITY FARM @SHENZHEN
596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก
เทศกาลสวนผักคนเมือง 2019 ครั้งที่ 5
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"
‘บิ๊กตู่’สาธุ! ‘แซมดิน-โพธิรักษ์’ ขอให้แข็งแรง เป็นนายกฯอีก 2-3 สมัย
10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
ถอดรหัส ๙ วิธีฟื้นฟูชาติ จากพระมหาชนก
เศรษฐกิจพอเพียง มุมมองจากฐานรากที่ต่างกันemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM