ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุก
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566, สทบ. เตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ชุมชน

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีความใกล้ชิดประชาชน โดยได้ดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนงานของกองทุนหมู่บ้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน 

เพื่อมุ่งเน้นให้มีการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน มีการสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกกองทุน ทำให้สมาชิกทุกคนมีรายได้จากโครงการของ กทบ. และยังเตรียมความพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดรับกับนโยบาย Soft Power 11 ด้าน 

สทบ. จึงได้หยิบยกเอาของดี ของเด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว มาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล จากการลงพื้นที่ของ ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ของโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ 

เป็นการสื่อสารเพิ่มระดับการรับรู้ สร้างการจดจำ ประชาสัมพันธ์ พร้อมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เตรียมความพร้อมสู่ Soft Power ณ กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีแนวทางการดำเนินงานที่เด่นชัด

ภาคประชาชนบริหารจัดการเองคิดเอง โดยมีนายอภิศักดิ์ บุญแช่ม ประธานกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือและสมาชิกร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ หยิบยกเอาของดี ของเด่น ที่มีอยู่แล้วในชุมชน มาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น ข้าวเกรียบปลาหมอเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 
โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ขยายกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีขนมเปี้ยะไส้ลูกจาก กุ้งเหยียด และปูไข่ทะเล ปูเนื้อ น้ำลูกจาก เป็นต้น 

กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ยังมีจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชน จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นของตัวเอง ชมวิถีชีวิตคลองสรรพสามิต และชมหลักเขตที่ 28 ซึ่งแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นับว่าเป็นไปตามนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลด้านอาหารและด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในหมู่บ้านมีงานทำ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างทั่วถึง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนจากการบริโภคภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สทบ. จึงกำหนดแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ผ่านนโยบาย Soft Power 11 ด้าน ของรัฐบาล 

โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้เข้าชุมชนสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ไม่ใช่พัฒนาเฉพาะกองทุนหมู่บ้านมีผลประกอบการดี แต่ต้องทำให้กองทุนอื่นๆ มีการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รูปๆคำๆ / Photo Story

ท่องทะเลตราด...ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง
เล่าเรื่องเมืองมายา (Workshop Photography)
เรื่องเล่าแห่งวันวานในย่านเมืองเก่า
เชิญร่วมทำบุญ 90 ปี "มิตร ชัยบัญชา" และจัดตั้ง "กองทุน 90 ปี มิตร ชัยบัญชา"
ไปล่องเรือที่บ้านคลองนาเกลือ.....
เรื่องราวบนนาเกลือ...
เรื่องราวแห่งสายน้ำ
"ภาพรำพึง" พรีเมี่ยมโฟโต้บุ๊คผลงานล่าสุดของ นิพนธ์ เรียบเรียง
ถ่ายภาพเด็กไม่ต้องนับ นึง ซอง ซั่ม...
ถ่ายอาหารให้น่าสนใจในแสงตามธรรมชาติ...
เทคนิคถ่ายภาพตั้งแต่จานอาหารไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องและภาพ โดย นิพนธ์ เรียบเรียง
จากผนังถ้ำถึงท้องทะเลที่เมืองสตูล
สีสันในวันผี (ตาโขน ) อาละวาด
“พังงาในวันฟ้าฉ่ำฝน” (ตอนจบ)
“พังงาในวันฟ้าฉ่ำฝน” (ตอนที่ 1)
ถ่ายภาพให้เล่าเรื่อง....ที่ชุมชนบ้านบุ
ตึกเก่าและแสงเงาที่ "ล้ง"
ท่องเที่ยววิถีถิ่นแบบ Cool I-San (ตอนที่ 1)
เดินเที่ยวไร่กระเทียม..ที่บ้านนาปลาจาด
DoiSter.....ชีวิตเทียมเมฆ
5 ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ชีวิตริมน้ำกับรสแท้ของธรรมชาติ...ที่สกลนคร
มนต์เสน่ห์เมืองใต้
จากไม้รูดถึงเกาะกง (ตอนจบ)
จากไม้รูดถึงเกาะกง (ตอนที่ 1)
รูปๆคำๆ : ศีล...สมาธิ
รูปๆคำๆ : สนามแรกของชีวิต
รูปๆคำๆ : นับเท้านับทาง
รูปๆคำๆ : ตลาดเก่าและเตาฟืนemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM