ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


‘พาณิชย์’ ระดมความเห็นการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

‘พาณิชย์’ ระดมความเห็นการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญผู้แทนคณะกรรมาธิการจากรัฐสภา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ เกษตรกร และภาคประชาสังคม ระดมความเห็น “แนวทางการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ” หลายฝ่ายประสานเสียงสนับสนุน แต่เป้าหมายของกองทุนฯ และการประเมินผลต้องชัดเจน ผู้ได้รับผลกระทบต้องเข้าถึงได้ง่าย เตรียมเดินหน้าฟังความเห็นกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวงกว้างต่อไป
 
‘พาณิชย์’ ระดมความเห็นการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการสัมมนารับฟังความเห็นเรื่อง “แนวทางการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่สนับสนุนและเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA)
 
เนื่องจากปัจจุบันโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอ ทั้งของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีข้อจำกัด เช่น ในกรณีกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้อยู่ในรูปของกองทุน ขึ้นอยู่กับการได้รับงบประมาณรายปี ซึ่งบางปีอาจไม่ได้รับจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
 
อีกทั้งมีขั้นตอนการอนุมัติที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ยังไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกองทุน เป็นต้น จึงควรปรับปรุงและพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบกองทุนเอฟทีเอ ที่มีความถาวรและมีกฎหมายรองรับ เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบ อาทิ เกษตรกร SME ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ สามารถขอใช้กองทุนได้ 
 
ทั้งนี้ ในวงเสวนามีข้อแนะนำที่น่าสนใจ อาทิ ควรให้ความสำคัญกับเป้าหมายและการประเมินผลการใช้กองทุนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาศักยภาพผู้รับให้สามารถแข่งขันได้จริง ควรให้ผู้ที่ได้ประโยชน์จากเอฟทีเอร่วมสมทบรายได้เข้ากองทุนด้วย ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่ต้องการใช้เงินกองทุนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ภาครัฐควรทำงานเชิงรุกและควรมีองค์กรที่สามารถเชื่อมระหว่างหน่วยงานจัดสรรกองทุนกับผู้ขอใช้กองทุน 
 
นางอรมนเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมให้ความเห็น โดยเชิญผู้แทนจากภาครัฐ คณะกรรมาธิการจากรัฐสภา ตัวแทนเกษตรกร ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมขึ้นเวทีเสวนา อาทิ คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ (ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์) คุณสุธีรา กิจนาบูรณ์ (กรมบัญชีกลาง) คุณเอกราช ตรีลพ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) คุณชนินทร หริ่มเจริญ (กรมการค้าต่างประเทศ) คุณเติมศักดิ์ บุญชื่น (สภาเกษตรกรแห่งชาติ) คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล (FTA Watch) คุณนิลสุวรรณ ลีลารัศมี (คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน) คุณชัยชาญ เจริญสุข (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย) คุณฑิฏิวุฒิ ศรีมานพ (สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย) และคุณวัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ (สถาบัน Mekong Institute) โดยมีคุณสิทธิชัย หยุ่น นักข่าวอาวุโส ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วย
 
“กรมฯ ยังเตรียมจัดรับฟังความเห็นในรูปแบบกลุ่มย่อยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอให้คณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งแต่งตั้งโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานต่อไป
 
ทั้งนี้ที่ผ่านมาการจัดทำเอฟทีเอมีทั้งผู้ที่มีศักยภาพแข่งขันได้ สามารถขยายการค้าและส่งออกไปต่างประเทศ แต่ ขณะเดียวกันยังมีผู้ไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ที่ต้องการความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ
 
ประกอบกับปัจจุบันกลไกช่วยเหลือของไทยยังมีข้อจำกัด และยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME ได้ จึงเป็นที่มาของการหาแนวทางจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ” นางอรมนเสริม
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Farm2Food

แม็คโคร บุกสวนทั่วไทย รับซื้อผลไม้ฤดูกาล กว่า 7,750 ตัน
กระทรวงศึกษาธิการจับมือ สคช. ยกระดับเกษตรกรไทยผ่านอาชีวะเกษตร
รองนายกวิษณุ คุณหญิงกัลยา เปิดงาน “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิตยั่งยืน”
“ครูกัลยา” ปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ ๔๗,๐๐๐ กล้า ๔๗ วิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศ
‘กรมเจรจาฯ’ เผย เอฟทีเอช่วยดันส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทย
‘วีรศักดิ์’ เตรียมทัพพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานใต้ ช่วยเกษตรกร SME
แม็คโครร่วมมือกับสถาบันโภชนาการมหิดล
แทรกเตอร์อัจฉริยะขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ
ปลื้มเกษตรกรภาคเหนือตอนล่างใช้ประโยชน์จาก FTA
ขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกด้วยเอฟทีเอ
ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นาโมเดล ภาคอีสานอย่างยั่งยืน
CITY FARM @SHENZHEN
596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก
เทศกาลสวนผักคนเมือง 2019 ครั้งที่ 5
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"
‘บิ๊กตู่’สาธุ! ‘แซมดิน-โพธิรักษ์’ ขอให้แข็งแรง เป็นนายกฯอีก 2-3 สมัย
10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
ถอดรหัส ๙ วิธีฟื้นฟูชาติ จากพระมหาชนก
เศรษฐกิจพอเพียง มุมมองจากฐานรากที่ต่างกันemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM